Discover and read the best of Twitter Threads about #DEPREMOLDU

Most recents (7)

Hz.Musa'nın (as) asasının yılana dönüşmesini Kur'an-ı Kerîm'deki kıssadan biliyoruz.

İslam
#DEPREMOLDU Image
Yılana dönüşen "Asa", Neml, Kasas ve Tâ-Hâ surelerinde anlatılmaktadır: Image
Yılan için kullanılan (جَٓانٌّ / cannûn) ve (حَيَّةٌ تَسْعٰى /hayyetun tes’a) can ve hayat köklerinden gelen ve canlı varlıkları çağrıştıran kelimeler.

Ayrıca Yılan için kullanılan “hayyetun tes’a” ifadesindeki Tes’a 'nın fonetiği (Tıss sesi) adeta yılanın
Read 22 tweets
Antalya’da 642 km’lik sahil boyunca yerleşen otellerin 670 bin civarında yatak kapasitesi var. Bu otellerin büyük kısmı hazine ya da orman arazilerinden ‘kamu yararı’ amaçlı tahsisli.

Depremzedelere en az bu kapasitenin yarısı tahsis edilmeli. Bundan ala kamu yararı mı olur?
Kıyıların kullanımı ortak ve her vatandaşın anayasal hakkı var. Olağan durumlarda kamu malı olan bu arazilerde yatırım yaparak turizme hizmet veren, ekonomik gelir elde eden işletmelerin bugün
yaşadığımız olağanüstü yıkıma neden olan deprem gibi durumlarda mağdur olan vatandaşlarımıza hizmet vermeli.

KYK yurtlarından önce oteller yeterli kapasite tahsis etmeli. Antalya’daki otellerde depremzedeler için ayrılan kapasitenin dolduğu,
Read 7 tweets
Generated by AI but captures the criticality of the catastrophe and the sorrow we are feeling pretty well.

Turkey is a resilient nation, we will get through this.

#earthquake #deprem #Turkey #midjourney #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake #hataydepremi #antakya #gaziantep #Türkiye ImageImageImageImage
ImageImageImageImage
ImageImageImageImage
Read 4 tweets
Son 15 yıldır insani yardım lojistiği üstüne çalışan biri olarak lütfen bu çağrıya kulak verin. Alıntıladığım hoca, bu konuda en çok çalışma yapmış uzmanlardan biri. Haluk Levent de sahadan bildiriyor. Kısaca açıklamam gerekirse: (1/11)
#HelpTurkey #depremoldu #earthquake
Bu süreçte herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyor ve vatandaşlarımızın bu hassasiyeti gurur verici. Ancak özellikle koordinasyonsuz ayni yardımlarla (battaniye, ısıtıcı, vb.) ilgili acele edilmemeli. (2/11)
Henüz arama kurtarma ekiplerinin dahi ulaşamadığı yerler var. Hava muhalefeti de eklenince, sağlam kalan karayollarının mümkün olduğunca açık olması ÇOK ÖNEMLİ. (3/11)
Read 11 tweets
Search and rescue efforts are not nearly enough for wide areas destroyed by multiple strong quakes in Turkey.
Many call on the Turkish Army to step in to help rescue efforts Image
A lot of tweets, messages and posts by residents plea for help, giving locations for people waiting to be rescued under rubbles #deprem #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake
So far after Turkey earthquake:
- 1541 people died
- Nearly 10K people injured
- 3471 buildings collapsed

Read 8 tweets
ATTENTION: 🇹🇷| NOW: Preliminary 7.7 magnitude #earthquake hits southern #Turkey.
🇹🇷| URGENT: LAST MINUTE: Magnitude 7.8 #earthquake hits southern #Turkey; Major damage reported.
🇹🇷 #Erbil #Turkey, population is leaving the city.
Read 63 tweets
Some serious earthquake happened in Turkey.. Looks like a lot of cities felt it. Too early to say how significant
Residents from a lot of cities, inc Niğde, Mersin, Adana and Diyarbakir report they felt a serious earthquake.
It's still early however we may be facing some serious earthquake in Turkey.
Acc to this journo based in Turkey, center of the earthquake is GAntep, could be as big as 7.8 richter scale.

If true, this could be serious.
Dozens of cities reporting it
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!