Discover and read the best of Twitter Threads about #jetp

Most recents (1)

Kokoan tähän kauden päätteeksi joitakin tekstejä ja ääniä, joita viime talven aikana ilmestyi. Aiheina #turpo ja #disinformaatio
Ketju 1/14
Maailmanpolitiikan painopiste on siirtymässä vahvasti toiselle puolen maailmaa, indopasifiselle alueelle. 2/14
yle.fi/uutiset/3-1164…
Venäjän käymästä poliittisesta sodasta lännessä. 3/14
karjalainen.fi/maakunta/280852
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!