Discover and read the best of Twitter Threads about #Buitenhof

Most recents (17)

#WOB - Hoe de Overheid massaal de media- en burgers controleert, censureert- en door mensen van buiten de overheid laat debunken…/
De vorige WOB-draden over signaalwaarden en framing, lieten zien hoe wetenschap- politiek werd

VWS en RIVM zagen aangeleverde berichten van oa het LIMC via ‘omgevings analyses’.., dat het wantrouwen in het RIVM toenam

Inkl. beeld van de “Stakeholders”
Op die manier werd al in een vroeg stadium van de pandemie alles afgescanned om te kijken welke personen iets schreven en welk bereik dit kreeg…

Er kwamen toen al opmerkingen vanuit de bevolking mbt #Transparantie …/
Read 16 tweets
In #Buitenhof werd Joris Luyendijk overvallen door de ontkenning van Neelie Kroes dat zij uit een ‘zwaar calvinistisch gezin’ zou komen. Dat stond nochtans in een interview met haar uit 2000 in Trouw trouw.nl/nieuws/een-vro…
Of eigenlijk al in 1997 trouw.nl/nieuws/ook-zon…
Tijdens de guerrilla-overval door Buitenhof/Kroes zei Luyendijk dat de info uit ‘een interview’ kwam, dus dat zal dit Trouw-interview uit 1997 zijn. Het was een spannend gesprek, maar journalistiek was dit geen chic moment.
Read 3 tweets
Idem van @stepvaessen!
@MathieuLLSegers’ uitspraak: “Weten is iets anders dan begrijpen” herinnert sterk aan het urgente inzicht van Arendt. Enkel kennis van iets doet nog niets. Pas als je die kennis kunt duiden in het perspectief van de realiteit die altijd een tijdsaspect heeft, kom je tot inzicht.
Read 26 tweets
1. Veel opwinding in Den Haag over de #Schoolezing van @SigridKaag - zeker wie goed heeft opgelet, bv. op wat @APechtold zei bij #Buitenhof. #d66 lijkt zich te positioneren. Maar alhoewel het over een paar uur over de impasse in de formatie zal gaan, is de inhoud moeite waard.
2. Hier is de tekst van de lezing die echt de moeite waard is: d66.nl/hj-schoo-lezin…
3. En we gaan die lezing niet alleen inhoudelijk zorgvuldig tot ons nemen, maar ook in combinatie met de fatale beslissingen die Kaag nam op 1 april toen ze het politieke noodlot van Rutte in haar handen hield. En besloot hem te redden.
Read 24 tweets
Van Lienden kreeg een uitgebreide kans om uit te leggen waarom hij loog - want dat was het - over het winstoogmerk. Hij kwam met 'onuitlegbaar.' Dat is nu dus echt volkomen helder. Er was geen enkel excuus voor.

#buitenhof
Denk even terug aan wat de reactie van Van Lienden was toen de waarheid voor het eerst naar buiten kwam. Inmiddels is hij gedwongen alles te erkennen, alleen omdat journalisten zijn blijven spitten. Anders was hij blijven liegen. #buitenhof
Onthoud ook dat het wegzetten van het geld gebeurde in een constructie die zo onzichtbaar mogelijk was en dat Van Lienden zelf al die tijd de enige bestuurder is die erbij kan ftm.nl/artikelen/sywe… #buitenhof
Read 4 tweets
Hij begint met 'I feel your pain' naar mensen in de zorg. HAHAHAHAHAHA. #Buitenhof
Nu de slachtofferkaart van 'geld voor juristen' en 'vliegtuigen boven m'n huis' (een reclamevliegtuigje FFS).
'heel veel risico's'
Read 23 tweets
1. Met het oog op hetgeen het Lid Leijten hier stelt, wil ik graag iets vertellen over mijn tijd bij @Belastingdienst Toeslagen. Daar heb ik jarenlang deel uitgemaakt van het zogenaamde ‘Stella-Team’. Een team dat aanvankelijk bestond om schrijnende systeemuitval te behandelen
2. Hiertoe hadden wij aanvankelijk vergaande middelen tot onze beschikking, zoals oa de verstrekking van spoedbetalingen zonder dat er een formele beschikking aan ten grondslag ligt. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat kindjes door de schuld van de Belastingdienst van
3. opvanginstellingen verwijderd zouden worden of onterecht huisuitzettingen plaats zouden vinden. Kortgezegd alles wat de #slachtoffers van het #toeslagenracisme nodig hadden. Echter na de vertraagde introductie van het nieuwe TVS en de opening van de jacht op fraude, veranderde
Read 14 tweets
Bij #buitenhof gaat het straks over “De strijd voor de toekomst en een nieuw groot verhaal."

