My Authors
Read all threads
Schiphol open deur draadje.

Nederland hoeft wettelijk naast de emissies van vliegverkeer boven de 3000 voet, ook emissie door buitenlandse bedrijven in Nederland niet te rapporteren. Is deze dan wel volledig meegenomen in de zojuist door het RIVM aangeleverde stikstof brondata?
Het NLR zegt haar emissiedata aan het RIVM te geven, alwaar ze uitgaat van 469.846 vliegbewegingen.
Maar zoals gezegd, neemt de taakgroep deze emissie wel volledig over?
emissieregistratie.nl/erpubliek/docu…
Emissieregistratie.nl vermeld dat het CBS haar ook gegevens aanlevert.
cbs.nl/nl-nl/faq/luch…
CBS rept daar over de data volgens de methode van milieurekeningen. Dan kom ik volgens onderstaand rapport uit bij het internationale SEEA systeem.
cbs.nl/-/media/_pdf/2…
Dan staat in het handboek van dat SEEA dat buitenlandse bedrijven binnen deze methode niet worden meegenomen.

seea.un.org/sites/seea.un.…
Bij onverklaarbare OPS uitkomsten wellicht niet onverstandig om ook even naar deze brondata voor broeikasemissies te kijken.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Nostragratus

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!