, 33 tweets, 15 min read Read on Twitter
Hoe veilig is het portfolio van de leerling?

Scholen verzamelen enorm veel data van het kind.
Data mining! Medische en persoonlijke gegevens.
Maar wie borgt de veiligheid ⁦@MinOCW⁩?

Docenten van LVO gehackt: limburger.nl/cnt/dmf2019082…
Een moeder met kind op VO mailt mij dat data mining onder haar ogen, ongezien, ongemerkt en ongevraagd plaatsvindt via de mentor. Moeder vond toevallig een zeer uitgebreide psychologische vragenlijst met vragen die niet van belang zijn tbv de leerweg.
Mentor is geen psycholoog.
Mentor interpreteert de antwoorden en koppelt er wel een officieuze diagnose aan en doet allerlei aannemers, neemt de info mee in allerlei besluit-en beeldvorming.
Ik zie geen bron staan van wie vragenlijst is, door wie de lijt ontworpen en in wiens opdracht.
Mag dit zomaar?
100 gegevens per leerling moet docent verzamelen.
Vele psychologische vragenlijsten worden ingevuld zonder dat ouders dit weten.
Leraren maken observatie verslagen en stoppen dit in het portfolio.
Medische gegevens.

privacybarometer.nl/nieuws/3936/Ho…
Een levenslang digitaal portfolio!

Wie en waarom heeft al deze gegevens van een mens nodig?

Het wordt leuk gebracht onder het mom van “21e eeuwse vaardigheden” in kaart brengen. Of “om je beter te leren kennen”.

Koekoek!!

simulise.com/digitaal-portf…
Ik verneem van ouders dat aan hun 8 jarige wordt gevraagd hoe vaak ze al sex hebben. Of ze condooms gebruiken...

volkskrant.nl/columns-opinie…
Vreemd genoeg vraagt niemand het kind of het goed taal en rekenonderwijs heeft. Of de leraar het goed uitlegt en voldoende directe instructie geeft.

Ondanks al die vragenlijsten erkent @MinOCW falen wet passend onderwijs en grote onveiligheid op scholen.
De Staat van het Onderwijs laat er geen onduidelijkheid over bestaan.

Ons onderwijs is ruk.
We wordt zwaar geëxperimenteerd met kinderen door OCW en VWS!

Teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen, segregatie, #lerarentekort, thuiszitters..

onderwijsinspectie.nl/documenten/rap…
#ouders moeten zich hier meer zorgen over maken. Een bedrijf, de overheid weet alles over je kind. Die gegevens worden van kleins af aan verzameld en opgeslagen. Aan zulke data is veel geld te verdienen. Dat kan nooit de bedoeling zijn van scholen.

dieponderzoek.nl/wat-ouders-moe…
Belangrijker nog is wat de Overheid verzamelt over jouw kind, je gezin, je prive leven en medische gegevens! En wat gaat de overheid daarmee doen? Met wie wordt het gedeeld en welke gevolgen kan dat op enig moment hebben.

Lees deze klokkenluider!

americaseducationwatch.wordpress.com/category/charl…
Zo gaat Nederland inmiddels aan de hand van AI algoritmes dossiers van kinderen uitpluizen op zoek naar verborgen kindermishandeling.

Koekoek!!

skipr.nl/actueel/id3859…
Wat als ouders nee zeggen tegen deze adviezen, weigeren de lijstjes in te vullen, geen portfolio willen? Is NEE ook nog een optie?
Dreigt dan een Veilig Thuis melding?

Het kind als verdienmodel.

Ondertussen rommelt S. Dekker aan rechtsbijstand.

Van alle mensenrechten staat het recht op privacy in deze tijd het meest onder druk. Laat nu net de VN al deze gegevens verzamelen tbv Global Communism.

@privacyfirst legt uit wat de gevaren zijn

privacyfirst.nl/aandachtsvelde…
Wat kunt u verwachten van de DSM expertise en diagnostisering van een vermeend expert: de docent?

1. Jongen 18 jaar gaat examen aanvraag doen voor het halen van rij-examen. Vult in alle eerlijkheid in op formulier bij de vraag heeft u ooit diagnose gehad?
Niets vermoedend vult jongen in: Ja, In groep 6 ADHD.
Jongen was vanwege zijn ietwat drukke gedrag doorgestuurd naar GGZ op advies van school. Voorstel was ook aan de medicatie. Want makkelijker voor juf. Ouders hebben dit geweigerd. Groep 7 andere leerkracht, goede klik, geen
ADHD meer! Kind is inmiddels 18.
CBR pikt de aanvraag met ADHD vermelding eruit, kind moet eerst naar huisarts voor doorverwijzing. Keuring bij onafhankelijk psycholoog à €100,- . Uiteindelijk kosten voor aanvrager.

