, 113 tweets, 51 min read
My Authors
Read all threads
Algemene mededeling: #straatdraadje #Tweebosbuurt In de Afrikaanderwijk, Rotterdam Zuid
De #Tweebosbuurt is een buurt die binnenkort gesloopt wordt. Veel bewoners zijn al verhuisd, veel van hen naar de Paperclip vertelde een buurvrouw me. Daar ligt op hen een ander leven te wachten, leeg en als nieuw.
Hoe zou het met de buurtsupermarkt zijn? Had hij nog klandizie? De Turks-Rotterdamse eigenaar had ik al vaker gesproken, zijn winkel zit al 15 jaar in de wijk. Ik stapte naar binnen. #Tweebosbuurt
“Ha buurvrouw”, zei hij, “hoe is het met u?” Dat kon ik beter aan hem vragen, dus dat deed ik. Hij vertelde dat hij nog geen andere plek voor zijn winkel had gevonden. En dat hij weinig hulp kreeg. #Tweebosbuurt
“Ze” van Vestia hadden hem wel een ander pand aangeboden, dichter bij de markt, maar daar waren de vloeren van verrot -waarvan hij de reparatie zelf moest betalen en de huurprijs veel te hoog #Tweebosbuurt
Een andere man, die al pratende slechte pepers verwijderde, vertelde dat hij onder behandeling van een psycholoog was. Zijn hele leven is ingestort, en hij wist even niet hoe hij dat weer op de rails moest krijgen. #Tweebosbuurt
Dat vertelde ook een andere bewoner: ze was in paniek geraakt toen ze hoorde dat ze na 35 jaar haar buurt moest verlaten. In de buurt kende iedereen elkaar, het sociale netwerk is er sterk. #Tweebosbuurt
Er liep een ouder echtpaar langs, nee zij woonden niet hier, wel een paar straten verderop, Ze waren geboren en getogen in de buurt. Hij zit in de bewonersvereniging, en zei, wijzend op de nieuwbouw aan de overkant: “Dat is veel te duur. Waarom bouwen ze dat niet voor ons”?
De buurt is vanaf het begin dat Vestia de sloopplannen bekend maakte, in actie gekomen. Het heeft tot nu toe niet mogen baten. “Dat komt door die bakfietsen” vertelde de oudere man, “die nemen de hele stad over.” #Tweebosbuurt
En hoewel er geen bakfiets in de buurt was te bekennen, begreep ik hem wel. Hij sloeg nog even harder op de kop van de spijker: “Betaalbare woningen, arbeiderswoningen, mevrouw, wie bouwt die nog?” #Tweebosbuurt
Een bewoner die ik een stukje verderop sprak drukte zich minder diplomatiek uit: “Ze willen ons deporeteren, mevrouw” Hij wees op de metalen panelen, die had hij verwijderd, “want dat was geen gezicht, zelf niet voor een blinde” #Tweebosbuurt
Die metalen panelen maken inderdaad dat de eens zo hechte buurt er als een desolaat stuk stad uitziet. Het is alsof de verpieterde geveltuintjes dat nog eens onderstrepen: Hier was het goed wonen. #Tweebosbuurt
De man vertelt dat hij voor nu even geen metalen panelen meer gaat verwijderen, met het oog op oud en nieuw. En: ze hebben nu zelf een woningcorporatie opgericht, want ze gaan het zelf wel regelen. #Tweebosbuurt
Er zijn juristen en anderen die hen daarbij helpen, de harde kern bestaat uit zo’n 30 bewoners die echt niet, nooit niet willen verhuizen. #Tweebosbuurt
Er was activiteit in de wijk. "Ja, mevrouw, mijn pakhuis moet leeg”, vertelt de eigenaar wiens vader het bedrijf in 1946 is begonnen. Hij wijst op het kruis boven de brandslag: “Van mijn vader, dat heb ik mijn hele leven meegesjouwd, zelf ben ik niet gelovig.” #Tweebosbuurt
