My Authors
Read all threads
L'estat continua amb l''assetjament a les institucions catalanes.
Continua amb la repressió.

I nosaltres continuem paralitzats.

Obrim fil. 👇
Un òrgan administratiu que ha de decidir com es fan unes eleccions (candidatures, cens, paperetes, col·legis) aplica fraudulentament la llei, i 2 anys més tard d'unes eleccions, decideix que algun electe ja no ho és.
Com si fos administració de justícia.
Enèsima jugada il·legal legalista de l'estat profund.

I nosaltres encara no hem après a resistir l'embat, ni a fer veure a la nostra societat (a tota, no només a una part) que es injust i il·legal. No aconseguim que l'estat perdi legitimitat a molts dels nostres conciutadans.
I si fa uns anys dèiem #Espanyaensroba, ara potser també hem de dir que ens maltracta, ens agredeix, ens menysté, ens colonitza. Hem de trobar un verb per descriure què ens fa.

S'accepten idees per un bon hashtag.
I és que part de la batalla va de #legitimitat.
És a dir, de la confiança ciutadana en les institucions.

Si el 80% de la nostra societat cregués que ens estan maltractant arbitràriament i il·legalment, estaríem més a prop de la #independència.

Hem de respondre en legitimitat
I perquè continuen amb la vida repressora i judicial?
Perquè els surt gratis.
I no tenim cap estructura que els pugui fer por.
Ni @omnium, ni @assemblea, ni @CDRCatOficial ni @tsunami_dem.
Tot i que igualment hem de ser-hi.

Cap estructura no els fa por?
Hi ha una estructura que no controlen (està a Bèlgica), que té legitimitat doble:
* un "executiu" que recull la legitimitat de l' #1Oct i del Govern a l'exili.
* una assemblea d'electes.

És el Consell per la República @ConsellxRep

consellrepublica.cat
La idea és que ens hi apuntem tots els ciutadans que vulguem votar.

És un registre ciutadà, un cens electoral (com en la majoria d'estats anglosaxons, on els ciutadans s'apunten a un cens per cada elecció).

I també ho hem de pagar. La unió amb quotes petites ho farà possible.
Per saber quants ciutadans hi ha registrats, hi ha un comptador: @ConsellxRepComp

Per augmentar el cens, i difondre'l a cada poble, a cada barri, han nascut els consells locals per la República.

consellrepublica.cat/consells-local…
Per explicar el @ConsellxRep va néixer @Fem_Consell, gent que incansablement va arreu, per animar-nos a construir aquesta estructura.

Per difondre els seus actes van fer un compte: @AquiFemConsell
Resumint: davant l'acció constant de l'adversari, nosaltres hem d'agafar la iniciativa i construir una realitat republicana.

Davant la divergència entre partits, ens hem d'unir en una entitat que governarem nosaltres.

Registreu-vos al @ConsellxRep.

registre.consellrepublica.cat
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Bombers per la República🎗🌊

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!