Profile picture
Wim uit Voorhout @wbcs99twit
, 11 tweets, 4 min read Read on Twitter
Echte koopkracht in Nederland hoger dan in België en Frankrijk en vrijwel gelijk aan Duitsland. Nederland daarmee op de 9e plek in Europa.
Alle EU landen in de grafiek behalve Bulgarije, Malta en Kroatië vanwege ontbrekende cijfers. Noorwegen en Zwitserland toegevoegd omdat deze ook nauw verbonden zijn met de EU
Echte koopkracht is in Nederland 27 duizend euro per persoon. Dat is dus 4 duizend meer dan gemiddelde in de eurolanden en 6 duizende meer dan gemiddeld in de EU
Politie, defensie, onderhoud wegen etc is natuurlijk ook van waarde voor ons. Wat betreft deze uitgaven staat Nederland op de 5e plek.
Met die 5e en 9e plek valt Nederland toch moeilijk tot de 'armsten' te rekenen. Zelfs met aanhalingstekens.
In het ene land kan je meer met je geld doen dan in het andere land. Zo zijn Noorwegen, Zwitserland en Luxemburg hele dure landen. ec.europa.eu/eurostat/docum… @lexhoogduin
Nederland staat op de 9e plek wat betreft echte koopkracht per persoon gecorrigeerd voor prijsverschillen. In Nederland is het 23 duizend euro per persoon, net zoals in België en Frankrijk en wat minder dan de 26 duizend in Duitsland. @lexhoogduin
Dit is toch wel de fraaiste indicator om koopkrachtverschillen tussen landen te bekijken.
Overigens blijft ook deze fraaie indicator maar een momentopname. En nooit natuurlijk blindstaren op maar 1 indicator. Er zijn ook nog andere zaken belangrijk: werkloosheid, begrotingssaldo, inkomensongelijkheid.
En ter aanvulling plaatje van bbp per inwoner.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Wim uit Voorhout
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!