Niemand ziet blijkbaar de olifant in de kamer 👀

Waaruit kan #woke anders ontsproten zijn dan uit het kwaadsappige brein van de #Moslimbroederschap? Die reeds haar machtsbasis vestigde in Noord-Amerika met de 'Muslim Students Association' in 1963.
1
Ondermijning van de Verlichting via #woke, dat het seculiere beschavingsmodel van binnenuit wegknaagt als een rat.
Usurpatie van gendergelijkheid om met de #hoofddoek reactionaire ongelijkheid binnen te smokkelen.
2
Usurpatie van antiracisme en antikolonialisme om de eigen agenda van culturele kolonisatie en islamitisch supremacisme door te voeren.
Radicale identiteitspolitiek, zelfs met #LGBTQI, om het Westerse universalisme te ondergraven ten voordele van islamitisch exceptionalisme.
3
Taboes, cancelcultuur en uitsluiting die kenmerkend zijn voor gesloten religieuze gemeenschappen, worden door #woke uitgerold in de gehele samenleving. Het leven zoals in een sekte.
Wie anders kan zoiets aan een gehele samenleving opleggen dan de onverdraagzame moslimbroeder?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Semita Salutis

Semita Salutis Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SemitaSalutis

4 Aug
Zoals de #Moslimbroederschap reeds lang geïnfiltreerd is tot in de hoogste regionen van de Amerikaanse politiek, lijkt het mij heel onwaarschijnlijk dat zij met hun Europese hoofdkwartief in Brussel, niet diep geïnfiltreerd zijn in de Belgische politiek. #FIOE ImageImage
De #Moslimbroederschap is een gevaar voor de democratie en vrede in de samenleving. Ze wakkert de haat en radicalisering bij moslims aan, probeert een 'staat binnen de staat' te creëren en misbruikt de democratie als middel voor totalitaire #islamisering.
hpd.de/artikel/mouhan…
De #Moslimbroederschap spreekt ook met dubbele tong. Hun discours naar de buitenwereld is heel verschillend van de boodschappen die ze naar de moslimgemeenschap sturen.
De legale werkwijze van de MB verschilt van de gewapende strijd van de jihadisten, maar het doel is hetzelfde.
Read 7 tweets
1 Aug
#Afghanistan
Huidige toestand tegenover 2017.
Rode gebieden zijn onder controle van de Taliban.
Blauw nog in handen van de regering en Afghan National Security Forces (#ANSF) ImageImage
1
Nieuw van de pers => #Taliban Special Forces: 'Badri 313' bataljon.
Genoemd naar de 'Slag bij Badr', de eerste grote veldslag van 313 moslims tegen 1000 Mekkanen in maart 624 (ramadan 2 AH).
Hypermodern uitgerust. Vraag is van waar komen de wapens? ImageImageImageImage
Ik zie Colt M4, Beretta 92, Heckler & Koch MP5-SD en M249. Allen in gebruik bij het Amerikaanse leger. Hebben de VS weer (on)opzettelijk wapens achtergelaten? ImageImage
Read 6 tweets
1 Aug
Er komt een grote migratiecrisis vanuit #Afghanistan aan, maar het is weinig waarschijnlijk dat het debacle van 2015 en het ondoordachte ‘Wir schaffen das’ zich zal herhalen.
De #EU beseft dat het liberale opengrenzen beleid passé en onhoudbaar is.
unherd.com/2021/07/the-wa…
In 2015 verketterde de #EU het grenshekken en anti-immigratiebeleid van Orbán. In 2020 hield Griekenland met weinig Europese steun een illegale immigratie-invasie tegen, die aangestookt werd door Erdogan.
Van de Baltische tot Egeïsche Zee worden deze 2 voorbeelden nu nagevolgd.
Ook in #Turkije wil de sociaal-democratische oppositiepartij #CHP de 3 miljoen Syrische vluchtelingen binnen de 2 jaar repatriëren naar #Syrië en maakt ze zich ongerust over de Afghaanse instroom vanuit #Iran, zodat de regerende AKP aan de oostgrens ook een muur begint te bouwen.
Read 4 tweets
30 Jul
Met Jamil Arouad, de nieuwe kabinetschef op het Ministerie van Defensie die de signatuur van de #Moslimbroederschap heeft, worden er grondige koerswijzigingen doorgevoerd.
Vooral bij de inlichtingendienst van het leger.
#BelgischLeger #Infiltratie
De nieuwe koers zal eenzijdig focussen op Vlaams extremisme als uitsluitingsgrond, terwijl zij #moslimextremisme zal minimaliseren en uit de wind zetten.
Dit zal toelaten dat islamisten gemakkelijk de weg naar het leger vinden en er carrière kunnen maken.
pointdebasculecanada.ca/viflexpress-br…
Omdat de #Moslimbroederschap zeer geheimhoudend opereert in Europa, is het heel moeilijk om hun #wakil (agenten) te herkennen. Maar hun netwerk in de #EU is enorm groot!
Je herkent hen via organisaties en eensgezinde standpunten over de partijgrenzen heen.
eeradicalization.com/uncovering-the…
Read 9 tweets
28 Jul
Yunus Sahinbay, gemeenteraadslid voor Ecolo in Herstal, maakt het handgebaar van de #Moslimbroederschap (4 vingers) en van de #GrijzeWolven (2 vingers).
Wie twijfelt nog dat Turks extreemrechts en extreemreligieus geinfiltreerd is in de groene partijtjes?
palnws.be/2021/07/ecolo-…
De seculiere profeet Michel Houellebecq zei al in 2011 dat de groenen de collaborateurs van het #islamisme zijn:
'Het moet gezegd dat er mensen zijn met een collaboratief karakter, waarvan de groenen het meest flagrante voorbeeld zijn.'
bibliobs.nouvelobs.com/actualites/201…
Aan Vlaamse kant bij #GROEN is het niet veel beter.
Hier Meryem Almaci, voorzitter van GROEN, heel amicaal op de foto met Fuat Korkmazer, een Grijze Wolf (vzw Gent Türk Ocagi) die in 2006 in Gent op de CD&V-lijst stond voor de gemeenteraad.
Turks extreemrechts infiltreert overal.
Read 7 tweets
27 Jul
Dit is geen #complottheorie 🧐

1
In weerwil van Erdogans beleid maken veel mensen in Turkije zich dezelfde grote zorgen over de Arabisering en Afghanisering van de Turkse samenleving, zoals de Europeanen voor Europa.
Of met andere woorden: #omvolking.
De Taliban produceert 90 procent van de mondiale opium (hero
2
Welke zijn de actoren in het #chaosplan van de omvolking?
Er zijn 4 tumoren die samen 1 kanker vormen:
- Regressief-links
- Islamisme
- Georganiseerde misdaad
- Neoliberalisme.
3
Regressief-links deconstrueert de Westerse beschavingswaarden ten voordele van #cultuurrelativisme.
Daarmee opent het niet alleen de culturele poort voor #islamisering, maar ook de fysieke poort voor barbaren, zoals de #Taliban en #IS - onder het mom van asiel en migratie.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(