Discover and read the best of Twitter Threads about #काश्मीर

Most recents (1)

बंगाली पत्रकार अर्क राजपंडित यांची ही फेसबुक पोस्ट आहे. मला अगदी उत्कटतेने वाटतं की ही पोस्ट भारतातील जितक्या भाषांमध्ये अनुवादित होईल आणि जितकी जास्त शेअर होईल, तितकी ती असंख्य लोकांपर्यंत पोहोचेल. कारण हे होणं अत्यंत आवश्यक आहे. #Kashmir 1/n
मला पूर्ण कल्पना आहे की जम्मू काश्मीरच्या परिस्थतीची तुलना महाराष्ट्रासारख्या पूर्ण राज्याशी करणं संयुक्तिक नाही. परंतु हे केवळ काल्पनिक कथानक असल्याचे भान वाचकाने ठेवावे. आपण हे विसरून चालणार नाही की काश्मीर हे भारताचं अविभाज्य अंग असून तिथेही लोकशाही लागू आहे. 2/n
धनत्रयोदशी च्या काही दिवस आधीची रात्र. सर्वत्र अंधार आहे. रात्रीच्या मिणमिणत्या प्रकाशात अगदी अंधुक असं दिसतंय. रस्त्यावर गाड्या ही तशा तुरळकच आहेत. गिरगांवातील गायवाडीत स्मशान शांतता पसरली आहे. 3/n
Read 31 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!