Discover and read the best of Twitter Threads about #TataSons

Most recents (15)

#AirIndia #Tata

#സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്തിന് എന്നു ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ക്ലാസിക് മറുപടി ആണ് ഇന്നത്തെ എയർ ഇന്ത്യ - ടാറ്റ ഡീൽ...

2010 - 2020 വരെ സർക്കാരിന്റെ സ്വന്തമായ എയർ ഇന്ത്യക്ക് ജീവശ്വാസം കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ ചെലവിട്ടത് 1.10 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്....
55000 കോടി ശമ്പളം അടക്കം കൊടുക്കാൻ പണമായിട്ടും 55000 കോടിക്ക് അടുത്തു ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കാൻ എണ്ണ കമ്പനികൾക്കു ഗ്യാരന്റി നിൽക്കാൻ ആയി കൊടുത്തതും... ഓരോ ദിവസവും , ഓരോ ദിവസവും സർക്കാരിന് കോടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി ആണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ " വെള്ളാന" ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ആരുടെ പണമാണ് ഇങ്ങനെ നഷ്ടമാവുന്നത്...? എന്റെ, നമ്മുടെ പണം. !!!

സാധാരണക്കാരന്റെ നികുതി പണമാണ് സാർ ഇങ്ങനെ എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ധനം നിറക്കാനും നഷ്ടം നികത്താനും സർക്കാരിന് ചിലവിടേണ്ടി വരുന്നത്.. വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലല്ലോ...
Read 10 tweets
Air India sale to Tata Group Confirmed.

Government support to Air India has been Rs. 1,10,276 crore since 2009.
Transaction does not include land and building. Land and Building is being transferred to Government. Tata won the bid at 18,000 crore.

Talace Private Limited has won the bid, which is the subsidiary of Tata Sons @TataCompanies @RNTata2000 #airindiadisinvestment #Tatasons
Transaction of Air India - Tata deal close by December 2021 - @SecyDIPAM
Read 4 tweets
This was a tricky one.
And as per our herd mentality,the answer is wrong.
Interestingly and inversely, the company is #TCS 🤔.
Let's have a short discussion on #tataconsultancy .
Tata Consultancy Services is the flagship company and a part of Tata group.
#tatasons (1/n)
It is an #IT services, consulting and business solutions organization that has been partnering with many of the world's largest businesses in their transformation journeys for over 50 years. #TCS offers a consulting-led,
#niftyit (2/n)
cognitive powered, integrated portfolio of business, technology and engineering services and solutions.
#TCS
Based on Industry classification, company operates in 5 key verticals i.e. Banking, finance services & insurance #BFSI which accounts for 39% of revenues,
(3/n)
Read 5 tweets
For your information, Mr. Uday Kotak is the promoter,MD OF #KOTAKBANK
#KotakMahindra (2/n)
SRI Ratan naval Tata is the head of #TataGroup .
(3/n)
Read 5 tweets
VERDICT ALERT: TATA vs CYRUS MISTRY

CJI SA Bobde led bench to shortly deliver judgment  in the dispute between Tata Group’s holding company, Tata Sons Limited and Shapoorji Pallonji Groups’ Cyrus Mistry

#SupremeCourt
@TataCompanies @CyrusMistrySupt
Both Tata Sons and Mistry have challenged a December 18, 2019 order of National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) which had ordered reinstatement of Cyrus Mistry as the Chairperson of Tata Sons Limited.
The NCLAT, in its December 2019 judgment, had held that the proceedings of the Board meeting of Tata Sons held on October 24, 2016 removing Cyrus Mistry as Chairperson was illegal.

#NCLAT
#SupremeCourt
Read 9 tweets
Tata kehte hain TCS bada naam karega!

#Tata Sons is one of the biggest #business conglomerates in India and around the world. Its reliance on the IT-specialisation wing, TCS has only increased.

[1/4]
In FY19, TCS’ contribution to Tata’s revenue increased from 70% the year before to 90%. Contribution of non-@TCS companies shrunk by 23%.

#TCS is among the top three most valued #IT brands, but Tata’s reliance on the subsidiary may be risky.

[2/4]
It has been solely responsible for the consolidation of all its digital businesses. Ratan Tata’s decision to not go public with the company may have been another factor for TCS’ operations.

Over one week, TCS lost its top place to @reliancegroup in terms of market cap.

[3/4]
Read 4 tweets
#TataSons -

N CHANDRASEKARAN:

2020-2030: DECADE OF TRANSFORMATION FOR INDIA AND THE TATA GROUP
Courtesy - #kotakSecurities
Time for thread 👇🏻👇🏻👇🏻

(1/n)
Over next decade, Group’s vision is to ensure digital transformation for each of its companies – whether engaged in capital-intensive B2B or niche B2C. Other new initiatives include: digital app where work is on in full swing and making a transformation to EVs in Tata Motor.