Ander voorbeeld.
Docent zet in observatieverslag vermoeden
van autisme en stuurt kind door. Diagnose autisme wordt eenvoudig gesteld, mede aan de hand van de vragenlijst voor docent. Kind is inmiddels 18. Wil rijexamen doen. Mag niet. Want ooit is autisme gediagnostiseerd. Dit meisje zal nog moeten wachten alvorens rijbewijs te halen.
Controle vindt plaats op basis van dubieuze criteria, zoals huidskleur, leeftijd, leefstijl (of je vlees eet), inkomen, geslacht of persoonlijke kenmerken.

“Technologie bepaalt niet de toekomst, maar de wijze waarop wij technologie inzetten wel.”

trouw.nl/opinie/discrim…
We gaan op China lijken.

Lees ‘scholen’ ipv ‘bedrijven’⬇️

Niet alleen individuen, ook bedrijven worden beoordeeld via een sociaal (krediet)systeem. Elke bedrijf (leerling) wordt beoordeeld op 300 criteria. Dat kan een beloning of straf opleveren.

nrc.nl/nieuws/2019/08…
Lees nog steeds scholen of leerling waar bedrijf staat..
Een blanco GGD vragenlijst via school.

Tjonge, je zult maar een timide meisje zijn.
Dan bende prooi voor de GGD.
Dan de Jongeren op Gezond Gewicht vragenlijst.

Hoe anoniem kun je alles invullen als ze je postcode vragen🤔
En het moet samen met de GGD lijst in een envelopje...
Hoeveel scheppen groente eet je kind.

Hoeveel vlees eet je kind....
En als je op deze lijst ook maar iets invult, zit je al dan niet met drang en dwang bij de kinderpsycholoog. Alwaar een ingang, maar geen uitgang is.

Mijn advies: niet invullen. Niet inleveren.

En dit is landelijk!
Op weg naar de “eiwittransitie”. Niet alleen in Amsterdam!

Straks nog vragenlijst met:

Is jullie huis al van het gas af?
Hoeveel zonnepanelen liggen bij jullie op het dak?
Hebben jullie een warmtepomp?

at5.nl/artikelen/1963…
Je zult dyslexie of dyscalculie in je portfolio hebben staan. En dat portfolio achtervolgt je er levenslang mee.
Nu blijkt dyslexie en dyscalculie de schuld van @MinOCW @onderwijsinsp @arieslob

Hoe verhalen we de schade?
Hoe schonen we portfolio op?

amp.nos.nl/artikel/229928…
Al die diagnoses, de vragenlijsten, de kleuterfysio, de perverse financiële prikkel van VWS voor Veilig Thuis, de reclamespotjes om vanuit onderbuik gevoel te melden, het optuigen van gezinshuizen...

Dat zorgt voor vraag en aanbod.

Het kind als verdienmodel
Toveren met woorden.
Klanten moeten gevonden worden. Onder kersverse ouders.
Targets halen!

Ik moet weer aan de vergelijking met China denken, eerder in deze thread. Dat je met je bedrijf op een lijst van sociaal kredietsysteem komt.
Workshops “kindermishandeling stop je samen.”

Voor je buurvrouw, de kassamedewerkster, de vuilnisman, de postbezorger.

De jacht op ouders en kind. De jacht op separatie ouder-kind.

Ik begrijp wel waarom S. Dekker rommelt aan rechtsbijstand.

nji.nl//nl/Actueel/Ni…
Kijk. Een actuele lijst met actieplannen.

De school als vindplaats.

Alle transities via het onderwijs.

De leraar moet ook op cursus voor deskundigheidsbevordering. Via het lerarenregister. Krijg je punten voor in het sociaal kredietsysteem.

vng.nl/files/vng/over…
Ook docenten moeten op cursus voor deskundigheidsbevordering. Via lerarenregister en lerarenportfolio.
Krijg je punten voor in het sociaal kredietsysteem. Net China.
Leraren zien niet dat ze deze agenda uitvoeren. Ze rommelen hun leerling zo het Global Commisme in. One World🤮
Leraren mogen het zich aanrekenen dat ze deze agenda al dan niet bewust uitvoeren.
Leraren moeten zich beter informeren en het grotere geheel zien. Immers, dat vragen ze van het kind ook.

Dit is VN-Unesco Agenda21.
De leraar blijft stemmen op de partij die deze agenda hebben.
@threadreaderapp Please unroll. Thank You!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Aan het Volk van Nederland
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!