, 7 tweets, 3 min read Read on Twitter
Piteå kommun ger sig in i striden om nyspråk för nedskärningar. Enligt kommunfullmäktiges budget ska förskolan och skolan i år göra ”vardagsbesparingar” till ett värde av 0,25 % av budget. Sött faktiskt, men är verkligen besparingen så liten? *rant*
Nja när man tittar i den ansvariga nämndens egen budget verkar det på ordvalet som att besparningsnivån överstiger vardagsgrejer.
Nämnden behöver göra en kraftfull ”resursomfördelning” på 23 miljoner för att hålla budget. Resursomfördelning innebär att pengar flyttas från förskola/skola till... någon annanstans. ”Åtstramningen” (man börjar använda rätt termer) kan få betydelse för måluppfyllelsen. Eh ja!
Nu närmar vi oss sanningen. Budget ökar med en procent men den borde INTE öka med inflationen (2,1 %) utan med inflation + förväntade löneökningar (2,5 %) vilket innebär nedskärning med 1,5 %. Det är något annat än 0,25 %.
Detta ska främst lösas genom ”allmän effektivisering”. Vad innebär det? Prata snabbare i klassrummet?
På söndag demonsterar man mot det här. Dyk upp om du är i krokarna. facebook.com/events/4649965…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!