Účinná léčba Alzheimerovy choroby je Svatý grál.
7. června schválila Americká FDA lék #Aduhelm (aducanumab) - první lék na toto onemocnění po 17 letech.
Pojďme se podívat trochu blíž celé této situaci, která bude přepisovat nejen učebnice, ale možná i regulační přístupy.
⚠️FDA tento lék schválila, čímž ignorovala názor své vlastní komise, která hlasovala 10:0 PROTI SCHVÁLENÍ (1 se zdržel).
⚠️Následně již 3. člen této expertní komise rezignoval.
cnbc.com/2021/06/10/thi…
⚠️Léčba #aducanumabem bude stát přibližně 56 000$ (1,17 mil. Kč)
⚠️FDA dala výrobci bianco šek na jakoukoliv léčbu Alzheimera - indikační omezení jsou poměrně široká
⚠️Za to musí výrobce provést postautorizační studii, jejíž výsledky mají být známé do 2030
accessdata.fda.gov/drugsatfda_doc…
Celý tento případ je důležitý, jelikož tento lék je stejně v procesu hodnocení @EMA_News a tudíž se může týkat i našich českých pacientů (a rozpočtů zdravotních pojišťoven).
Farmaceutický twitter bzučí reakcemi na toto schválení. Otázky jsou, proč tedy byl schválen aducanumab a nikoliv léčiva, která doposud měly podobnou evidenci (zanedlouho si ukážeme jakou).
🧐POJĎME TEDY NA VÝVOJ, KLINIKU A DŮKAZY
Disclaimer: zatímco se profesně věnuji klinickým studiím, nejsem expert přímo na Alzheimer, což je velmi složité onemocnění.
Vývoj léků je náročný, zdlouhavý a drahý proces.
U Alzheimerovy choroby to je ale ještě daleko náročnější a dlouhodobá neúspěšnost je zde 99-100%.
alzres.biomedcentral.com/articles/10.11…
Z části by to mohlo být způsobené tím, že nedostatečně chápeme samotnou chorobu, její reálný mechanismus, anebo že se skládá z mnoha různých podtypů (stejně jako nemáte mnoho všeobecných léků "na rakovinu").
K tomu pak potřebujete spoustu pacientů a dlouhé sledování.
JEDNÍM z údajných mechanismů Alzheimerovy choroby je tvorba takzvaných amyloidových plaků, které jsou nacházeny v mozku osob s Alzheimerovou chorobou. Právě proti jejich částicím (amyloid beta) má #aducanumab působit jako monoklonální protilátka. alzheimersnewstoday.com/aducanumab/
Takovýmto věcem se v praxi říká biomarkery (podobně jako např "zlý LDL cholesterol" nebo glykosilovaný hemoglobin u cukrovky) - JENŽE - ne vždy lék, který působí proti těmto markerům pomáhá v něčem důležitějším: zda pacient trpí nějakou potíží, nebo umírá později.
U Alzheimeru se vyšetřuje kupa věcí, primárně chcete trochu něco jiného, než řešit složení pacientova mozku.
Závažnost onemocnění
📝Jedním z testem u Alzheimerovy demence je tzv. MMSE 0-30 (vyšší=lepší) wikiskripta.eu/w/Mini_Mental_…
📝Dalším bývá Clinical Dementia Rating Scale (dnes ještě upraveno jako součet čtverců) CDR-SB 0-18 (vyšší=horší) ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
CO TEDY PROKÁZAL #ADUHELM ve studiích?
Dvě studie:
💊ENGAGE-nevyšla
💊EMERGE-vyšla

❓Které tedy věřit?
Zde se pak nachází spousta různého ohýbání a žvýkání dat v rámci následných analýz u podskupin a dávkování, nicméně takové věci normálně generují hypotézu, nikoliv potvrzují
Velmi hezké detaily, ze kterých budu teď čerpat jsou přímo zde: investors.biogen.com/static-files/8…
Pokud to chcete od experta na farmacii i psaní, tak doporučuji
@Dereklowe
blogs.sciencemag.org/pipeline/archi…
blogs.sciencemag.org/pipeline/archi…
💊Každá studie zahrnovala cca 1600 pacientů, průměrný věk 70 let.
