Profile picture
Jeroen Pluimers @jpluimers
, 9 tweets, 5 min read Read on Twitter
@helgavanleur @RHDijkgraaf We zien dat bijvoorbeeld bij de begeleiding van mijn verstandelijk beperkte broer: wij zien we hem ongeveer 2 keer per week, de zorginstantie veel vaker, maar heeft een sterk wisselende ambulante groep met slechte overdracht.
Wij zagen wat dingen, mensen van buiten ons veel meer.
@helgavanleur @RHDijkgraaf Inmiddels komen een aantal dingen langzaam weer op de rit. De belangrijkste aspecten tot nu toe lijken dit te zijn, geconcentreerd rond voeding: zorg voor structuur zodat voeding niet in een paar dagen bijna op is en daarna alleen nog droog brood; verminder suikers/vetten sterk.
@helgavanleur @RHDijkgraaf Stress is nu enorm afgenomen. Verwardheid nog niet, en ook geheugen is nog niet OK, dus daar gaan we binnenkort - want wachtlijsten in de GGZ - een traject mee in.
De structuur-truc was een combinatie van vaste boodschappenlijsten (wekelijks/maandelijks/kwartaallijks), en alleen
@helgavanleur @RHDijkgraaf nog maar met begeleiding eten klaarmaken. Dan alles stoppen in 14 koel/diepvriesbakjes: 2 per dag, met weekdagen erop. 7 voor ontbijt/lunch in de diepvries; 7 voor salade in de koelkast.
Het heeft ongeveer 500 uur aan mantelzorg gekost om weer hier te komen.
@helgavanleur @RHDijkgraaf Nu de crux van dit verhaal:

De achteruitgang is terugkijkend een kwestie van jaren geweest die pas merkbaar werd toen een aantal effecten zich versterkten en een beperkte groep op afstand dit als eerste merkten, maar niet goed konden uitleggen.

Heel analoog aan het klimaat.
@helgavanleur @RHDijkgraaf Ook bij het klimaat zijn grote - en deels pijnlijke - stappen nodig om terug naar de basis te gaan.

Het vergt moed en doorzettingsvermogen die stappen te nemen.
@helgavanleur @RHDijkgraaf In dit geval waren de kleine signalen subtiele gedragsveranderingen. De grote waren een fiks eenzijdig verkeersongeval en een aantal bijna ongevallen (waarvan 1 bijna met de fiets onder een vrachtwagen).
Om van daar bij de oorzaken te komen was een lange, maar belangrijke, weg.
@helgavanleur @RHDijkgraaf Met het klimaat zitten we daar niet ver vandaan. De ongevallen zijn de weer-extremen die verder escaleren, de weg om oorzaken weg te nemen gaat pijnlijk zijn, maar is het dubbel en dwars waard.
@helgavanleur @RHDijkgraaf en mochten jullie deze analogie ooit een keer willen gebruiken: vooral doen. Ik ben sowieso bereid om het verhaal te verduidelijken.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Jeroen Pluimers
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!