Profile picture
Percolator ⭐️ @Percolator_HNJ
, 16 tweets, 18 min read Read on Twitter
[1] De christendemocratische #ÖVP van Sebastian Kurz werd de grootste partij bij de verkiezingen in #Oostenrijk op 15 oktober 2017. Maar ook de rechtse #FPÖ van Heinz-Christian Strache, de Oostenrijkse evenknie van de #PVV, boekte verkiezingswinst. telegraaf.nl/nieuws/812684/…
[2] Strache (#FPÖ) en Wilders (#PVV) hebben al langere tijd goede banden. Samen met o.a. Front National (#FN) van Marine le Pen en vormen FPÖ en PVV de #ENF-fractie in het Europees parlement.

nieuws.nl/algemeen/20130…

europa-nu.nl/id/vjutef4bpfw…
[3] Na de verkiezingen deed #Kurz wat hij moest doen: hij formeerde een rechts kabinet van #ÖVP en #FPÖ, in het belang van #Oostenrijk.
[4] De nieuwe Oostenrijkse regering is tegen door de #EU opgelegde asielquota en wil de grenzen sluiten voor (illegale) massamigratie uit #Afrika en het #MiddenOosten. nos.nl/artikel/220915…
[5] @MinPres Rutte heeft vandaag een ontmoeting gehad met @sebastiankurz in Wenen. Daarvan deed hij in de gebruikelijke snoevende bewoordingen verslag op #Facebook. Hij is het (als we hem mogen geloven) in bijna alles eens met Kurz en ziet uit naar intensieve samenwerking. Kuch.
[6] Of #Rutte en #Kurz het werkelijk op hoofdzaken eens zijn valt zeer te betwijfelen. Ik herken Rutte’s politieke standpunten namelijk he-le-maal niet in Kurz’ tweets over hun bilaterale ontmoeting in Wenen. Oordeel zelf:[7] In navolging van #Strache sprak #Kurz zich al eerder in ferme bewoordingen uit tegen massamigratie uit islamitische landen. Luister goed:Dat heb ik #Rutte allemaal nog nooit horen zeggen. Verre van...
[8] Sterker: In Nederland is het #Wilders die zich op soortgelijke wijze als #Kurz uitspreekt en het is #Rutte die daar steeds in krachtige woorden afstand van neemt.

[9] #Rutte ageert wel tegen #Wilders, maar niet tegen #Kurz, waarmee hij het veinst eens te zijn.

[10] #Rutte maakt zich totaal ongeloofwaardig. Hij bejubelt nu heel opportunistisch #Kurz en zijn regering. Maar die deed wat Rutte naliet, namelijk een kabinet vormen met de winnende grote anti-migratiepartij op de rechterflank. In Oostenrijk is dat de #FPÖ, in Nederland de #PVV
[11] Terwijl in #Oostenrijk in 2 maanden een kabinet werd gevormd, duurde dat in #Nederland ruim 7 maanden, omdat #Rutte juist koste wat het kost de #PVV buitenboord wilde houden. #Kurz koos voor de stem van het volk en dus het landsbelang. #Rutte niet...
[12] #Rutte koos ervoor om in weerwil van de verkiezingsuitslag het politiek-correcte establishment van NL te pleasen en een vaag vlees-noch-vis-kabinet te formeren van maar liefst vier partijen in het midden, waar geen kiezer om heeft gevraagd.

nl.wikipedia.org/wiki/Kabinetsf…
[13] #Rutte wilde geen regering vormen met de #PVV, want die partij staat voor “het verkeerde soort populisme”. Maar hij claimt nu wel dat hij het grotendeels eens is met de nieuwe regering van #Oostenrijk, die n.b. gebaseerd is op hetzelfde soort populisme, namelijk van de #FPÖ.
[14] Voor zover #Rutte @VVD, na zijn ontelbare leugens, nog enige geloofwaardigheid bezat, heeft hij dat nu ten grave gedragen. Wat een aanfluiting is die man. Het is onbegrijpelijk dat zo’n bewezen electorale zwendelaar zoveel kiezers achter zich blijft houden.
[15] Wanneer komt de afrekening voor de #VVD eens een keer? Ik heb er geen fiducie in. En áls die afrekening al komt, dan komt hij veel te laat... ☹️

opiniez.com/2017/03/05/50-…
[16] Tot zover dit draadje van @Percolator_HNJ. Voor al uw sterke koffie.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Percolator ⭐️
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!