Profile picture
Wil Eikelboom @wileikelboom
, 22 tweets, 4 min read Read on Twitter
.@wierdduk wil het graag als vast draadje geserveerd krijgen, anders komt hij er niet uit. Dat ging eerder niet want ik reply'de op zijn verzoek. Hierbij dan alsnog. Ik ben te Gutmensch voor deze wereld. ⬇️
Wierd! Je hebt me dus ontblockt. En je gebruikt dat meteen om aan je volgers te suggereren dat ik jou had geblockt ipv andersom. Flauw. Ik weer tientallen tweets van je volgers dat ik een leugenaar ben.
Terwijl je best weet dat jij het was die mij een paar jaar geleden al blockte. Je hebt dat net pas ongedaan gemaakt. Bij een block, block ik terug, want geen zin dat blockers wel op mijn TL komen gluren.
Je had me nog wel in persoon beloofd me te ontblocken. Weet je nog, in Dokkum? Dat was die keer dat jij bij herhaling tegen @therebelthepoet (zwarte NL-er) zei dat hij mij (witte NL-er) moest vragen om uit te leggen hoe de Nederlandse cultuur werkt.
Kortom, het is wel heel hypocriet dat jij mij ervan beticht jou niet te @-en. Hoe noemde je me ook alweer? Oh ja: “Gestapo”. Hou die gedachte vast. Je had het immers over “smaad en laster”.
Hoe dan ook, hier volgt op jouw verzoek een draadje met wat uitleg. Het is wat lang, sorry
Wat iig niet klopt, is dat ik jou ervan heb beschuldigd een “opruiende racist” te zijn. Maar goed, die vergeef ik je. Want je verhaal op Lowlands was eigenlijk wel dat: opruiend, xenofoob en, tja, racistisch. Op jouw verzoek zal ik dat verduidelijken.
Ten eerste gebruik je een klassieke truc: je begint en eindigt ermee dat je voor wat je gaat zeggen wel weer voor racist, nazi, rotte vis zal worden uitgemaakt. Terwijl jij juist bent gekomen om te verbinden. Door dat zo te benoemen schakel je bij voorbaat je critici al uit.
Word je daarna voor racist uitgemaakt: ha! Je had gelijk! Zie je wel! Terwijl je alleen maar de ongemakkelijke waarheid verkondigt die linkse SJW’s uit de weg gaan, toch? Nee. Je betoog is niet op feiten gebaseerd. Anderen hebben dat al aangetoond, om @kajleers. Heb je gezien.
Jouw stelling: de komst van veel vluchtelingen naar Duitsland heeft geleid tot “golf van criminaliteit”. Dat is niet zo. Wel van die vluchtelingen, niet van die criminaliteit. Die is gedááld tot het laagste niveau sinds 1992. In Nederland: ook lager.
Jij weet dat best. Je zegt het toch. Waarom? Het antwoord geef je zelf: je hebt een angstvisioen. Europa over 20 jaar: onwricht. Nauwelijks te herkennen. Minder vrij. Conflicten. Joden bijna weg. Politieke islam sterk vertegenwoordigd. Sharia neemt deel rechtspraak over.
Je wilt ons waarschuwen. Maar je hebt geen feiten om je angst te staven. Zelfs niet als je in Duitsland zoekt (want waarom noem je geen NL voorbeelden?). Je angst is emotioneel, niet rationeel. En je bent journalist, dus je moet feitelijk zijn.
Wat nu? Dan maar de feiten een beetje verdraaien, of in een bepaald licht zetten. Want niet alles wat je zei was een leugen natuurlijk. Je noemt een aantal ernstige misdrijven in Duitsland van de afgelopen tijd. Ik neem aan dat die feiten kloppen.
Misdrijven worden in elke samenleving gepleegd. In Duitsland nu minder dat in de afgelopen 25 jaar, maar toch. 405 moorden in 2017. Ook gepleegd door vluchtelingen. En die pik jij er natuurlijk uit: een Somaliër en twee Afghanen. Allen moslim.
Je benoemt ook uitdrukkelijk dat het slachtoffer van die laatste moord iemand was zoals de mensen in het (jonge, witte, ‘linkse’) Lowlandspubliek. Enig drama voor effect is je niet vreemd. Je ziet het publiek als het ware huiveren.
En opeens begrijp ik wat je bedoelt met “verbinden”. Je wilt niet de samenleving verbinden, je wilt de Lowlandsganger aan jou verbinden in een gezamenlijke afkeer van de Ander. De indringer. De moslim. De vluchteling. Je wilt je angstvisioen delen.
Xenofoob en opruiend. En ook – het zijn deels overlappende begrippen – racistisch. Ook dat zal ik uitleggen, op jouw verzoek. Ik ga ervan uit dat je weet dat racisme niet alleen met ras te maken heeft.
Je hebt het over criminaliteit in Duitsland. Die stijgt volgens jou. Je koppelt dat aan een betoog van migranten, je noemt met name moslims, die in Europa onze vrijheden komen afpakken. Onze samenleving zal duidelijk slechter af zijn door de komst van deze mensen.
(Zeg niet dat je doelde op “criminele asielzoekers”. Dat smoesje heeft Wilders al geprobeerd. Dat onderscheid heb je duidelijk niet gemaakt. Je wilt de grenzen sluiten voor al deze mensen.)
Omdat je stelt dat met mn moslims criminaliteit meekomt, onverdraagzaamheid, minder vrijheid, sharia. Je criminaliseert, je dicht valse motieven toe, je sluit uit. Niet per persoon op basis van antecedenten, maar de hele groep op basis van afkomst, cultuur en/of geloof.
En dat maakt je betoog, het spijt me, naast xenofoob ook racistisch.
Nu we elkaar weer volgen wil ik best die discussie met je aan hier. Al heb ik ook een baan. Die heeft met vluchtelingen te maken (veel van je volgers hebben dat opgemerkt; ook dat je met mijn naam makkelijk grapjes kunt maken. Wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden!).
Maar als je trollen op me blijft afsturen met valse verdachtmakingen dan ben ik er gauw klaar mee. Tot ziens!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Wil Eikelboom
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!