, 18 tweets, 14 min read Read on Twitter
Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden edistäminen iloksemme vahvasti #hallitusohjelma’ssa. Monet tavoitteemme hienosti mukana! Työtä on todellakin tehty paljon ja nyt vaikutukset näkyvät. Tässä ketjussa nopeasti keskeisimpiä #ihmisoikeudet havaintoja:
1. Hienoa, että ihmisoikeuksien järjestelmälliseen edistämiseen panostetaan: #hallitusohjelma'ssa mm. kolmas perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, lainvalmistelijoiden ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. #ihmisoikeudet
2. #Hallitusohjelma'n mukaan kv. ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa ja valvontaa edistetään ja vahvistetaan. Myös #oikeusvaltio'ta vahvistavia toimia löytyy useita. #ihmisoikeudet
3. Vaikuttamistyömme voitto! Pitkäjänteinen ja sitkeä työmme taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien eteen kantaa nyt hedelmää: hallitus korottaa #perusturva’a ja tekee indeksikorotukset osana köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä. #ihmisoikeudet #köyhyys #hallitusohjelma
4. Olemme jo pitkään vaatineet tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisen kansallisen työn vahvistamista. Nyt hallitusohjelma lupaa resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön.
#FGM #silpominen #hallitusohjelma
5. Yksi tärkeistä tavoitteistamme on ollut pakkoavioliittojen kriminalisointi. Hallitusohjelma lupaa kriminalisoinnin selvittämistä, myös pakkoavioliiton mitätöinti on tulossa mahdolliseksi. Tässä takana pitkä yhteistyö @monikanaiset kanssa. #hallitusohjelma #pakkoavioliitto
6. #Hallitusohjelma: laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma, ja mm. lisätään uhrien tukipalveluja sekä turvakotien paikkamäärää ja resursointia Euroopan neuvoston edellyttämälle tasolle. Tämä on merkittävä lupaus, koska nykyinen taso on yhä riittämätön.
7. Uusi avaus #hallitusohjelma’ssa: Suomen perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä sekä huolehditaan #Istanbulinsopimus toimeenpanosta. #naisiinkohdistuvaväkivalta #ihmisoikeudet
8. Tätäkin olemme vuosia vaatineet: saamelaisten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia edistetään ja #ILO169-sopimuksen ratifioinnin edellytyksiä selvitetään. Selvittelyn tasolta tulisi kuitenkin jo siirtyä käytäntöön eli ratifioida ILO169-sopimus.
#saamelaiset #hallitusohjelma
9. Olemme pitäneet esillä myös saamelaisten oikeutta omakielisiin ja -kulttuurisiin palveluihin. Hienoa, että #hallitusohjelma’ssa todetaan: sote-palveluissa vahvistetaan kielellisten oikeuksien toteutumista (erityisesti ruotsi, saamen kielet, #viittomakieli). #saamelaiset
10. Hallitus käynnistää kuuroihin kohdistuneiden oikeusloukkausten sovintoprosessin. Mahtavaa! Nostimme #historianvääryydet esiin @kuurojenliitto kanssa yli vuosi sitten, mikä käynnisti tärkeän prosessin,ja nyt valtio ryhtyy toimiin. #hallitusohjelma #ihmisoikeudet #viittomakieli
11. Häpeäpilkku: Vaikka #hallitusohjelma’n mukaan #translaki uudistetaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, se silti unohtaa täysin translasten ja -nuorten itsemääräämisoikeuden. Toivottavasti asia muuttuu asiantuntijavalmistelussa. Vaikutamme yhdessä mm. @trasek_ry ja @seta_ry!
12. Tällä ohjelmalla #naistenoikeudet ja sukupuolten #tasaarvo mahdollisuus mennä eteenpäin. Toivottavasti laaja-alainen tasa-arvo-ohjelma sisältää myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja moniperustaisen syrjinnän. #hallitusohjelma
13. Olemme vuosia vaatineet ulkomaisille luonnonmarjanpoimijoille työoikeuksia. Nyt #hallitusohjelma linjaa, että ulkomaisten ei-työsuhteisten kausityöntekijöiden asema turvataan lainsäädännöllä, #marjanpoimijat erikseen mainittu. Tämä tuntuu todella hienolta! #ihmisoikeudet
14. Hallitus lupaa rasismin ja syrjinnän vastaisen toimintaohjelman. Hyvä! Ohjelmassa huomioitava laajasti eri syrjintäperusteet, moniperusteinen syrjintä sekä rakenteellinen rasismi ja syrjintä kaikilla elämänalueilla.
#rasismi #syrjintä #ihmisoikeudet #hallitusohjelma
15. Hallitus aikoo korjata useita turvapaikanhakijoiden oikeuksiin tehtyjä heikennyksiä mm. perheenyhdistämisen osalta sekä parantaa oikeusturvaa. Myös paperittomien oikeus välttämättömään hoitoon turvataan. #terveys #turvapaikanhakijat #hallitusohjelma #paperittomat
16. Vammaisten ihmisten oikeuksiin liittyen monta hyvää kirjausta, esim. esteettömyyden lisääminen ja #sote-palveluissa itsemäärämisoikeuden vahvistaminen. Kansalaisyhteiskunnalla riittää näissä toki paljon vahdittavaa. #crpd #ihmisoikeudet #yhdenvertaisuus
17. Kaiken kaikkiaan monia hyviä lupauksia ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja edistämiseksi. Teemme tarkempaa analyysia ohjelmasta tulevat viikot. Joka tapauksessa aiomme vahtia, että lupaukset pidetään. 💪
#ihmisoikeudet #perusoikeudet #oikeusvaltio #hallitusohjelma
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ihmisoikeusliitto
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!