Discover and read the best of Twitter Threads about #agw

Most recents (2)

THREAD. The record heat in #France got #ClimateChange #AGW #deniers lying again. Here are some examples.

In this thread, they claim that there were 50°C in #Paris in 28th August 1930:

Official records say 34.2°C (and of course the deniers immediately made up some conspiracy theories):

Also a French newspaper says nothing about 50°C, only 34°C:

Read 9 tweets
[1] Man-made Global Warming (#MMGW) is een hardnekkige mythe. Do the math!
[2] #MMGW is een van oorsprong wetenschappelijke these, die al jarenlang agressief wordt gepromoot door een linkse kongsi van politiek, milieuorganisaties en media. Daarbij wordt geen tegenspraak geduld.
[3] Een groot deel van het bedrijfsleven heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en zich er ook maar bij aangesloten. Dat is het resultaat van een soort maatschappelijke chantage. Zouden die bedrijven dat niet doen, dan kunnen ze rekenen op...
Read 36 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!