#سرخ و #سیاه چگونه ترکیب جمعیتی ایران را بنفع رژیم آخوندی بر هم زده اند؟؟ #رشته_توییت
اول بزارید ببینیم حوزه نفوذ اینها کجاست؟؟
اول روستاها! حوزه نفوذ ارتجاع سیاه بوده اند که زیر سلطه ارباب و آخوندها بودن. مطلقا قصدم بحث شهری و داهاتی نیست. مطلقا!
اما این یک واقعیت است
۲-که جایی که امکان آموزش و #سواد کمتر باشد نفوذ #دین بیشتر است. وگرنه قطعا روستاییهایی هستن که یک تار مویشان به هیکل صدتای من می ارزد. هر دوی اینها به یک اندازه واقعیتند! ترکیب جمعیتی ایران پیش از عنقلاب ۷۰% روستایی و ۳۰% شهری بوده که نشان از خطر بالقوه ایی بود که ۵۷ بالفعل شد.
۳-حوزه نفوذ #ارتجاع_سرخ و #کمونیسم کمی متنوعتر است.
الف-کارگران
ب- زنان بویژه #فمنیسم
ج-تحصیلکردگان آرمانگرا، پیروان اندیشه های #مارکس
د-زاغه نشینان
۴- اینجا یک پرانتز باز میکنیم که محمدرضا شاه فقید به پیشنهاد #نیکسون برای مقابله با حوزه های نفوذ سرخ و سیاه دست به #انقلاب_سفید میزند. #سپاه_دانش و بهداشت به روستاها میروند، #کارگران در سود کارخانه شریک میشوند. به زنان حق رای داده میشود. که شدیدا مورد اعتراض روحانیت قرار میگیرد.
۵-#انقلاب_سفید یک باگ بزرگ داشت. اول دانشگاهیهای مارکسیست رو فراموش کرد و دوم اینکه موجب مهاجرت اون ۷۰% روستایی و نتیجتا رشد شدید زاغه نشینی شد. و قبلا به شما گفته ام که زاغه ها محل تخمریزی و رشد لاروهای کمونیسم هستن. بدانید روستاییها در عنقلاب نقش نداشتند اما زاغه نشینان داشتن!
۶-سرانجام شاه رفت!
اکنون نوبت تسخیر تهران و شهرهای بزرگ توسط زاغه نشینان و مهاجران است. خانه ها غارت و تصاحب میشوند و در مسجدها برای صاحبان جدید آنها #سند صادر میشود. کار به اینجا ختم نمیشود. هر کس می آید ایل و تباری دارد و همه میخواهند شهرنشین شوند. از پدربزرگهایتان بپرسید!
۷-داشتن زندگی خوب حق هر کسی است. اما من همیشه مثال شهربازی پینوکیو رو میزنم که در آن چنان محو تماشای نور و رقص و رنگها میشود که از واقعیت و نهایتا از خودش غافل میشود تا تبدیل به خر میشود. زرق و برق شهر برای این جمعیت تازه وارد حکم شهر پینوکیو را دارد. اینها از خودشان هم غافل شدند
٨- با شروع انقلاب تصفیه شروع میشود. در ادارات و نهادهای دولتی یکنفر با جای مهر به پیشانی رئیس و معاون میشود و با آبادی تماس میگیرد و اطلاع میدهد که اینجا برای همه شغل هست. پاسخ سوال #پدرسگا از کجا آمده اید؟ اینه: دور افتاده ترین روستاهایی که حتی توسط روستاهای دیگر #طرد شده بودند.
۹- حال این #پدرسگا به شهر ریخت و قیافه و #فرهنگ جدیدی هدیه میدهند. ترکیب جمعیتی به بیش از ۷۰% شهری میرسد و تهران و اطرافش جمعیتی ۲۰ میلیونی پیدا میکند. اینها مثل موریانه شروع به خوردن فرهنگ، هنر و تمدن میکنند. جا برای طبقه تحصیلکرده، طبقه شیک، طبقه فرهیخته تنگ میشود. #مهاجرت شروع
۱۰- میشود. ولی کشورهای خارجی راه را بر فرار مردم میبندند و به انتخاب گزینشی #مغزها و نخبگان میپردازند. مایی که نه مغز بودیم نه نخبه نه ثروتمند ماندیم و #پدرسگا! ما خون دل خوردیم، کف خیابان خون دادیم. و نسل دوم و سوم پدرسگا بر خون ما رقصیدند، سلفی گرفتند، شاخ اینستا شدند و...
۱۱- شهرنشینان جدید خودشان را مدیون انقلاب اسلامی میدانند. و همینطور زاغه نشینانی که آلونکهایشان بخاطر رشد شهر یکی یکی به آپارتمان و برج باغ! تبدیل میشود. این پاسخ سوال شماست که بدانید قشر حامی رژیم کیا هستند و چرا. پدرانشان به سر ما گلوله میزنند و پسرانشان در تورنتو رجز میخوانند!
