My Authors
Read all threads
Vi har i dag, på söndagen den 22 mars 2020, omkring 21 personer vilka har dött av #COVID19sverige.

Älvsjömässan blir sjukhus.

Låt oss räkna.
Samtidigt idag; på söndagen den 22 mars 2020, finns omkring 68 personer vilka vårdas särskilt på olika intensivvårdsenheter inom riket. Enligt uppgift skall dessa personer vårdas för koronasmitta.
Jag uppskattar att de som dog insjuknade efter 2 till 4 v från smittotillfället och att de dog efter 4 till 6 v från aktiveringstillfället. Alltså har det gått som lägst 6v och som högst 10v sedan smittotillfället för de som har dött. Vi använder det lägsta värdet.
De 21 personer som har dött fram till och med i dag har således blivit smittade from den 2:av i februari. Då det har gått 6v sedan dess, kan vi därmed räkna med ytterligare 6 veckor med starkt stigande dödstal, för att därefter ha svagt stigande dödstal i ytterligare 4 veckor.
Dödstalen kommer alltså att fortsätta att rulla på med en stark stigning fram till och med den första veckan i maj, för att därefter rulla vidare med en svagare stigning fram till och med mitten av juni månad.
De personer som vårdas inom intensivvården är 68 personer. Vi antager att denna grupp representerar 1% till 5% av hela antalet av de koronasmittade medborgarna. Antalet koronasmittade personer uppgår därmed till omkring 1 360 till 6 800 personer för den motsvarande tidscykeln.
Om vi antager att 50% av de koronasmittade personerna vilka behöver intensivvård kommer att dö inom 1 till 2 veckor, motsvarar de ett senare dödstal på 34 personer omkring den första veckan i april.
Vi antager vidare att detta senare dödstal motsvarar omkring 1% av de koronasmittade medborgarna. Det totala antalet smittade personer motsvarar därmed omkring 3 400 personer för den aktuella tidscykeln. Eller 6 800 personer om man räknar in de som överlevde sin sjukdomsperiod.
Det genomsnittliga smittodatumet för dessa 6 800 personer motsvarar omkring den tredje veckan i februari, eller vid en tidpunkt för 4 veckor sedan. Om vi antager att dubbleringstalet är på 6 dagar, motsvarar det en dubblering vid 5 tillfällen under 30 dagar.
Dödstalet och intensivvårdstalet pekar alltså på en "nulägessmitta" på omkring 2% av befolkningen.
Om inga nya personer blir smittade från och med idag, kommer intensivvårdstalet att vara omkring 11 000 personer under de närmaste 6 veckorna och dödstalet omkring 2 200 personer.
Vi kan dock räkna med mellan 1 000 till 10 000 personer i intensivvård och mellan 200 till 2 000 avlidna personer under de närmaste 6 veckorna.
Men det är fortfarande möjligt att vi kommer att se intensivvårdstal och dödstal baserade på en nulägessmitta på omkring 220 000 personer. Frågan beror av hur snabbt smittan kom i gång i befolkningen, innan flertalet ignorerade @Folkhalsomynd och självmant stannade därhemma.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Mats ☮ Nilsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!