, 22 tweets, 13 min read
My Authors
Read all threads
👨‍🏫Vandaag tijdens de behandeling van het beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt houdt een van onze Statenleden haar maidenspeech. @MarilynAKum neemt de Provinciale Staten mee naar haar jeugd. 1/22 #psgld
.@MarilynAKum vertelt over de school waar ze onderwijs heeft gevolgd: basisschool De Akker in waar ze les kreeg van meester Honing. Ze spreekt over een veilige tijd van leren, spelen, haar kennismaking met boerenkool, maar ook over de gevreesde Citotoets. 2/22 #psgld
Ze gaat naar de dag van vandaag. Een tijd met veel stakingen en protesten. Het #boerenprotest, het #bouwprotest, maar ook de #lerarenstaking. De laatstgenoemde weliswaar zonder tractoren en bouwmaterieel, maar wel zonder inmenging van politie en ME. 3/22 #psgld
.@MarilynAKum: "Het ene protest is duidelijk aanwezig, het ander krijgt minder aandacht en dat zie je aan de opbrengst: er komt structureel geen cent bij voor de docenten." 4/22 #psgld
.@MarilynAKum vervolgt: "Liever wordt er op structurele basis 400 miljoen geïnvesteerd in het verlagen van de hoogste belastingschijf. Dat is de keuze die gemaakt wordt, dat is blijkbaar topprioriteit. Wat de PvdA betreft is dit een uitermate teleurstellende keuze." 5/22 #psgld
De @PvdA wil zeker zijn dat ieder kind een leraar voor de klas heeft, goed onderwijs en ook zeker voor kwetsbare kinderen. "Wij luisteren nu niet naar de docenten die onze kinderen opleiden. Dat wij zo met hen omgaan is voor @PvdA_GLD een groot punt van zorg." 6/22 #psgld
"Onze kinderen hebben die zekerheid nodig." zegt @MarilynAKum. "Goede leraren, zoals ik ook vroeger onder andere meester Honing had." Ook uit ze haar frustratie: "Wanneer dringt het nu eens door dat #onderwijs geen kostenpost is, maar juist een investering?" 7/22 #psgld
Een investering in onze kinderen, onze samenleving en in de toekomst van ons allemaal. "De kansen op de arbeidsmarkt beginnen op school, al in de eerste groep." zegt @MarilynAKum. "Dit gaat door tot het einde van de opleidingen en studies die daarop volgen." 8/22 #psgld
Goed onderwijs begint bij goede leraren. "En geen goed onderwijs houdt een slechtere positie op de arbeidsmarkt in." zegt @MarilynAKum. "Het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt levert een bijdrage aan de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt." 9/22 #psgld
".@MarilynAKum vervolgt: "Dit programma doet dat vanuit een menselijk oogpunt, gezamenlijk met werkgevers, gemeenten en andere betrokken partijen." Dit is belangrijk voor de fractie van @PvdA_GLD. 10/22 #psgld
"Wij faciliteren en jagen daarin aan. Als dat met dezelfde snelheid gaat als waarmee @peterkerris dit programma heeft neergelegd in de Staten, dan is dat wat ons betreft een uitstekend tempo. Onze compliment daarvoor aan de gedeputeerde en betrokken ambtenaren" 11/22 #psgld
"De genoemde domeinen in het programma en de drie gekozen hoofdlijnen beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusie steunen wij van harte." Vooral op de inclusie wil @MarilynAKum nog even inzoomen. 12/22 #psgld
"Inclusie zit in mijn hart, het was voor mij de drijfveer om politiek actief te worden." vertelt @MarilynAKum de Statenleden. "Mensen vanuit zichzelf in hun kracht zetten, dat is wat inclusie voor mij betekent." 13/22 #psgld
"Hoe groter de verschillen, hoe beter je elkaar aanvult." Volgens @MarilynAKum kom je tot een inclusieve samenleving door met elkaar in gesprek te gaan, te blijven en samen aan de slag te gaan. Doelen stellen en de weg er naartoe schrijven en daarna bewandelen." 14/22 #psgld
.@MarilynAKum: "And last but not least: investeren. Ik hoop dat we over niet al te lange tijd inclusie van de agenda kunnen afhalen omdat het een feit is." 15/22 #psgld
PvdA Gelderland is erg tevreden over het beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt. "We hebben wel nog een aantal wensen die we aan gedeputeerde @peterkerris mee willen geven." zegt @MarilynAKum. 16/22 #psgld
1⃣ "Zoals ik uit mijn eigen praktijkervaring weet, is er nog aandacht nodig voor vrouwelijke statushouders. Zij blijven achter als het gaat om goed onderwijs en doorstroming op de arbeidsmarkt. Aandacht hiervoor wensen wij." 17/22 #psgld
2⃣ "De inburgering van nieuwe Nederlanders gaat veranderen, grote groep die in de gaten gehouden moet worden als het gaat om aansluiting op onderwijs vanwege goede taalniveau. Ook hier wensen wij aandacht voor." 18/22 #psgld
3⃣ Samen met een aantal andere partijen dienen wij een motie in. "Wij willen dat de effectiviteit van het beleid gemeten gaat worden." 19/22 #psgld
4⃣ "Wij vragen de gedeputeerde om aan te geven of een diversiteitsscan onderdeel kan gaan uitmaken van de werkwijze van de provincie om vooraf effectiviteit te bepalen van het gekozen beleid." 20/22 #psgld
5⃣ "Wij willen graag dat onderwijs en arbeidsmarkt breder te borgen in portefeuilles voor een integrale aanpak." 21/22 #psgld
Met deze wensen besluit @MarilynAKum haar maidenspeech in @PSprovGld! 22/22 #psgld
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with PvdA Gelderland

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!