#Baudet keek tijdens #apb2020 terug naar een oud, groot verhaal uit het Duitsland van de jaren 30...en presenteerde dat als de toekomst voor Nederland. 1/3
Prof. dr. F.W. Boterman is historicus en kenner van Spengler, de denker door wie Forum voor Democratie-voorman Thierry #Baudet zich het meest lijkt te laten inspireren.👉🏼 "de politieke implicaties van Spenglers werk zijn niet prettig", waarschuwt hij. 2/3 Image
Prof. dr. Boterman heeft #Thierry in 2018 kort gesproken. #Baudet heeft toen gezegd dat hij een "minister van destructie wil aanstellen om de moderne architectuur af te breken."

Tot zover de beschaving waar #fvd zegt voor te staan 3/3 ImageImage
Read 5 tweets
Tjeenk Willink: Veel interessanter is de vraag wat de oorzaak is van de missers belastingdienst. Waarom is die dienst zo geworden? #buitenhof.

Antwoord ligt in 3 misvatting:
1- Overheid ten dienste aan private sector is nummer 1: faciliteren ondernemingsklimaat. /1
maar rol overheid is autonoom en niet slechts ten dienste van privaat bedrijfsleven. Dat hoort niet de maat der dingen te zijn en overheid is niet telkens een kostenpost.

Waarbij je gaat bezuinigen, afslanken enzovoorts. Voila een belangrijke denkfout die we hebben gemaakt. /2
2- Denkfout nummer twee, aldus TJeenk Willink, is de politieke opvatting dat de overheid een bedrijf is. Een kosten/baten bril en goed management voert dan hoofdtoon inclusief verzelfstandigingen en privatiseringen. Enkele huisarts eindigt dan met honderden contactpunten.
Read 15 tweets
Hoewel Baudet volgens hemzelf niets zei wat hij had kunnen zeggen, dreigt hij met de rechtsgang.

Want die distocratie, die is er alleen als het Baudet uitkomt...
Voor hen die zich afvragen of Baudet gezegd heeft wat hij zei: hier hoort u wat @Natalie_Kabul in #buitenhof zei, aangevuld met een fragment uit het Tweede Kamer debat waarin Baudet zei waar zij in #buitenhof naar verwees
@Natalie_Kabul Later in het debat gebruikt Baudet het woord 'amalgaam" in figuurlijke betekenis. Hij zegt dus: ....om de bevolkingen in Europa tot één amalgaam [mengelmoes] te maken."
Read 8 tweets
Dit wordt een belangrijk stuk televisie.... ! #kijktip

Uitleg waarom politici en overheidsjuristen de bal uit handen laten vallen en de burger opzadelen met onjuiste regelgeving. Die de rechter dan moet intrekken en corrigeren. #paardachterwagen
En wie meer wil weten naar aanleiding van het gesprek straks, kan dit boek bestellen. Een aanrader.

Tjeenk Willink roept professionals in het veld op om hun stem te verheffen als er zaken misgaan.

bol.com/nl/f/groter-de…

/2
Denk aan de stikstof discussie Lelystad

destentor.nl/lelystad/hoe-d…
Read 27 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!