Toevallig is er een begrafenisondernemer in de zaak, die vertelt dat hij nog wat “mooi antiek op de kop heeft geslagen, zoals deze lamp.” Sla u slag, zei hij, “want over 14 dagen moet de tent leeg zijn.” #Tweebosbuurt
Ik bedankte hem en ik keek met de Leica rond. Op het eerste gezicht wist ik niet wat ik met een zaag moest doen. Of met het geluidsboxje waaraan de zaag hing. #Tweebosbuurt
De aspergesoep, de championsoep of de Chinese kippensoep zagen er vreemd uit en leken me uit een andere tijd te komen, toen het fenomeen “uiterste vershoudsdatum” nog volkomen onbekend was. #Tweebosbuurt
Omdat ik geen nood had en de nooduitgang waarschijnlijk niet functioneerde, groette ik de handelaar vriendelijk en vertrok ik door de voordeur. #Tweebosbuurt
Ook de handelaar vertrok, en deed het licht uit #Tweebosbuurt
Als je door de wijk loopt zijn er allerlei signalen die erop wijzen dat woningen niet meer bewoond zijn. Vestia loopt er dagelijks met handhavers rond, om eventuele krakers te spotten en eventuele schade te herstellen #Tweebosbuurt
Zo krijgt Vestia nog dagelijks feedback, want overal in de buurt handen de posters op de ramen: “Wij wonen hier goed. Sloop ons niet. Wij blijven.” #Tweebosbuurt
In de wijk zijn er meer momenten die stof tot nadenken bieden. Aan een lantarenpaal hangt het ijzerdraden-hoofd een man, die naar zijn oog kijkt en filosofeert: “Introspection can be painful”#Tweebosbuurt
Aan een muur hangt een afbeelding van een kind, dat de toekomst in wandelt op de schouders van een volwassene… het is alsof ze tegen een dichte deur oplopen. #Tweebosbuurt
Op een lantarenpaal zit een sticker: “Niemand is illegaal” #Tweebosbuurt
En als je de wijk van de andere kant uitloopt zie je Pinokkio. Is hij in gesprek met zijn geweten …? Of luistert hij slechts ...?
Ach ja, de #Tweebosbuurt. Daar weten ze van wanten, en van actievoeren. De bewonersorganisatie is daar al sinds 1972 actief. In hun onderkomen vind je historisch materiaal
De tijdgeest is af te lezen uit de vormgeving, het lettertype ... #Tweebosbuurt
Dit zijn bijvoorbeeld de moderne versies van posters om actie te voeren, de melktandjes aan de ketting van deze dame zijn van haar 14-jarige kleinzoon. Hij is de derde generatie die in de #Tweebosbuurt geboren en opgetogen is
En natuurlijk kost dat geld, dat actie voeren. Dus kun je iets in de "domation box" stoppen. #Tweebosbuurt
De actievoerders waren aardappelen aan het schillen. "Gewoon, voor een feestje, dan heeft iedereen straks iets te eten" #Tweebosbuurt
Actie voeren, het zit de bewoners in de Afri in het bloed, lijkt het wel. Antithese: "meer koet, minder politie" #Tweebosbuurt
Evenwel zijn er al heel wat bewoners verhuisd, dat merk je aan de appels die er nu voor de vogels liggen, omdat ze niet meer opgegeten worden #Tweebosbuurt
Een bewoner heeft alvast een geldboompje geplant, want je weet maar nooit #Tweebosbuurt
Om onverklaarbare redenen was ik weer in de #Tweebosbuurt

Enkele van de dichtgetimmerde huizen hadden een metamorfose ondergaan.