(2)
Tata Steel. Indian steel business generates significant financial returns, but European business is lagging. European steel also had a lot of leverage, but recent initiatives will ensure that it will not impact Tata Steel’s overall outlook. (3/n)
Read 8 tweets
Days before the #AirIndia bid, #Tatas give #AirAsia a ‘national’ tag

businessinsider.in/business/corpo…

By @navdeepyadav321
#TataGroup hikes its stake in #AirAsia India, buys additional 32.67% stake for $37.66 million (₹276 crore).
#TataGroup now holds 83.67% stake in the venture, with an option to acquire the rest 16.33% stake for $18.83 million.

#AirAsia
Read 6 tweets
TATA v MISTRY [DAY 7]

Hearing to resume before Supreme Court in sometime.

Track this thread for live updates.

@tatatrusts @TataCompanies @RNTata2000

#SupremeCourt #TataSons #mistry
TATA v MISTRY

Bench assembles. Hearing commences.

Shyam Divan starts arguments.

#TataSons #SupremeCourt #mistry
TATA v MISTRY

What was happening was that contrary to what is provided under Companies Act under which directors should act independently, proposal for such pre-consultation was going around: Divan
Read 28 tweets
TATA v MISTRY [Day 6]

Hearing to resume before Supreme Court in a short while from now.

@tatatrusts
@TataCompanies

#SupremeCourt
TATA v MISTRY

Senior counsel Shyam Divan begins arguments on behalf of Shapoorji Pallonji group.

@tatatrusts @TataCompanies
TATA v MISTRY

This case is about corporate governance. We have moved from corporate democracy to a much richer corporate governance under the amended Companies Act: Divan

@tatatrusts
Read 20 tweets
TATA v MISTRY

Hearing to resume in Supreme Court today at 2 pm before a Bench of Chief Justice of India SA Bobde and Justices AS Bopanna and V Ramasubramanian. Senior Counsel CA Sundaram to continue his arguments.

Track this thread for live updates.

@tatatrusts @TataCompanies
TATA v MISTRY

Bench assembles, hearing begins.

CA Sundaram continuing with his submissions.

@tatatrusts @TataCompanies
TATA v MISTRY

My shareholding is 18.5 percent. It is 1.5 lakh crore according to us and 80k crore according to them: Sundaram

You don't worry about that. Your shareholding is large enough for us to what you: CJI SA Bobde.
Read 18 tweets
TATA v MISTRY

Hearing to resume today in Supreme Court. Senior Advocate CA Sundaram to continue arguments on behalf of Shapoorji Pallonji firms.

Follow this thread for live updates from court.

@tatatrusts @TataCompanies

#SupremeCourt #tatamistry
TATA v MISTRY

Bench headed by Chief Justice of India SA Bobde assembles.

Hearing commences.

@tatatrusts @TataCompanies
TATA v MISTRY

CJI SA Bobde announces that over the weekend he discovered his son who is practicing in Mumbai has been appearing for the last 2 years in a slum rehabilitation matter for a subsidiary company of Shapoorji Pallonji group.

@tatatrusts
Read 14 tweets
TATA v MISTRY [Day 3]

Hearing to continue before a Bench headed by Chief Justice of India SA Bobde.

Harish Salve will resume his arguments on behalf of Tata Sons Limited

@tatatrusts @TataCompanies

#SupremeCourt
TATA v MISTRY

Bench assembles. Hearing commences

@tatatrusts @TataCompanies

#tatasons #supremecourtofindia
TATA v MISTRY

Harish Salve continuing with his arguments on the peculiarities of the Articles of Association of Tata Sons.

#tatasons #SupremeCourt
Read 39 tweets
TATA v MISTRY

Hearing to continue today before Supreme Court against NCLAT order of December 2020 reinstating Cyrus Mistry as Executive Chairperson of Tata Sons.

Senior Counsel Harish Salve is expected to resume his arguments.

@tatatrusts @TataCompanies

#SupremeCourt Image
TATA v MISTRY

Bench assembles. Hearing begins.

Harish Salve continuing with his arguments.

@tatatrusts

#supremecourtofindia #tatasons
TATA v MISTRY

Salve tracing history of English jurisprudence on the aspect of "just and equitable" grounds which would warrant interference by court with the affairs of company.

#SupremeCourt #tatasons
Read 32 tweets
TATA vs MISTRY

Supreme Court Bench headed by Chief Justice of India SA Bobde to hear plea against NCLAT order of December 18, 2019 reinstating Cyrus Mistry as Chairperson of Tata Sons.

#SupremeCourt @TataCompanies Image
TATA v MISTRY: Bench assembles. Senior Advocates Harish Salve and Dr. AM Singhvi to argue on behalf of Tata Sons.

@TataCompanies @tatatrusts @DrAMSinghvi

#SupremeCourt #tatasons
TATA v. MISTRY:

Senior counsel Harish Salve commences arguments on behalf of Tata Sons.

#supremecourt #tata Image
Read 55 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!