My Authors
Read all threads
Vi svenskar är odödliga. Vi kommer att leva för evigt. Inte? Ni tror att vi är människor, vilka kan dö precis som kineser och italienare? Åh fan.

Det känner inte @Folkhalsomynd till.

Då måste Ni ringa dem och berätta det. De fortsätter snurra runt i det blå. 1/n
FHM har ägnat sig åt ett vansinnigt slarv ända sedan februari. De har slarvat med nästan allting. De har gett felaktiga råd. De har gett råd i fel tid. De har medvetet missuppfattat och vantolkat uppenbara och väl kända aktuella omständigheter. De har generaliserat.
Syftet med denna storhetsvansinniga vansinnespolitik - vilket man klämkäckt säger "är baserad på vetenskap" - har hela tiden handlat om någonting helt annat. Nämligen att man "vill smitta ned hela Sverige med coronaviruset så fort som möjligt, utan en tanke på konsekvenserna".
Skit samma i vad de säger på de dagliga presskonferenserna. Allting som FHM gör, har till syfte att så snabbt som möjligt smitta ned hela det svenska folket. Men hur vet vi då det? Jo, vi ser vad de gör, istället för att lyssna på vad de säger. Det är så man alltid ska göra.
Om några månader har vi 100' döda, och 1,5' svårt sjuka. Många av de svårt sjuka kommer att dö på grund av överbelastning av sjukvården, så överlevare med svåra skador tillkommer. Sedan har vi 8 miljoner människor som vi hoppas kommer att må bra.
Jag är en sådan person som "alltid kallar en spade för en spade", och om jag ser en röd kråka, då rapporterar jag vad jag ser, utan att göra våld på mitt eget omdöme. Jag filtrerar inte mina egna intryck. Det jag ser, det ser jag. Nu ser jag klanteri.
Folkhälsomyndigheten har helt enkelt gjort antagandet att man "förmodligen blir immun för resten av livet om man en gång har haft Wuhansjukan. För så fungerar det ju med influensan. Så det är ett rimligt antagande." Men stämmer det? Vet vi det? Men stämmer det? Vet vi det?
Nej, vi har ingen aning om det stämmer att man blir immun. Vi vet inte. Många s.k. "koronavirus" orsakar vanliga förkylningar. Och ingen som en gång haft en förkylning, är väl senare immun mot framtida förkylningar?
Många som är förkylda blir det om och om igen, om de har ett nedsatt eller sänkt immunförsvar. De kan vara förkylda 20 till 30 gånger per år! Så fort de blir friska, så blir de sjuka igen! Det rullar på i cykler om 2 till 3 veckor!
Men det kan också vara så att coronaviruset i vissa fall interagerar med immunsystemet på ett sådant sätt att immunsystemet slutar upp att angripa koronaviruset. Koronaviruset fungerar som rebeller under ett inbördeskrig. De anfaller. Gömmer sig. Anfaller igen. Gömmer sig.
Och om det är så att coronaviruset faktiskt är en "engångshändelse" då måste man likväl undvika att smitta ned den svenska befolkningen till dess att alla andra alternativ är uttömda. Vi har nämligen ingen sjukvårdskapacitet för att hantera en global pandemi.
Eftersom den svenska sjukvården är dimensionerad så att ungefär 0,05 promille av den svenska befolkningen kan vara svårt sjuk vid ett och samma tillfälle, så får man dimensionera smittotakten så att ungefär 1 promille av blir nedsmittad av koronaviruset under samma tidsperiod.
Till dess att vi har byggt ut sjukvården ordentligt bör vi alltså inte ha fler än 10 000 medborgare per månad exponerade för koronaviruset...
Och om vi då sätter befolkningen i en "roterande karantän" i omkring 83,25 år - så kan vi gradvis smitta ned hela befolkningen på ett säkert sätt till dess att en 100% flockimmunitet har blivit uppnådd. Förmodligen kan vi avsluta processen redan efter 75 till 80 år...
Är Ni med på resonemanget? Låter det rimligt? Nehej. Inte det? Jag håller helt med. Och det gör FHM också. För en gång skull är vi alla eniga. Vi kan inte sätta Sverige i ett tillstånd av nationell karantän i 70 år. Så vi måste hitta på någonting annat. Men vad ska vi göra då?
Vi har bara tre logiska strategier.

A.) Stäng gränsen. Punktmarkera varenda smittad jävel. Go all in Sydkorea. Döp om Öland till "patriotiska Ön för folkets välfärd". Flytta alla smittade personer dit. Identifiera dem. Isolera dem. Skicka dem till Ölands upprättade läger.
Om vi jobbar så kanske vi kan utrota Viruset i Sverige. Men kommer vi då att vara skyddade? Nej. Inte om inte alla andra länder på jorden arbetar i enlighet med samma strategi. Det kommer t.ex. att bli svårt för Afrika och Latinamerika att arbeta effektivt.
Strategin med att punktmarkera fungerar bra på nationell nivå, och kan användas för att minska det nationella lidandet under en övergångsperiod. Men den innebär inte en slutgiltig lösning. Den kan endast vara en understödjande strategi för de just nu rikaste länderna i världen.
B) Vänta in ett vaccin. Det får ta den tid som det tar. Satsa alla våra kopparslantar på ett vaccin. Om vi alla bor i våra hem i 12 till 24 månader, då borde det vetenskapliga samfundet på global nivå kunna skapa ett fungerande och effektivt vaccin, vilket vi kan masstillverka.
Och dela ut gratis till hela världen inom ramen för det största WHO-projektet i mänsklighetens historia. Med en sådan lösning kan coronakrisen förmodligen vara över inom 24 till 36 månader. Strategin "vänta in ett vaccin" innebär en slutgiltig lösning. Om vi kan uppfinna dvs.
C) Riv av plåstret. Hoppas på det bästa. Som FHM nu kör. Låt oss se saken ur ett biologiskt perspektiv. Antingen är det så att några människor på jorden kan överleva med koronaviruset i sina kroppar. Eller så är det inte så, och då kommer vi alla att dö.
Men det kan vara så att några människor överlever med koronaviruset i sina kroppar. Då gäller det bara att döda alla de andra som inte kan överleva. Gärna så fort som möjligt. De är i vägen. De tär på resurserna helt i onödan. "Riv av det jävla plåstret och riv av det nu."
Plan D. Vad har vi ännu inte kommit på? Hmm? Nej. Just det. Vi har ingen plan D....

- Plan A. "Stäng gränsen. Punktmarkera varenda smittad jävel."

- Plan B. "Vänta in ett vaccin. Det får taga den tid som det tager."

- Plan C. "Riv av plåstret. Hoppas på det bästa."
Min åsikt? Vi ska börja med Plan A. Sedan går vi gradvis över till Plan B. Och misslyckas vi med allt, då hamnar vi i Plan C i vilket fall som helst. Men vi ska inte börja med Plan C. Vi ska inte som FHM lägga oss platta på marken och välja Plan C som ett aktivt val.
Och ett bra sätt att hamna i Plan C, det är att göra allting som FHM gör just nu. Alltså är den kloka och rätta strategin gör allting tvärtemot vad FHM säger och gör.
Vi ska inte välja Plan C så länge som det ett fungerande samhälle i Sverige.

Odin bevare oss alla!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Mats ☮ Nilsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!