Profile picture
Andreas Ericson @neo_andreas
, 14 tweets, 2 min read Read on Twitter
stämningen vid valstugorna vid sergels torg just nu kan helt enkelt inte beskrivas.
det är en valfeber utan dess like! spontana torgmöten och vilda pläderingar i varje hörn! allmänheten skanderar ut sina hätska budskap taktfasta talkörer! polisen försöker förgäves med sablar och hästar hålla massorna lugna!
med paraplyer och käppar i högsta hugg kräver människor sin rätt! överallt är talartribuner uppresta varifrån kandidaterna skriker ut sitt budskap! de lovar bröd och sanning! kommandoropen från gardets soldater som sänts ut för att tygla pöbeln dränks i oljudet!
stockholms krämare strålande affärer i kaoset! de bjuder ut förfriskningar och förtäringar i form av torkad fisk, bröstkarameller, spunnet socker, bayerskt öl och glödgat vin!
pöbeln är vid kokpunkten! med politikerna bara fortsätter elda massorna! spontant samlas man i kampsånger och vilda eder! allt vildare propåer flyger som sprakande gnistor över det fullpackade torget!
detta är i sanning demokrati!
undan birfilare, skoputsare, tullsnokar och matroser! vid hädan guanokrämare, blåkullatomtar och mumiemånglare! trumf vid bordet!
unga ligapojkar smiter med sina fransade äppelknickarbyxor smidigt genom massorna på jakt efter en börs! musikanter och lekare gäller i sina muntra pipor! mästerman och rackardrängen låter spöna rappa över massan!
i kd:s valstuga har fader gregorius lyst de andra i bann! men redan har papisterna präntat styva ord till rom! schweizergardet är att vänta!
detta kommer inte sluta bra.
men vem kommer där om inte statministern själv! direkt från sommarferien på torpet är landsfadern tillbaka i huvudstaden! han nickar uppmuntrande åt de käcka gossarna från katarina läroverk som byggt upp barrikader mot stadsvakten! det var ett styvt arbete!
det är inte var dag man får skaka statsministers hand! just spå, gosse, nyp till ordentligt! det blir något att berätta om hemma på hvita bergen!
dagen till ära har också stockholms kungliga sällskap för tjänarinnornas väl gått man - eller ska vi säga fru! - ur huse till gagn för att rut-avdraget åter ska omfatta varmvatten i pigkammaren!
vem har sagt att politik är något för karlar? nej, här är det parlmanenterande och slagord för hela styvern! mor greta från dalagatan reser sig likt en engelbrekt och talar till massorna!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Andreas Ericson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!