💊Všimněte si počátečního mírného postižení dle MMSE (průměr 26) a CDR-SB (2,4) - kdo si nepomatuje, co to je, viz výše 😉
💊Primární parametr těchto studií je právě CDR-SB po 18 měsících
Zajímavá je kolonka ApoE ε4.
💊nositelé tohoto genu mají zvýšené riziko onemocnění Alzheimerem a v obecné populaci cca 25% osob má jednu verzi genu, 2-3% obě nia.nih.gov/news/people-ge…
💊 Ve studii bylo takových 67%
V průběhu studií byl #aducanumab dávkován v nízkém a vyšším dávkování - to vyšší ale bylo ještě dodatkem protokolu navýšeno za běhu.
Výsledky #Aducanumab u studií EMERGE a ENGAGE
💊Primární parametr je CDR-SB, které se u placeba průměrně zhoršilo o 1,74 nebo 1,56 (z výchozí hodnoty cca 2,45) - u nízkého dávkování nevidíme téměř žádný efekt, u vysokého dávkování pouze u EMERGE high dose.
💊Další důležitý parametr je MMSE, který se u placeba zhoršil o -3,3 nebo -3,5 z výchozího průměrného skóre cca 26,4.
💊U léčby opět vidíte mírné zlepšení pouze u EMERGE high dose.
Aby to fungovalo i u ENGAGE, udělala se post-hoc analýza pouze pacientů, kteří měli šanci dostat jen a pouze dávku z oné změny protokolu za běhu.
Ok, tak tedy léčba je to drahá a dává naději, tak alespoň bude bezpečná, že? No, jak se to vezme:
🏥Zřetelně je vidět vyšší riziko ARIA-E - otok ve vztahu k amyloidu, ARIA-H mikrokrvácení a sideróza (ukládání sloučenin železa v tkáni)
🧐V kontextu tohoto je fascinující, že schválená populace FDA pro #aducanumab není pouze zaměřena na pacienty s ApoE ε4, ale pro jakékoliv pacienty s Alzheimerem. Takových pacientů jsou doslova mraky.
🧐Vzhledem k tomu, co lék předvedl, by nákladově efektivní roční cena za tuto léčby byla cca 2 500-8 300$ (alternativně 10-30 000$) a nikoliv aktuálních 56 000$.
Odhaduje se, že náklady systému Medicare by mohly být cca 10,7mld$ ročně. fiercepharma.com/pharma/aduhelm…
Tento lék má historickou možnost naplnit naděje milionů pacientů s Alzheimerem, provětrat peněženky všem zdravotním pojišťovnám, a je možné, že se z něj stane extrémně výdělečný blockbuster.
Současně FDA udělala velký a nebezpečný precedent.
Bude velmi zajímavé sledovat, jak se k celé situaci tohoto léku postaví @EMA_News a zda bude také sdílet optimistickou víru (podloženou?) v tento lék.
Konec twítovlákna
@threadreaderapp please unroll
PS: Je to cca měsíc, co jsme zde řešili jiný potenciální lék na Alzheimera. Tak tedy, je vidět, že dveře u FDA jsou proražené.
threadreaderapp.com/thread/1393818…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukáš Dušek 💊

Lukáš Dušek 💊 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DuseLu

5 Jun
VIVAT TRANSPARENTNOST!
KS COVID konečně zveřejnil další zápisy.
Tak se podívejme, copak radili odborníci před týdnem.
ppo.mzcr.cz/workGroup/149
Zápis z 20.5.2021 - výpisky:
Obecně se doporučuje snižování testování a hlášení lůžkových kapacit vzhledem k epidemiologické situaci.
Dovídáme se, že před 14 dny KS COVID požadovala po vakcinologické společnosti stanovisko ohledně používání adenovektorových vakcín kvůli trombocytopenii. Relevantní stanovisko je pravděpodobně toto (@RomanChlibek?): vakcinace.eu/data/files/dow…
Read 8 tweets
30 May
Japonský lék na #COVID #favipiravir byl vloni v květnu v českých médiích oslavován jako zázračný lék a stále je součástí českých doporučených postupů: infekce.cz/Covid2019/DPco…
CO O JEHO ÚČINNOSTI PO ROCE VÍME?
