Discover and read the best of Twitter Threads about #perusturva

Most recents (2)

Sosiaaliturvan kehityksestä kiinnostuneet, huomio!

Tänään julkaistiin @YPLehti tutkimukseni ”Perusturvan taso ja päällekkäisyys toimeentulotuen kanssa 1991–2019”. Tiivistän keskeiset pointit tähän twiittiketjuun. 1/9

julkari.fi/bitstream/hand…

#perusturva #toimeentulotuki
Toimeentulotuen pitkäkestoinen saaminen on yleistynyt, ja monesti syyksi esitetään perusturvan matalaa tasoa. Esim. uudessa hallitusohjelmassa mainitaan, että perusturvan matala taso on kasvattanut toimeentulotuen roolia. Näiden syy-seuraussuhde on kuitenkin epäselvä. 2/9
Yksinasuvan vähimmäiseläkkeen tai -sairauspäivärahan saajan tulojen ostovoima on parantunut pitkällä aikavälillä, kun oletetaan kohtuullinen vuokrataso (ARA). Työttömällä tulotaso on pysynyt melko samana. Myös toimeentulotuen takaama ostovoima ei ole juuri muuttunut. 3/9
Read 10 tweets
Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden edistäminen iloksemme vahvasti #hallitusohjelma’ssa. Monet tavoitteemme hienosti mukana! Työtä on todellakin tehty paljon ja nyt vaikutukset näkyvät. Tässä ketjussa nopeasti keskeisimpiä #ihmisoikeudet havaintoja:
1. Hienoa, että ihmisoikeuksien järjestelmälliseen edistämiseen panostetaan: #hallitusohjelma'ssa mm. kolmas perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, lainvalmistelijoiden ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. #ihmisoikeudet
2. #Hallitusohjelma'n mukaan kv. ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa ja valvontaa edistetään ja vahvistetaan. Myös #oikeusvaltio'ta vahvistavia toimia löytyy useita. #ihmisoikeudet
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!