Discover and read the best of Twitter Threads about #Hallitusohjelma

Most recents (2)

Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden edistäminen iloksemme vahvasti #hallitusohjelma’ssa. Monet tavoitteemme hienosti mukana! Työtä on todellakin tehty paljon ja nyt vaikutukset näkyvät. Tässä ketjussa nopeasti keskeisimpiä #ihmisoikeudet havaintoja:
1. Hienoa, että ihmisoikeuksien järjestelmälliseen edistämiseen panostetaan: #hallitusohjelma'ssa mm. kolmas perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, lainvalmistelijoiden ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. #ihmisoikeudet
2. #Hallitusohjelma'n mukaan kv. ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa ja valvontaa edistetään ja vahvistetaan. Myös #oikeusvaltio'ta vahvistavia toimia löytyy useita. #ihmisoikeudet
Read 18 tweets
On myönnettävä, että odotimme enemmän eläinten elämään vaikuttavilta kirjauksilta. Erityisen valitettavaa on, ettei turkistarhauksen rajoittamisesta tai alasajosta ole mitään mainintaa. #hallitusohjelma #politiikka #animaliaty

animalia.fi/ajankohtaista/…
Positiivista: Hallitusneuvottelujen aikana eläinsuojelulaki nousi kiistakapulaksi, mikä kertoo eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien kohoamisesta keskeiseksi politiikan kysymykseksi. #hallitusohjelma #politiikka #animaliary
Positiivista: Eläinten hyvinvoinnista on hallitusohjelmassa paljon kirjauksia. Edellisessä hallitusohjelmassa ei eläimiä mainittu lainkaan. #hallitusohjelma #politiikka #animaliary
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!