Discover and read the best of Twitter Threads about #SETA

Most recents (1)

Tarihin en kapsamlı, en açık, en özgür, en tarafsız bilgi kaynağı; tarihte ilk kez tüm dünyadan yazarların katkılarıyla oluşmuş; dünyanın en çok okuduğu; tamamen bedava ve canlı ansiklopedi #Wikipedia'nın tamamını, tarihin en gülünç sansürüyle halkına yasaklayan ilk ülke Türkiye+
+Her maddesi ayrı bir sayfa/adres iken tamamı yasaklandı. Yasak bahanesi #15Temmuz ve #Suriye konulu maddelere AkP'nin görüşleri de eklendiği halde 2 yıldır TR nezdinde tüm girişimleri boşa çıkan #Wikipedia, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.
bbc.com/news/world-eur…
+Yasaklamak yerine mesela o 2 maddede halkın parasıyla beslenen #SETA şaklabanlarına #AkP görüşleri yazdırılsaydı ne olurdu? Şimdi tüm dünya, #Suriye iç savaşında terörizme destek olduğunu yazdı diye #Wikipedia'nın tamamını yasaklayan TR'nin AİHM yargılanışını konuşuyor olmazdı.+
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!