Profile picture
Jeroen Pluimers @jpluimers
, 6 tweets, 3 min read Read on Twitter
Beste @Waternet, waarom kan ik niet meer het hele opnamenummer in 1 keer plakken? Cijfertje voor cijfertje uit de gescande brief knippen plakken is nogal veel werk. Vroeger ging dit wel goed.
plakken werkt niet met het toetsenbord: alleen maar met de muis, dus onhandig voor mensen met een beperking. Als je in het veld staat werken alleen de numerieke toetsen en pijltjes van je toetsenbord, en de delete knop haalt het verkeerde karakter weg. Wie verzint die ongein?
Bij postcode werkt plakken weer wel (en de rest van het toetsenbord ook helemaal), maar bij meterstand weer niet. Hoe maak je je site onhandig voor mensen met een beperking les 1: het is helemaal gelukt. Jammer!

Lees eens accessibility.nl/over-toegankel… en w3.org/TR/WCAG21/
Bij email adres werkt plakken weer wel (gelukkig, het zijn maar 40 karakters), maar er mist een cruciale stap: meternummer. Die controle is voor adressen met meerdere meters ontzettend belangrijk. Vroeger werd dat wel gecontroleerd.

Het invoerproces is dus een achteruitgang.
Laatste probleem is een waarschuwing *achteraf* dat jullie geen email bevestiging kunnen sturen. Super onhandig, omdat je op dat moment de stand ook niet meer kunt afdrukken.

Er is veel werk voor jullie aan de winkel. Hou me gaarne op de hoogte van de vorderingen.

CC @matijn
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Jeroen Pluimers
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!