Profile picture
Henrik Sundström @HenrikSundstrom
, 15 tweets, 4 min read Read on Twitter
Fnordspotting är inne i ett stim just nu. Och frågan är viktig och aktuell av flera skäl
Förutom regeringens projekt, så har även EU-kommissionen vaknat och utlyst 15 miljoner kronor till ”projekt för att minska näthät”
Särskilt intresse visar kommissionen bl a för ”näthat mot journalister”
EU-kommissionen har arbetat med frågan ett tag, och slutit ett avtal med bla Twitter och FB om en ”Code of conduct”
Denna CoC bygger på att det ska finnas civila organisationer, ”trusted flaggers”, som ska övervaka nätet och göra anmälningar till företagen
Det är sannolikt för att få bli en sådan ”trusted flagger”-organisation som #Jagärhär har haft nära kontakter med Kulturdepartementet
Tanken är att en anmälan från en sådan organisation ska leda till att innehållet tas ner direkt. Här finns mer info ec.europa.eu/newsroom/just/…
Sådana ”trusted flagger”-organisationer samlas i paraplyorganisationen INACH. Skåda morgondagens mediamakthavare: inach.net
Den här måste ni läsa inach.net/fileadmin/user…
INACH tycker (naturligtvis) att EU-kommissionen är på rätt väg, men att den är lite för feg
I framtiden ska alltså andra bedöma om du ska få publicera det du skriver. Det strider mot yttrandefriheten (där du ska ansvara i efterhand)
Å jösses. Vart är vi på väg? En armé av angivare ska bedöma vad vi får säga och inte. Det här är sjukt.
EU-kommissionen har alltså infört detta genom en frivillig överenskommelse med Twitter, Facebook, Youtube och Microsoft.
Det här gäller alltså. Idag. Så när svenska medier säger ”näthat” om obekväma åsikter går det en kall kår längs min rygg.
EU-kommissionen har alltså utan lagstiftning inrättat ett slags privata myndigheter med i princip polisiära befogenheter - Trusted flaggers

Jämför skyddsmekanismerna om en kommun vill ha ordningsvakter på stan
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Henrik Sundström
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!