Een bewoner was woedend: "Ik woon hier mevrouw, noemt u dat een leefbare wijk? Vestia jaagt ons de buurt uit en heeft er dan wel geld voor over om onze huizen te laten bekladden? Want mooi is het niet." #Tweebosbuurt
Nu valt er over smaak niet te twisten, en toch begreep ik de machteloosheid van de bewoner wel: hij stapte nu zijn huis binnen, dat voor hem in een onherkenbaar object was getransformeerd, terwijl hij nog niet eens verhuisd was. #Tweebosbuurt
Ee stukje verderop lag er een complete inboedel op straat. Mensen van de moskee waren er bezig met ruimen, ze vertelden dat het huis, compleet met inhoud, verlaten was en dat ze geen contact konden krijgen met de bewoners. #Tweebosbuurt
Even later kwam er een man, met zijn kinderen, die naar binnen gingen en blij met een wasautomaat naar buiten kwamen lopen. Die werd met vereende krachten in de auto gesjouwd. Zij konden vanavond de was weer doen. #Tweebosbuurt
Met een zwaar hart liep ik verder en bedacht dat het roestige-ijzerdraadje-kunstwerk dat aan de lantarenpaal vandaag weer een andere betekenis had gekregen: "introspection can be painful"
De verhuizingen zijn in volle gang in de #Tweebosbuurt
Deze familie Moet niet alleen na 40 jaar hun huis achter zich laten, ze vertrekken naar een andere, slechtere woning vertelden ze. Noodgedwongen
En nee, niet iedereen lukt het om een verhuiswagen te organiseren. Het vraagt om wat creativiteit om het fornuis te verplaatsen #Tweebosbuurt
Ze hielp haar vader met de auto, want van techniek had zij meer verstand dan hij. Verhuizen zat er nog niet in, voor hen, ze kregen herhaaldelijk een te kleine woning aangeboden. #Tweebosbuurt
De #Tweebosbuurt is een buurt waar het touwtje uit de brievenbus van Jan Terlouw er anders uitziet. Je moet het leren zien.
In stilte wijzen de wipkippen je, enigszins gelaten, op die andere tijd, de tijd dat hier nog gespeeld werd. De huizen lijken instemmend te knikken, alsof ook zij de kinderstemmetjes missen #Tweebosbuurt
Een bewoner: ”ik ben de laatste jaren al 5 keer noodgedwongen verhuisd. Elke keer weer kom ik ergens terecht waar de woningen gesloopt worden. Ooit woonde ik in Smeetsland, daar groeit nu olifantengras.”

Hij en ik staarden stil voor ons uit, kijkend naar de vrijwel lege straat.
Een stukje verderop wijst een reclame erop dat het leven doorgaat. Hoewel er wellicht geen causaal verband is tussen het getal 27,2 en de talloze leegstaande woningen.

Surrealisme is alive and kicking
Het is schering en inslag met verhuizen in de #Tweebosbuurt vandaag ruimde Arena -een Turks koffiehuis- het pand leeg. De eigenaar heeft nog een andere zaak, daar kan hij zijn spullen hergebruiken
In het hart van het actiecentrum van de #Tweebosbuurt zijn bewoners actief, met voorbereidingen waarover zij nu niets kunnen vertellen. Hun plannen hebben veel met het wetboek te maken; zij denken dat Vestia en de gemeente van hun plannen in een zenuwachtige paniek zullen raken.
De actievoerders legden met uit dat de bewoners in het algemeen van weinig moeten rondkomen, en dat een hogere huur betekent dat er dan geen geld meer is voor een koekje bij de koffie, of voor helemaal geen koffie meer #Tweebosbuurt
De actievoerders vertelden dat er een aantal bewoners bang waren voor Vestia, en dus eieren voor hun geld hebben gekozen en verhuisd zijn. Zijzelf geven nog niet op #Tweebosbuurt
Een dame vertelde dat haar zus andere woningen aangeboden had gekregen, en dat zij dan als 9e of 10e daarvoor in aanmerking kwam. Terwijl de zus ook een brief had gekregen van Vestia: ze moest per eind januari uit het huis zijn, anders kreeg ze hoge boetes #Tweebosbuurt
We bespraken de mogelijkheden, de zus en ik. Brieven schrijven, alle correspondentie goed bijhouden, screenshots maken van het woningaanbod (want dat is digitaal) en vragen of de actiegroep kan helpen, meer mogelijkheden zijn er niet #Tweebosbuurt
Vandaag was er een oploopje in de #Tweebosbuurt met de pers (AD, Hart van Nederland, ANP) en politici, waaronder raadslid @vanzevenbergen Het was open huizen dag, woningzoekenden waren welkom in de buurt om de beschikbare woningen van Tweebossers te bekijken.
In de met sloop bedreigde Tweebosbuurt staan inmiddels zo’n tweehonderd sociale huurwoningen leeg. Terwijl het haast onmogelijk is om een sociale huurwoning te vinden. Bewoners lieten zien hoe zij wonen, en dat zij blijven.
Voor niet-Rotterdammmers: de Tweebosbuurt ligt in de Afrikaanderwijk, een wijk waarvan 14% van de inwoners een migratie-achtergrond heeft, en waar de binding met de wijk positief scoort.