۱۲- #ارتجاع_سرخ هم این وسط بیکار نیست. به نام #فمنیسم و حق کارگر در بین #زنان و طبقه #فرودست به اسم دفاع از حق پایمال شده شان نفوذ میکند. تا با شناسایی و کنترل آنها امکان قیام بر ضد منافعش را صلب کند و در صورت نیاز از آنها ضد رقیب و شریکش #ارتجاع_سیاه استفاده کند.
۱۳- اما عصر اطلاعات ورق را بر میگرداند. هرچقدر ما در ایران لمپن و لاابالی داشته باشیم، چندبرابر وجدان آگاه و بیدار شده داریم. نسل چهارم #پدرسگا هم کم کم متوجه کثافتی که در آن وول میخورند میشوند. کم کم خودشان از بوی گند خودشان و پدرانشان حالشان بهم میخورد. دین و کمونیسم در ایران
۱۴- به آخر خط رسیده اند. رقصندگان فوتبالی را فراموش کنید اینها اقلیت در حال بیدار شدند. ما وظیفه داریم بیدارشان کنیم. اگر نکنیم فشار اقتصادی اینکار را بالاخره میکند. معجزه #نسل_شیک_پاسارگادی در پیش است. بزودی همه معجزه را خواهیم دید. فرودستان قیام خواهند کرد. ممنون.
#پیمان_نوین

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shayan👊🏴

Shayan👊🏴 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shayan_shahnazi

28 Sep
اظهار نظر کردن درمورد #پیمان_نوین اونم فقط چند ساعت مانده به اعلام شهامت میخواد خصوصا اینکه هیچ سرنخی هم وجود ندارد و برای همین هیچکس اعتبارش رو بخطر نمی اندازد. اما من اینکار رو میکنم. اول مرور کردم که آیا اعلام زودتر خبر پیام از جانب #شاهزاده مسبوق به سابقه بوده؟ که نبوده!
۲-دوم اینکه همه در بن بست موجود منتظر #انتخابات_آمریکا هستن. همه!. تجربه این چند سال در صحنه #براندازی نشان میدهد که اتفاقات درست زمانی که منتظرش نیستید رخ میدهند و زمانیکه منتظر اتفاقی هستید هیچ اتفاقی نمی افتد. من #پیمان_نوین را یک پیام عادی نمیدانم ولی احتمالا ظاهری ساده دارد!
۳- من در اینکه این پیام یک پیام ظاهرا ساده است مطمئنم و در اینکه موضوع کاملا جدی هست مطمئنتر! حتی میتواند راهگشا باشد. رژیم میداند که زدنش حتمیست! و احتمالا میخواهد تسلیم شود. این پیام در ظاهر هرچه باشد بنظر من در ماهیت دارای شرایط زیر است. یعنی اگر نباشد بدرد نمیخورد!
Read 4 tweets
6 Sep
انقلاب چیست و #انقلاب آینده ایران از چه جنسیست؟ #رشته_توییت
بیشتر ما تصویر مشخصی از انقلاب و انقلابی داریم. ریش، پشم، اغتشاش، چریک، شعار، تخریب و...
اتفاقا این ۵۰٪ از تعریف مفهوم انقلاب است. چون دقیقا تصویر یک انقلاب در ذهن ما از نوع کمونیستی آن یا بهتر بگم نوع ضد بشریتی آن است.
۲- بدلیل تفاوت ماهوی انقلابها هنوز تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. تعریف من از انقلابهایی مانند ایران این است: جا به جایی اضداد! جا به جایی #سواد با بیسوادی، خرد با جنون، ثروتمند با فقیر و... این مورد آخر یعنی ثروت و #فقر جای بحث دارد ولی بهرحال اساس نوع خاصی از انقلاب است.
۳- انقلابهای مادر
انقلاب کبیر فرانسه
انقلاب روسیه
انقلاب چین
انقلاب آمریکا
تمام انقلابهای معاصر به نوعی زاده این انقلابها هستند. این توهم وجود دارد که انقلابها بوسیله مردم اتفاق می افتند در صورتی که اینطور نیست. انقلابها هنوز هم وابسته به مادرشان هستند!
Read 16 tweets
1 Sep
بیش از ده بار تکرار کردم که #فروپاشی_اقتصادی رو معادل #سرنگونی رژیم در نظر نگیرید. در دید یک سطحی نگر این استدلال بوجود میاید که چون فروش ۲ میلیون بشکه نفتی دولت رسیده به ۵۰۰هزار پس دولت به مشکل میخورد. در صورتیکه اتفاقا برعکس است و وضع دولت نسبت به ۳ سال پیش بهتر شده! من بعنوان
نمونه چند مثال براتون میزنم:
۱.تمام پرداختهای ریالی دولت از جمله حقوق کارکنان و کارمندان بخاطر نرخ ارز بشدت کم شده.
