Discover and read the best of Twitter Threads about #uygur

Most recents (2)

1-Çin işgal ettiği bölgede, #Uygur lara yaptığı baskıyı İŞİD üyeliğine ve dinci terörizme bağlıyor. Acaba gerçekler öyle mi? #China yalanlarına gözlerimizi kapatarak Türklüğü Çin tehditinden kurtarabilir miyiz?

#DoğuTürkistan #SaveUyghur #Xinjiang #EastTurkistan #Uyghur
2-Günümüzde #Türkistan adıyla anılan 6milyon km2'lik bölgenin 4milyon km2'yi aşkın kısmı #BatıTürkistan, 2milyon km2'ye yakın kısmı da #DoğuTürkistan olarak adlandırılmaktadır. Bölge #Türk halklarının en eski topraklarından biridir.
3-Bölgenin Batı kısmının büyük bölümü Rus işgalindeyken SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız olmuş, doğu kısmı ise halen Çin işgali altındadır. Çinliler Türklerin en eski komşularından biri ve 3000 yılı aşkın süredir, Çin ve Türk beylik dönemlerinden beri ezeli düşmanlarıdır.
Read 84 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!