Discover and read the best of Twitter Threads about #normalpeople

Most recents (9)

#NormalPeople (12epi)
Romance - Extremely 🔞🔞
Netflix
Rating - 4.25/5 (-0.25 for depressing)

"அயர்லாந்தில் ஒரு‌ சிறிய ஊரில் இருக்கும் பள்ளியில் ஒன்றாக படித்து வரும் Connel And Marianne. இவர்கள் இருவருக்கிடையில் ஏற்படும் ஒரு காதல் கலந்த நட்பு அவர்களின் வாழ்க்கையில் Image
ஏற்படுத்தும் தாக்காங்கள் தான் இந்த கதை. ஆரம்பத்தில் பள்ளியில் ஒன்றாக படிப்பார்கள்‌.

அப்பறம் சில வருடங்கள் பிறகு ஒரே கல்லூரியில் சந்திப்பார்கள்‌.
பள்ளியில் அந்தப்பெண், நண்பர்கள் யாரும் இல்லாமல் தனியே இருப்பாள். ஆனால் அது கல்லூரி வந்ததும் மாறி விடும்‌. ImageImage
அருமையான ஒரு தொடர். அவர்களுக்கிடையே நிறைய உணர்ச்சிகளை உணரலாம்‌.
ஏராளமான பிட்டு காட்சிகள் இருக்கும்‌🔞🔞

நிறைய காட்சிகள் நம்பலை கடுப்பேத்தும்😓சிங்கிள் பசங்க இதை பார்த்தா Depression தான் ஆகும்.
நல்ல Content உள்ள ஒரு சீரிஸ்.

புலுத்திஸ்கு🖕 கூட மிகவும பிடிக்ககூடிய சீரிஸ்.
Read 6 tweets
One of the benefits of a fall movie season full of adult dramas & prestige titles? The opportunity to watch actors sink their chops into juicy showcase roles.

From Harry Styles to Paul Mescal, these are the buzziest performances you can’t miss this year. latimes.com/entertainment-…
Already one of the biggest pop stars in the world, Styles — who appeared in Christopher Nolan’s #Dunkirk — steps into his most significant film roles yet this #Oscars season. latimes.com/entertainment-… Image
In Olivia Wilde’s #DontWorryDarling, he’s the seemingly perfect husband to Florence Pugh’s unsettled housewife, and in the Amazon drama #MyPoliceman, he’s a gay man hiding his sexuality in the oppressive U.K. of the 1950s. latimes.com/entertainment-…
Read 13 tweets
17 Mini TV series to watch which are not available in Netflix - Ranked

(A Thread) Personal Opinion
#TopTen2blue Image
17. #TheCapture (8epi)
CCTV footage from a night out in London comes to light, Shaun's life takes a shocking turn
Crazy ending... Image
16. #11.22.63 (8epi)
Travel against time to prevent death of John F kennedy Image
Read 20 tweets
15 TV series to watch when you're aroused/horny - Ranked - based on (Content+Matter)

(A Thread) Personal Opinion
#TopTen2blue #TVseries Image
15. #OrangeIsTheNewBlack (7s - 91epi)
Woman prison show. Mostly lesbian. Lots of ugly and nasty stuffs.. I stopped after 2nd season. Image
14. #Satisfaction (2s - 20epi)
Wife went to male escort for satisfaction.. So husband started working as a male escort.. Image
Read 19 tweets
EXCLUSIVE: ‘Where the Crawdads Sing’ is blazing to bright, vivid life. V.F. has your first official look at #CrawdadsMovie—and goes behind the scenes with @DaisyEdgarJones, @ReeseW, and more. vntyfr.com/iyQbg8y
#NormalPeople’s @DaisyEdgarJones stars as Kya, the mysterious “Marsh Girl” at the story’s heart. “She has such an inner strength,” says the actress. “She’s complicated, flawed, brilliant… and survives against all odds.”

🔗: vntyfr.com/iyQbg8y
“The marsh and landscape of this book really belong on a big wide screen,” Lucy Alibar, the film’s Oscar-nominated screenwriter, tells V.F.

🔗: vntyfr.com/iyQbg8y
Read 5 tweets
If you think the #TheLostDaughter is a very good film - and I largely agree with you - then you should definitely read the book by #ElenaFerrante @europaeditions. It is exceptional! A few points of comparison between the film and the book. A thread 1/12
The lido is a borderland, the space in which nature and culture, past and present, (and a bunch of other binary structures) meet. In the book #TheLostDaughter this is suggested in two ways 1) the use of Neapolitan dialect; 2) the doll. 2/12
The dialect spoken by Nina's family brings Leda back to her roots against her will. It is a part of her nature-culture which she rejects. She is now a cultured person, a professor. Leda’s flashbacks re her mother & working class Neapolitan upbringing are absent in the film. 3/12
Read 14 tweets
Being a Cinematographer is the best job on the planet (It’s true. Don’t make me fight you). A thread of some of my favorite Female + Trans DPs.

#InternationalWomensDay
#EllenKuras - 1st time I met Ellen was at a now defunct (?) Women in Film org event. I was ridiculously excited to meet her. Prob best known for #EternalSunshine but was #Unzipped that wow’d. Revolutionized how I viewed docs. Here’s Mizrahi & Eartha Kitt
#SandiSissel. We all watched #SalaamBombay. Keeping tabs on Sandi’s career introduced me to 2nd Unit DP opportunities. I admired her versatility moving from indie film to #MasterAndCommander. Two visual worlds I love to play in.
Read 36 tweets
My list from July.. let's see how many turn out to be true. #emmys
Happy for Mark Ruffalo who is absolutely incredible, but wouldn't it have been something if Paul Mescal had won. I mean, what a debut. #NormalPeople #Emmys
SCHITT'S CREEK YASSSSS!!!
REGINA KING YASSS!!!!!!

Also I love John Oliver (he is literally my favourite talk show host of all times) but this year Trevor Noah really should have been, particularly for his video on George Floyd's murder.

#Emmys
Read 15 tweets
Are we are hunting mosquitoes with a G5 cannon?

For the people crying for the world to remain shut down, answer these questions:

1) How many children should starve in order to make you feel safe?

2) How many families must go bankrupt in order to make you feel safe?
#COVID19
3) How many wives and children must be stuck at home with an abusive husband/father in order to make you feel safe?

4) How many business owners should lose everything they've worked for in order to make you feel safe?

#NormalPeople #COVID19
5) How many people are you comfortable with committing suicide from hopelessness and financial ruin in order to make you feel safe?

Come up with an number, don't just dismiss this. Come up with a number that you think should surrender their lives for YOUR feelings and safety.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!