In zo'n sociaal-cultureel diverse wijk gaan allerlei religieuze feesten samen. Hand in hand 010 is hier aan de orde van de dag #Tweebosbuurt
Speciaal voor het oploopje met de pers hebben bewoners een gedicht gemaakt, dat in het actie-centrum nog even vermenigvuldigd werd. Wie het maar wilde kreeg een exemplaar in de handen gedrukt. #Tweebosbuurt
Voor de liefhebbers onder jullie is hier het gedicht, gemaakt door de bewoners. Een hartekreet uit Rotterdam #Tweebosbuurt
Onder de actievoerders bevindt zich ook een bouwkundige, die tekst en uitleg gaf over het verloop van de woningbouw en de staat van de woningen aan de bewoners.#Tweebosbuurt
Maar goed, ik zei het al: de wijk is sociaal-cultureel zeer divers. #Tweebosbuurt
En voor sommige bewoners is er het uitzicht op de nieuwbouw, waar woningen worden gebouwd die voor hen onbetaalbaar zijn.#Tweebosbuurt
Hij was net verhuisd, naar Bloemhof. "Gelukkig in het goede deel van Bloemhof, waar de mensen elkaar groeten en naar elkaar omkijken." Hij was dat gewend in de Tweebosbuurt. Hij kwam alleen nog wat spullen ophalen.
Oploopje of niet, op straat was een buurman onverstoorbaar zijn fiets aan het repareren. Want het leven gaat door, en zonder fiets kom je nergens ...#Tweebosbuurt
Terwijl we koffie aangeboden kregen, vertelde een buurvrouw dat Vestia het pand tegenover haar had dichtgetimmerd. Desalniettemin zaten daar nu krakers in. #Tweebosbuurt
En krakers, dat weten jullie vast, hebben zo hun eigen kijk op de wereld. Dat kon je lezen op hun "Tweebosbuurt reist" collage
Krakers nodigen de buurtbewoners uit om met z'n allen te gaan schreeuwen. Eén van hen - een oud-student- vertelde dat ze meer woningen gekraakt hebben, in een ultieme poging de buurt te behouden. #Tweebosbuurt
Er liepen overigens meer studenten mee, jonge mensen die zich druk maken om de toekomst. Zulke mensen kan elke samenleving gebruiken. #Tweebosbuurt
Onderweg sprak een bewoner ons aan: het huis boven hem stond leeg, de bewoners had er alles uitgesloopt, want dat is de bedoeling. Gevolg: hij had lekkage. En dat geeft niet alleen overlast, het geeft ook nog eens allerlei rompslomp #Tweebosbuurt
Er volgde een verhit dispuut over de wandelgangen van Vestia. Volgens de bewoners - die nooit zal vertrekken- valt er op 13 of 14 januari een belangrijk besluit. Zoiets stond hem bij. #Tweebosbuurt
Arbeiders, ze hebben Rotterdam groot gemaakt, die arbeiders. En de arbeiderswijken hebben altijd deel uitgemaakt van Rotterdam. De wijken waren vaak het kloppend hart op straat. #Tweebosbuurt
En ja, ook vandaag werd er weer verhuisd. "De mensen zijn bang voor Vestia, ze durven niet voor hun rechten op te komen", zei een bewoner toen we langs de verhuis-aanhangwagen liepen. #Tweebosbuurt
Hoe dan ook: wonen, betaalbaar wonen is in de zeer nabije toekomst -eigenlijk vandaag al- voor veel mensen een grote kopzorg. #Tweebosbuurt
We spraken frans, de muzikant en ik. Hij was z’n spullen aan het pakken, want hij had straks een optreden in Parijs.
Weer al was er een oploopje in de #Tweebosbuurt Verzamelen in het actiecentrum. Dan kan het wel zondag zijn, als het om je buurt of je woning gaat maakt dat niks uit. Er zou schoongemaakt worden.
Er er was meer: bewoners vinden dat hun buurt verloedert, voornamelijk omdat Vestia metalen platen voor ramen en deuren monteert. Zij eisen hun straat terug en dus werd er degelijk gereedschap meegenomen om die platen te verwijderen. #Tweebosbuurt
Ondertussen werd er ook vandaag verhuisd. Althans: de auto stond klaar.#Tweebosbuurt
Er werd aangebeld bij een buurman. "Buurman, vindt u het goed als we de metalen platen uit uw portiek verwijderen?"