۲.خروج ارز مسافری صفر شده!
۳.خروج ارز واردات کالاهای لوکس کاملا صفر شده مگر اون بخشی که خود رژیم چندین برابر ارزش در داخل میفروشد.
۴. راهزنی و زورگیری علنی از سپرده
های مردم در بانکها و موسسات مالی
۵.گرانفروشی و احتکار متناوب و سازماندهی شده تمامی اقلام مصرفی
۶.نوسان گیری شدید از دلار و طلا و #بورس و بیرون کشیدن تدریجی #دلار و طلای خانگی مردم.
۷. افزایش جرایم نقدی از جرایم رانندگی تا سایر عوارض و...
٨. #مهم کاهش شدید پرداخت به نیروهای نیابتی
Read 4 tweets
29 Aug
اسرائیل دوست است یا دشمن؟ #رشته_توئیت
از اونجایی که #اسرائیل به نوعی صندوقچه اسرار سر به مهر بخشی از تاریخ معاصر حساب میشه هیچوقت کارشناسان از روی غرض یا مصلحت پاسخ واضحی به این سوال نداده اند. من برای پاسخ، بخشهای قابل عنوانی از تاریخ رو براتون به شکل یک پازل رسم میکنم.
۲.حدودا نیم قرن به عقب برمیگردیم به زمانی که تیم فوتبال ایران در دو فینال پیاپی جام ملتها و آسیایی #اسرائیل را شکست میدهد و قهرمان میشود. این درحالیست که اعراب و حتی چین و کره شمالی مقابل اسرائیل بازی نمیکنند. پرچمهای اسرائیل در امجدیه به آتش کشیده میشود. شیشه مغازه های یهودیان
۳.شکسته میشوند. جو جهود ستیزی به راه می افتد. شایعات بی پایه در مورد جهودها پخش میشود، مثلا همه بلیطهای استادیوم رو خریدن تا ایرانیهارو راه ندن. مثلا عتیقه های ایران رو دارن میخرن میفرستن اسرائیل! اینکه پدرتون هنوز ضد جهوده یادگار همون دوران است. عامل این شایعات و خرابکاریها کیه؟
Read 19 tweets
13 Aug
اصلا در #لبنان چه خبر است؟؟
۱-برای پرداختن به این موضوع لازم است بدانید اصلا لبنان چی هست!؟ این پرچم اصلی کشور لبنانه که میبینین پرچم فرانسس که کاج هم که به نوعی شاید نماد اکثریت مسیحیه وسطشه! بله اگر شیعه سنی رو تفکیک کنید که کاملا هم تفکیک درستیه مسیحیان لبنان اکثریتن! Image
۲-بیشتر ما با شنیدن نام لبنان به یاد ریش و پشم و بوی گلاب و جوراب می افتیم و تصویری از #عروس_خاورمیانه قبل از صیغه شدن توسط حزبلا نداریم. اما واقعیت اینه که Le banon فرانسوی زبان سالهای نه چندان دور لنگرگاه قایقهای گرانقیمت فرانسوی و خواهر خوانده بنادری مثل موناکو و مارسی بوده. Image
۳- تاسیس کشور لبنان بیش از هر چیز مدیون ابر قهرمان فرانسوی #شارل_دوگل است. از این تاریخ لبنان تبدیل به زیباترین منطقه اعراب با بالاترین درآمد سرانه و شیکترین و زیباترین زنان و مردان میشود. اینکه کمپین مستعمره فرانسه شدن راه میندازن بخاطر همین سابقه و خاطره تاریخی است. Image
Read 6 tweets
5 Jul
دلیل این بلبشوی مملکت چیست!؟
۱-رژیم بعد نشست اضطراری #شورای_حکام متوجه شد که دنیا قصد مماشات ندارد و بلافاصله پس از #تنبیه_دیپلماتیک بزودی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد و قوه قهریه قرار میگیرد. رژیم فهمید که بزودی تاسیسات اتمیش را فیزیکی! میزنند و یارای پاسخگویی متوازن هم ندارد! Image
۲- برای همین به پیشواز میرود و عمدا شروع به آتش زدن و تخریب قبل از عملیات حریف میکند که هم افکار عمومی گیج شود و هم انفجار و آتش کمی عادی شود! تا ینفر بالاخره وسط این هیاهو پیدا شود و ترتیب تاسیسات دردسر ساز را بدهد و رژیم فعلا خلاص شود! Image
۳-اول #یوزپلنگان_وطن وطن دوان دوان پا دمپایی ابری از در وارد میشوند و در برابر خنده و مضحکه ما سر میخورن و از در مقابل خارج میشوند! این مهره به سرعت هم خودش میسوزد و جک و جونورای بعدی احتمالی رو هم کلا میسوزاند! فعلا البته طرفین به #حمله_سایبری راضین ظاهرا!
@bbcpersian Image
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!