Minulý týden vyšla v Nature meta-analýza studií nature.com/articles/s4159…
📝Našlo se 9 randomizovaných studií splňujících kritéria.
📝7 dní po začátku hospitalizace bylo pozorováno signifikantní zlepšení (RR = 1.24,95%CI: 1.09–1.41), ale nesignifikantně 14 dní poté.
📝Další výsledky NEBYLY signifikantně jiné oproti placebu: potřeba oxygenoterapie, JIP, ani mortalita (na obrázku)
Read 5 tweets
29 May
Tohle bude velmi zajímavé sledovat: rozhodnutí by mělo proběhnout 7. června.
Pokud by bylo pozitivní, #aducanumab bude první novou léčbu cca po 17 letech a jedinou, která snižuje kognitivní snížení jedním z mechanismů této choroby (snížení amyloidu), nikoliv jen symptomy.
Jenže, v loňském roce poradní komise FDA vyjádřila pochybnosti ohledně dat o účinnosti této látky. fda.gov/advisory-commi…
Velmi podrobně se k tomuto vloni vyjádřil expert na farmaceutický vývoj @Dereklowe a dodal: "Pokud něco takového rozpoutáte, mělo by to být dobré. Léčba Alzheimeru má potenciál naprosto změnit výdaje na zdravotnictví v USA a proto potřebujete jasné důkazy
blogs.sciencemag.org/pipeline/archi…
Read 5 tweets
29 May
Nyní si začneme povídat o dalších MAb, které zatím v ČR povoleny nejsou - REGKIRONA (@regdanvimab) od společnosti Celltrion
#regdanvimab
📝Dočasné povolení MZ - NEUDĚLENO
📝EMA rolling review zahájeno 24.2.2021
📝Většinu informací do vlákna budu čerpat z oficiálního hodnotícího dokumentu (EMA Assessment Report): ema.europa.eu/en/documents/r…
Jako jiné MAb byl #regdanvimab studován u nakažených s mild-moderate COVID a dále v podskupině s "riziky".
🧐Oproti jiným MAb jsou riziková kritéria volnější:
A)≥60 let
B)≥50 let a pneumonie - nezávažná a nevyžadující oxygenoterapii
To se @EMA_News moc nelíbí pro nespecifičnost
Read 10 tweets
29 May
Vakcína Comirnaty (Pfizer) je v Evropě schválena nyní již i od 12 let.
Včera tu bylo pár dobrých otázek ohledně velikosti dávky apod. a tak jsem se rozhodl podívat přímo do té studie.
Publikace zde: nejm.org/doi/full/10.10…
💊Studovaná dávka byla opravdu 30μg
💊Jedná se o sledování,zda účinnost není nižší (noninferiority) u 12-15letých než u 16-25letých
BEZPEČNOST
💊Většina nežádoucích událostí byla mírné a střední závažností.
💊Bolest v místě vpichu byla nejčastější lokální reakce: závažná byla v 1,5% u 12-15letých a 3,4% u 16-25letých.
💊Zvýšená teplota se objevila u 20% 12-15leých a 17% u 16-25letých, horečka však jen u 1.
Read 7 tweets
21 May
Dnes si povíme o druhé monoklonální protilátce proti S-proteinu COVID, REGEN-COV2.
Jinak novinkou je, že MZ již povolilo u BAMLAN i kombinační terapií.
📝Rovnou kombinovaný přípravek dvou látek
📝Dočasné povolení MZ do 31.12.2021
📝EMA rolling review zahájeno 1.2.2021
📝Většinu informací do vlákna budu čerpat z oficiálního hodnotícího dokumentu (EMA Assessment Report): ema.europa.eu/en/documents/r…
Klinický program Regeneron níže, zatím máme slibné výsledky a schválení hlavně u nakažených před hospitalizací, kde opravdu použití výrazně snížilo potřebu lékařských návštěv (MAV - medically attended visits)
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(