Discover and read the best of Twitter Threads about #scholenOpen

Most recents (6)

Hoe dik kun je het er bovenop leggen?
- #ScholenOpen mislukt door toename besmettingen en quarantaine.
- We publiceren nu dat quarantaine slecht is voor kinderen.
- #MISC ⁉️ #LongCovidKids⁉️
johnjacobs.weebly.com/morbid-tales.h…
ggdghor.nl/actueel-berich… Image
Voor de duidelijkheid.
Quarantaine bij negatieve test is 5 dagen online onderwijs - dat is max een schoolweek.
Corona duurt veel langer!

Praten over #onderwijsachterstand negeert opzettelijk de strategie van #groepsimmuniteit.
@WHO had geklaagd over nieuwe inzet hiervan. Image
Groepsimmuniteit door infectie is, ook na vaccinatie, nog steeds onwetenschappelijk en onethisch.

Kans dat langdurige immuniteit na vaccinatie en infectie en wel ontstaat terwijl dit niet gebeurde na infectie en vaccinatie, infectie of vaccinatie is vrijwel nihil.
Read 4 tweets
1/ In Oktober 2020 stelde de #TweedeKamer vragen over de verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames.3 December 2020 antwoordde #HugodeJonge open.overheid.nl/repository/ron… De Kamer en de minister zijn zich bewust van de overrapportage. #COVID is half zo erg als het ons is voorgehouden
3/ Daarmee wordt COVID globaal te vergelijken met zware #griep van 2018 waarbij 9500 mensen overleden 16000 in het ziekenhuis werden opgenomen. Nu met COVID 11600 en de helft van 35000.
ntvg.nl/artikelen/het-…
maurice.nl/2020/10/04/opm…
vervolg
Read 4 tweets
Beste @arieslob ik zie u om de hete brij heendraaien in het debat in de kamer. U zegt dat #hepafilters goede ventilatie niet kunnen vervangen. Dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de geplaatste filters in Staphorst. Dat scholen voldoende adviezen hebben gekregen voor >
< een goed binnenklimaat. Toch leeft dit onderwerp zeer sterk binnen het onderwijs. Omdat er geen verplichting is en bouwbesluiten als graadmeter worden genomen, werken veel leraren in slechte werkomstandigheden. En moeten leerlingen werken in koude tochtige klassen. >
< Daarnaast wordt er lang niet overal gezorgd voor goede luchtfiltering en zijn er op veel scholen geen of onvoldoende CO2 meters in de school
De besmettingscijfers in het PO spreken voor zich. En ja er zijn grote verschillen. Daar zou eens goed naar gekeken moeten worden>
Read 20 tweets
1\n
-  PERSBERICHT –

“Les 1 Covid: Doe Niet als Nederland”

Brief aan demissionnair minister-president Mark Rutte

14 december 2021
2\
“Het aanrommel-beleid; ‘Laat het virus rondrazen’ en ‘We moeten ermee leren leven’ heeft gefaald. Het moet dus anders”, schrijft de burgerbeweging Alle Burgers in een open brief aan demissionair minister-president Mark Rutte.
3\
“Deze chaotische aanpak van de 'Big One" gaat gepaard met zowel veel te veel doden, zeer ernstige en langdurige gezondheidsschade, enorme vermijdbare huidige en toekomstige economische en financiële lasten, als onnodige blijvende beperkingen van de bewegingsvrijheid.”
Read 94 tweets
Denk even mee. We weten na vandaag dat @rivm heel goed weet dat er een mega-golf (letterlijk) infecties aankomt door de #scholenopen. Dat kan zomaar #codezwart worden.

Sturing op IC-capaciteit zijn we dus voorbij. Maar waarom dan nu die scholen open? Draadje.
Wat het kabinet zegt interesseert niet, dat zijn Illiaanse gelegenheidsargumenten.

Kritische commentatoren wijzen op electorale overwegingen. Dat klonk goed, veel ouders zitten in hun maag met #thuisonderwijs.

Maar een paar weekjes tot de krokus kon best nog.
Dus zoals wel vaker, bijvoorbeeld bij testen ("reagentia!") en maskers ("schaarste!"), komen kritische commentatoren met een verklaring die kritisch lijkt, maar de kern van het verspreidingsbeleid onaangetast laat.

Want het is altijd de strategie: pompen tot de IC vol is. Punt.
Read 16 tweets
In het #OMT "advies" staat dat #scholenOpen en #avondklok tot flink meer infecties gaan leiden. Goed dat dat helder is. Maar wat is het plan nou? En wat gaat er gebeuren? Een draadje⬇️ #VeiligOnderwijs
De kinderen zijn na bijna 2 maanden thuis tamelijk Covid-vrij. Het kan dus een maand of meer duren voor daar massale infecties zijn, en voor het overspringt op ouders en ompa's en dan #codezwart ben je al voorbij de verkiezingen.
De vaccinatie gaat langzaam of snel, als je Hugo gelooft, maar zal tegen maart zeker een deuk slaan in de IC-opnames. Het kabinet kan dan bijvoorbeeld 2x meer infecties toestaan bij dezelfde IC-belasting.

Daar voorbij? Dan extra triage thuis of harde zichtbare selectie.
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!