Discover and read the best of Twitter Threads about #کجای_چرخه_هستیم

Most recents (6)

1/10-Going through the 2nd week of the biggest corrections of this cycle (~ 50%), the ultimate questions in market are,
-Whether the cycle is over?
-How are the Exchange Flow conditions?
-What is the picture that on-chain metrics are giving about market in long-term?
🧵🔽
2/10- All-Exchanges Reserve has been declining since the beginning of this bull market. This trend was then upward on April 24th after prices dropped 64K > 50K [1A] = on-chain bearish sign.
3/10-Overall increasing level of bitcoin reserve on exchanges was due to Derivative-Exchanges (@Binance, @Bitrex )[1B]. The interesting point to notice here was the uninterrupted downtrend of bitcoin reserve on Spot-Exchanges (@Coinbase, @Kraken)[1C].
Read 26 tweets
بررسی روند هفتگی بازار و تلاش برای پاسخ به سوال #کجای_چرخه_هستیم از دیدگاه #تحلیل_پایه داده‌های #onchain
⁃کاهش حباب خطرناک قیمت #بیتکوین نسبت به ارزش و تشخیص مرحله کنونی در روند صعودی
⁃ادامه روند #HODL کردن، دارندگان بلندمدت بازار و ماینر‌ها #SmartMoney
⁃نشانه‌های اولیه جریان پول از #بیتکوین به بازار #آلتکوین‌
⁃خروج و کمبود شدید #اتریوم در صرافی‌ها
⁃بررسی استراتژی پیشنهادی @SecretsOfCrypto
۱- در ابتدا با نگاهی به معیار #MVRV (نمایانگر حباب قیمت-ارزش)، روند کاهش اندازه حباب #بیتکوین در‌چند هفته اخیر را بررسی خواهیم کرد. این معیار قبل از تثبیت در محدوده تاریخی هیجانی ( >۷)🟥، همزمان با ریزش قیمت از ۶۴ هزار، کاهشی‌ معقولی داشته ...
Read 13 tweets
با وجود محدودیت داده‌های #onchain برای #آلتکوین‌ ها (بواسطه سیستم #AccountBase)، برای جواب به سوال #کجای_چرخه_هستیم هستیم، در بازه‌ زمانی بزرگ، می توان به روند تغییر قیمت با توجه میزان حباب میان قیمت و ارزش_ذخیره_شده (#MVRV) در چرخه‌ گذشته نگاه کرد.
#اتریوم
#لایتکوین
۱- به عبارت دیگر اگر فرض کنیم که بازار برای تحمل حباب از این نقطه قیمتی/زمانی چرخه، کشش برابری با چرخه قبل‌ِ دو ارز #اتریوم و #لایتکوین نشان دهد، به صورت تقریبی قیمت این دو ارز، در ابتدای جهش (به ترتیب) ۴ و ۸ برابری خود قرار خواهند. البته توجه‌ داشته باشید این اعداد تقریبی هستند.
۲- در واقع نمی توان گفت که برای مثال قیمت #اتریوم حتما ۴ برابر خواهد شد، اما با فرض حفظ سقف کشش بازار برای تحمل حباب قیمتی، در این چرخه و چرخه قبل، پتانسیل رشد تا ۴ برابر هم وجود دارد. تا اینجای کار دلیل قابل استنادی برای کمتر شدن کشش بازار برای تحمل حباب، در این چرخه نیافته ام.
Read 3 tweets
“علارقم برداشت نزولیِ اکثر معامله‌گران #تکنیکال از روند بازار، (معیارهای) #تحلیل_پایه در بهترین حالت خودشان هستند. (طوریکه) اگر کف قیمت را هم تجربه نکرده باشیم، تجربه و برگشت از آن بسیار نزدیک است”
#کجای_چرخه_هستیم
دلایل جناب وو در #رشتوی زیر ؛
۱- در جریان ریزش اخیر قیمت #بیتکوین (فارغ از دلیل)، مطابق معیار #URDP یا نمودار پراکندگی قیمت معاملاتی شبکه، ۱۴٪ از کل ارزهای شبکه دست به دست شده‌اند. این اتفاق به معنی قیمت گذاری بر حجم بزرگی از ارزهای در چرخه، بر پایه ۵۵-۶۰ هزار است. مشابه اتفاق در ریزش ۴۲-۲۸ و ۱۲-۱۰ هزار
۲- به تعبیر @Ziya_Sadr عزیز اصطلاحا عمق بازار در این محدود افزایش یافته است. نتیجه این پدیده، تشکیل محدوده حمایتی جدیدی ایست که برای تثبیت قیمت زیر آن نیاز به جابجایی (معامله) حجم وسیع‌تری از حجم معمول در صرافی هاست.
Read 5 tweets
در لحظات حساسی از بازار هستیم که #تحلیل_تکنیکال در تشخیص روند بازار نیاز به چشم دوم دارد. اما از دریچه بررسی رفتار شبکه #onchain، به دنبال پاسخی برای سوال #کجای_چرخه_هستیم، بر مبنای #نظر_شخصی خواهیم گشت.
🗓APR-16-2021
۱- ابتدا نمودار #CoinYearsDestroyed را مرور کنیم. این نمودار تخمینی است از حجم فروش کوین‌های پیرتر (در مالکیت 🐳و⛏) در ۳۶۵ روز اخیر است. به صورت واضح، روند نزولی 🟢 نشان از #Accumulation یا کاهش فروش بزرگان بازار و روند صعودی 🔴 نشان از سرعت‌ بالای فروش کوین‌های پیر است. Image
۴- با قیاس چرخه حال با چرخه پیشین، واضح است که با سقف فروش دوره قبل فاصله قابل توجهی داریم. این سقف همیشه در هر چرخه جدید پشت سر گذاشته شده است. دلیل آن پیرتر شدن طبیعی شبکه/کوین‌ها با گذر‌زمان است.
Read 11 tweets
۱-در ادامه پاسخ به #کجای_چرخه_هستیم ، یک معیار #onchain دیگر
#Entity_Adjusted_Dormancy_Flow را به کار خواهیم گرفت. این معیار = نسبت ارزش دلاری امروز بازار #MarketCap به میانگین سالانه نرخ نقدشوندگی ارزش زمانی-دلاری #بیتکوین. به زبان ساده مادامی که ارزش بازار نسبت به میانگین
۲- نرخ میزان نقد شده، رو به رشد (و بالاتر از ۱ م) باشد، بازار گاوی از سلامت نسبی برخوردار است. درواقع با ورود به ناحیه بالای حد تاریخی ۱ میلیون (ناحیه قرمز) بازار رسما صعودی خواهد بود و به محض آنکه بازار نرخ خروجی ارزش بالایی را تجربه کند این معیار شروع به ریزش می‌کند.
۳- به محض خروج این معیار از ناحیه قرمز و برگشت به محدوده زیر ۱ میلیون، بازار رسما وارد روند نزولی شده است. نکته اعجاب آور این روزهای بازار این است که این معیار هنوز بالای عدد ۱م تثبیت نشده است. آیا این به معنای ادامه راه صعود بلند مدت است ؟ پاسخ را آینده خواهیم یافت.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!