நடிகர் #விவேக் இறந்ததற்கு காரணம் தடுப்பூசியா?இல்லை,என்று திட்டவட்டமாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டார்கள். அவர் இதயத்தில் ஒரு முக்கிய ரத்த குழாய் 100% அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்தது.இது ஒரு நாளில் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. Whatsapp இல் வரும் செய்திகளை நம்பாதீர்கள். Covid தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது.
உலகெங்கும் 50 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இதனை செலுத்திக்கொண்டு நலமாக உள்ளனர்.தடுப்பூசிகளால் ஏற்படும் தீவிரமான பக்கவிளைவுகள் அபூர்வமானவை(v. rare).பல கோடி மக்களுக்கு இந்தியாவில் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.சில நூறு நபர்களுக்கு பக்கவிளைவுகள்.அவர்களில் பெரும்பாலானோர் குணமடைந்துள்ளனர்
நாம் தினசரி எடுத்துக்கொள்ளும் பல மருந்துகளைவிட தடுப்பூசிகளால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் மிகவும் குறைவு.
நாம் எப்போதுமே ரிஸ்க் வெர்சஸ் ரிவார்ட் என்று பார்ப்போம் . தடுப்பூசி போடுவதில் அதிக ரிஸ்க் இருக்கிறதா அல்லது Covid நோய் வந்தால் அதிக ரிஸ்க் உள்ளதா?
சந்தேகமே இல்லை . Covid நோய் ஏற்பட்டால் பல,பல மடங்கு அதிக ரிஸ்க் உள்ளது. அதனால் நாம் அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டு கொள்ளவது அவசியம் . நம் சமூதாய பொறுப்பும் கூட . #Getvaccinated #COVID19India #CovidVaccine #Vivek

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sumanth Raman

Sumanth Raman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sumanthraman

11 Apr
My take on what the result of the #TamilNaduElections could be. This is based on hundreds of conversations with people across the State including politicians, journalists and public over the last 5 days. The feedback I got is in this thread... #tamilnaduelection2021
1.Chennai:DMK seems headed for a comfortable win. AIADMK will be happy if they get more than 3-4 seats out of the 16.
2. Northern Belt: Vanniar consolidation has happened. Only question is how much. And has there been a counter polarization of other castes against AIADMK-BJP?
Out of the 78 seats in the Vanniar/Northern Belt there is a tight contest with a 50-50 split.
3. Kongu belt is clearly an AIADMK +edge area. They expect to win around 70% of the 58 seats in the region. If they do badly here, game over.
4. Cauvery Delta is a DMK+ win area.
Read 15 tweets
10 Apr
@the_hindu reminded me it was the birth anniversary of an extraordinary physician and teacher of ours, Dr.A.M.Selvaraj. Prof.AMS as he was known was a legend in his life time. Immaculately dressed in a 3 piece suit & smoking a pipe, he reminded us of a "propah" British gentleman
His ability to diagnose tough cases had few equals and his evening clinic would go on from 5 p.m. until 2 a.m. or beyond. Sometimes patients wd just sleep over in the clinic and he wd see them in the morning. His laid back demeanor hid a razor sharp mind.
So many of the patients who came to see him were those whom other docs had not been able to diagnose and so one wd see a variety of clinical conditions. He had some kind of an intuition that enabled him to make the diagnosis, sometimes even without a systematic review.
Read 5 tweets
15 Mar
Why the #AIADMKManifesto promise of a Govt job for every family is simply not possible.Thread....
TN has around 14 lakh State Govt employees. Roughly that would cover around 56 lakh people ( 4 ppl per family). Let us take only BPL families to see if this promise is feasible
TN has around 60 lakh BPL families. Presumably if one of them had a Govt job they wouldn't be below the poverty line. So this means that 60 lakh Govt jobs have to be given. That means number of Govt employees will go up from 14 lakh to around 75 lakh.
Now let us do the math. Today around 62% of State's revenues goes towards salaries and pensions for Govt staff. 1 lakh crore goes just for this. Salary component alone is around 65000 crore. If number of Govt staff increases by 5 times, wage bill alone goes up to 3.2 lakh crore
Read 8 tweets
25 Feb
The inescapable conclusion is that the 2nd wave of #Covid has stared in India. Not just in Maharashtra or Kerala. Cases are rising in many States,Punjab, Telangana,Tamil Nadu, Karnataka,Delhi etc.This is a big worry as we have wasted the last month by not speeding up vaccination
of the vulnerable. We cannot lockdown the economy again but we need to do the following ASAP.
1.Reintroduce the ban on crowds, large gatherings, rallies.
2.Enforce fines for not wearing masks.
3.Speed up vaccination by opening 24*7 vaccination centers
4.Encourage work from home
for those workers who can.
5.Start ICE campaign perhaps with celebrities saying that #COVID19 risk very much remains and that precautions must continue to be taken.
6.Enhance capacity for monitoring for new strains
7.Get rid of this app based registration process
Read 5 tweets
8 Jan
#Covid will be controlled once the vaccine is rolled out. Right? And once we get more effective drugs to treat severe cases? Both of these involve big bucks for the Healthcare industry. Again a case of healthcare following the money. Billions of $ are being spent on vaccines
Billions more on research for new drugs but precious little is being spent in studying those who haven't got Covid. Yes, the answer to the Covid riddle may be in finding out who will not get infected rather than just knowing who will. Let me explain.
In this last year millions of healthcare workers in Hospitals and ICU's in particular have been exposed to #COVID19 . By all accounts the vast majority of them have NOT developed severe Covid disease. Some may have had asymptomatic infections and some mild to moderate disease
Read 9 tweets
20 Dec 20
The most puzzling aspect of #Covid is its reluctance to infect Chinese since April 2020. Of the 87000 cases China has reported so far 68000+ have been in Hubei province which got it first. Rest of China with a population of 1330 million has reported a total of <19000 cases.Thread
Beijing with population of 21 million has reported 961 cases and 9 deaths. Shanghai with population of 24 million has reported 1447 cases and 7 deaths. Chongqing with a population of 15 million says they hv had 560 cases and 6 deaths.
And Tianjin with 13 million people has reported 304 cases and 3 deaths. So the 4 largest cities of China with a combined population of 73 million have together reported 3272 cases with 25 deaths. Even a city state like Singapore had recorded more deaths (29)
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!