Discover and read the best of Twitter Threads about #snam

Most recents (2)

1/25 #gaz #EU #LNG
Pierwsze to mapa pokazująca pojemności magazynów gazowych na terenie Europy.

Drugie to tabela stanów napełnienia tychże na 22/11/2022.

Trzecie to wykres z modelu Rystad zakładający brak rosyjskiego gazu od 01/23 i wpływ tego na stany magazynowe.
2/25
Chciałbym tylko zwrócić uwagę na stan napełnienia magazynów od następnego sezonu grzewczego. według powyższego modelu. Od przyszłego sezonu będziemy opróżniać wszystko. A przypominam że magazyny służą zbilansowaniu potrzeb w sezonie zimowym.

Znaczy @Enemy znowu szerzy
3/25
defetyzm? Broń Boże - po prostu opieram się na modelach opracowanych przez mądrzejszych ode mnie, wyciągam własne wnioski, obserwuję, czytam i próbuję pokazać podejście wykraczające poza sezon bieżący. I nie ulegam hurra uniesieniom. Taki permanentny niedźwiadek jestem.
Read 25 tweets
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dato il via ai lavori di #Snam per l'installazione della nave rigassificatrice a #Piombino.

Come si è arrivati a questa decisione e cos'è un #rigassificatore?

Facciamo qualche passo indietro🧵
1/8
Giugno 2022: il governo #Draghi decide di realizzare un nuovo rigassificatore a Piombino.

La prospettiva è di diversificare le fonti di importazione del #gas, aprendo il #mercato europeo a forniture diverse da quelle russe.
2/8
Ma quasi subito la #Russia guadagna una quota importante delle importazioni di gas via mare.

Il 20 Ottobre l'Amministrazione comunale,sindacati,comitati,collettivi studenteschi scendono in piazza e annunciano il ricorso al #TAR in caso di firma definitiva da parte di #Giani
3/8
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!