De buurman reageerde opgetogen "Jazeker, hebben jullie stroom nodig? Dan regel ik dat even." Aldus geschiedde #Tweebosbuurt
Terwijl een hondje uit andere tijden ons enigszins meewarig aankeek, stak de buurman de handen uit de mouwen en hielp mee. "Ik ben langer dan jij, laat mij het schroefwerk bovenin doen."#Tweebosbuurt
Al doende bleek dat Vestia materiaal gebruikt, waar niet ieder degelijk gereedschap tegenop kon. "Ik gaat even naar de gamma, voor slijptol schijven", zei een andere buurman."Zorgen jullie wel dat je bereikbaar bent, als ik vragen over het type schijf heb?" #Tweebosbuurt
Nou kan het wel zijn dat er al 200 woningen leeg staan, en dichtgetimmerd zijn; dat neemt niet weg dat de betrokkenheid van bewoners met de buurt nog steeds in het portiek zichtbaar is. #Tweebosbuurt
Anderen waren buiten bezig met het verwijderen van de metalen platen. In dit geval met gereedschap dat de modern materialen die Vestia gebruikt nog makkelijk het hoofd kan bieden.#Tweebosbuurt
Terwijl de bewoners zo bezig waren kwamen er andere -nieuwe anti-kraak bewoners- een kijkje nemen. Ze kregen tekst en uitleg, met name over hun eigen toekomst en de kans om een eigen woning te kunnen betrekken. #Tweebosbuurt
Eén van hen -een jonge jurist- wist ervan mee te praten. Hij kwam uit Groningen, zus was erg ziek, dus wilde hij bij haar in de buurt wonen. Van alle grote steden was anti-kraak wonen het enige betaalbare aanbod. De mensen hadden hem gewaarschuwd over de wijk. Onzin, vond hij
Langzaam maar zeker veranderde de Rotterdamse voertaal in Engels. Want jonge mensen uit Polen en andere Oost-Europese landen sloten zich aan bij de groep. Waarom? "I am human", zei één van hen kort en krachtig en hij ging helpen. #Tweebosbuurt
De schijven voor de slijptol waren gearriveerd, en er kwam nog een koevet aan te pas "Haal ik even, ik woon om de hoek" Nu ging het crescendo met het verwijderen van de metalen platen. De stroomvoorziening kwam wederom van de buren #Tweebosbuurt
De buren bleken studenten te zijn. Ook zij maken zich zorgen om een toekomstige woning. Ondertussen zat het prima met de veiligheid, want iedereen hielp elkaar en daar waar nodig stonden zij borg voor de zwaartekracht #Tweebosbuurt
En dat was dan het einde van kunstwerk, het lag op straat na te resoneren over het korte bestaan. Bewoners die passeerden reageerden blij: "We hebben weer ramen in de straat. We kunnen weer naar binnen kijken."#Tweebosbuurt
Een andere buurman kwam ook even langs. Niet zonder dat hij eerst zijn duiven had geroepen, die trouw naar hem toe kwamen vliegen. Hij zorgde voor hen en had plezier in de vogels die zijn taal spraken #Tweebosbuurt
Elke dag kocht hij speciaal voer voor de duiven, en er stond altijd water voor de andere dieren. Oog voor de stadsnatuur was bij hem in goede handen #Tweebosbuurt
En natuurlijk werd er verhuisd. "Naar West, mevrouw, wij verhuizen naar West." #Tweebosbuurt
Er liep een jongeman langs, met een potje koffie. Want zelf dronk de oud-economie student geen koffie, dus had hij koffie bij vrienden gezet, voor de visite die straks kwam. #Tweebosbuurt
Zo breidde de actiegroep zich langzaam maar zeker uit: met jonge mensen, studenten, hoogopgeleiden, jonge gezinnen. Omdat betaalbaar wonen voor iedereen die mens is een prangend vraagstuk is #Tweebosbuurt
Nabrander: wat de Tweebosbuurt laat zien is dat grassroots bewegingen geen onderscheid maken tussen afkomst of wat dan ook. De verbinding ligt in een gezamenlijk doel, gericht op het algemeen belang
Interessant nieuws voor de #tweebosbuurt uit la douce France
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with dr. Marina

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!