#WOB - Hoe de Overheid massaal de media- en burgers controleert, censureert- en door mensen van buiten de overheid laat debunken…/
De vorige WOB-draden over signaalwaarden en framing, lieten zien hoe wetenschap- politiek werd

VWS en RIVM zagen aangeleverde berichten van oa het LIMC via ‘omgevings analyses’.., dat het wantrouwen in het RIVM toenam

Inkl. beeld van de “Stakeholders”
Op die manier werd al in een vroeg stadium van de pandemie alles afgescanned om te kijken welke personen iets schreven en welk bereik dit kreeg…

Er kwamen toen al opmerkingen vanuit de bevolking mbt #Transparantie …/
oa Twitterberichten werden en worden geanalyseerd .

Hoe- door wie en met welke grondslag/ mandaat onthullen we binnenkort …/
Het @rivm begint zich zorgen te maken. Op socialmedia stellen mensen vragen mbt het beleid van het RIVM .

Een RIVM medewerker vraagt zich af:

“Als wij op TV verschijnen en krijgen vragen over de maatregelen van Rutte,bemoeien wij ons dan niet teveel met politiek?”../
Het RIVM besloot bij #Buitenhof plaats te nemen om zo “de brede kennis zichtbaar te maken”

Maar wel met “regie op het eigen verhaal”

Tegelijkertijd ook graag andere media voor een breder publiek.

Ps: Welke mensen zagen wij de laatste 2 jaar bijna dagelijks op TV?…/
Ondertussen was ‘men’ bezig om berichten met een groot bereik en impact op social media, te debunken (door wie- en werden zij betaald?), of zelfs te kijken naar mogelijkheden om af te dwingen dit te laten verwijderen

Persoonlijk:
“Wat is desinfo zonder transparantie?”../
Al die berichten in de (social) media moesten dmv een ‘Desinformatie Alliantie’ , naar voorbeeld van de ‘Inclusive Vaccine Alliance’ beantwoordt worden. Het liefst door mensen BUITEN de Overheidsinstanties…

(Werden deze mensen betaald??)…/
Vertrouwen in RIVM …Risicoanalyse

Van Dissel meer- of juist minder bij persconferenties aanwezig?

“Gommers en Kuipers vaker aan laten schuiven in talkshows?”

-Rol #BigTech !
-Het ligt aan het gedrag vd mensen
-Influencers inhuren…/
Het wetenschappelijke RIVM als zodanig neergezet in een documentaire

“Een wetenschappelijk instituut dat beleid ondersteunt”

“Dit past goed in onze mediastrategie”

Ps: #WOB signaalwaarden bleek dat Hugo de Jonge belangrijke wetenschap in de wind sloeg RIVM zweeg in de media./
De documentaire is voor na de coronacrisis.

“Maar als de politiek ,wetenschappelijke adviezen in de wind slaat, ontstaat er toch automatisch wantrouwen?”

En binnenlandse zaken krijgt misschien ook een eigen docu. Inhoud zwart gelakt…/
Het #narratief vanuit de Overheid naar het volk toe via de media, blijkt belangrijk. Zeer veel stukken te vinden over het ‘bewaken van het narratief’ en een ‘nieuw narratief voor de toekomst’…/
Persoonlijke conclusie: Door het neergezette narratief welk tussentijds ook aangepast werd, is het voor de media niet altijd even makkelijk hier doorheen te prikken. Maar… als burgers in Mei 2020 al terecht kritische vragen stellen, waarom zagen wij over het algemeen …/
de traditionele media nauwelijks kritische vragen stellen mbt wetenschap en “daarop afgestemde beleid” omtrent corona en hoezo in de bekende talkshows over het algemeen alleen ‘het narratief ondersteunende’ personen aan tafel?…/
Tot slot het LIMC

Dit onderwerp zal nogal wat stof doen opwaaien als we ergens begin volgende hierover gaan berichten! ( #OSINT )

Dat artikel zal op een iets andere manier naar buiten komen dan jullie gewend zijn.Deze draad gelezen, begrijp je misschien waarom
In samenwerking met mede Wobbers @CeesCees72 en @waukema

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marc van der Vegt (His Spirit)

Marc van der Vegt (His Spirit) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @VegtDoor

Mar 7
#WOB Framing

We hadden al de worst die ons voor werd gehouden, maar er waren nog genoeg banenschillen voor de minister door al het geframe vanuit VWS ea!

Wat is ‘framing’?
Framen is het scheppen van een eenzijdig beeld waarbij informatie benadrukt of juist verborgen wordt…/
In de communicatie naar zorgprofessionals en clienten is het niet handig om de verspreiding van het het virus als argument op te nemen. DRUK OP DE ZORG is een sterke frame …/
Voor het Bron- en Contact onderzoek worden oude propagandatechnieken gebruikt./
Read 11 tweets
Mar 7
#WOB - Explosieve tijdlijndraad over de signaalwaarden positieve testen en het #Coronadashboard

Signaalwaarden

Nog nooit in de historie is er op zo’n massale schaal met #PCRtesten gewerkt als middel om vast te stellen of iemand ‘besmet’ is…/
Vanaf het begin van de Corona-pandemie is data belangrijk geweest, IC opnames-ziekenhuisbezetting-R waarde en geteste mensen.

We herinneren ons allemaal de ene persconferentie na de andere waar we vaak van #lockdown naar versoepeling- naar een nog intensivere lockdown gingen/
Sinds Mei 2020 zijn initiatieven ontplooid om een Corona Dashboard te maken. Zowel vanuit de politiek als maatschappij was er de nodige behoefte aan perspectief wat leidde tot signaalwaarden.
Eén van die signaalwaarden is het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners/
Read 17 tweets
Feb 21
Een #WOB tijdlijn draadje over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance)

Toen het ministerie van VWS begin 2020 naarstig opzoek ging naar #COVID19 vaccins, is een initiatief ontstaan onder aanvoering van Nederland om samen met Duitsland, Frankrijk en Italië gezamelijk vaccins in /
te kopen bij de Farmaceuten die op dat moment al dachten deze wel te kunnen produceren. Andere landen mochten zich hierbij aansluiten.

We gaan er in eerste instantie vanuit dat de ambtenaren van VWS met de beste bedoelingen van start gingen, maar we zullen in de loop van de/
tijdlijn zien dat er in dit veld grote krachten spelen.

Het ‘spel’ begint wanneer de alliantie op het punt staat haar eerste contracten te ondertekenen. AstraZeneca (betaald uit de pot van € 700miljoen)
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(