Discover and read the best of Twitter Threads about #مارکس

Most recents (6)

وقتی درگذشت تنها ۱۱ نفر در مراسمش حاضر بودند، گزارش پلیس وقت این بود “بعید است دیگر نفوذی داشته باشد” چند دهه بعد اما به‌عنوان تاثیرگذارترین متفکر هزاره دوم انتخاب شد.

این رشتو نه به قصد توضیح گوشه‌ای از نظام فکری #مارکس، که تنها ادای احترام است به متفکری اصیل به مناسبت تولدش/۱ Image
۲۰۵ سال پیش در چنین روزی در تریر پروس به دنیا آمد. اجداد پدریش خاخام بودند، اما هاینریش، پدر مارکس، که وکیلی سرشناس بود در سال ۱۸۱۶ به مذهب لوتری گروید و فرزندان همگی غسل تعمید شدند. کارل کودکی سرزنده و بازیگوش بود که خیلی زود اهل مطالعه و جذب مسائل جهان بزرگسالان شد/۲ Image
پدر مارکس با لودویگ فون وستفالن که اشراف‌زاده‌ای پروسی بود دوست بود. دخترش جنی فون وستفالن ۴ سال از کارل بزرگتر بود اما این مانع نشد که مارکس از همان نوجوانی عاشق جنی شود. وقتی ۲۲ ساله بود علیرغم مخالفت شدید خانواده جنی بابت «اشراف‌زاده» نبودن مارکس و تفاوت سنی آنها نامزد کردند/۳ Image
Read 31 tweets
کمتر ملتی در جهان ، در تاریخش صفحه‌ای زرین و باشکوه چون #انقلاب_کبیر_مشروطیت_ایران خلق کرده است .
انقلاب مشروطیت از درون اندیشه‌های انقلابی ناب #لیبرالیستی بیرون امد ، اندیشه‌ای که به صراحت به مردم و رعایا حق اعتراض و قیام میدهد .
بزرگان و اندیشمندان بزرگ مشروطیت Image
۱.
ایران ، فلسفه آزادی ، لیبرالیسم ، وطن دوستی و عشق به هم نوع را نه تنها خیلی خیلی خیلی خوب خونده بودن ، بلکه آنرا به خوبی و روانی و زیبایی به ملت آموختند ، به یکباره ، گویا تمام اسطوره‌های ایران از درون قرون و اعصار بیرون آمده به نجات مام میهن شتافتند ، هر ایرانی یک Image
۲.
رستم پهلوان ، فریدون ، ایرج ، زواره ، رهام ، گیو ، بیژن و ... شدند .
و این نشد ، مگر در سایه خواست ازادی و احترام به حقوق شهروندی .
اما بزرگترین اتفاق در انقلاب مشروطیت ایران این بود که به یکباره ملت ، به معنی واقعی کلمه ، ملت شد .
علیرغم دهه‌ها نفرت پراکنی و پاشیدن
Read 5 tweets
۱
«شبحی در اروپا می‌چرخد؛ شبح کمونیسم. همه نیروهای اروپای کهنه، در تهاجمی مقدس برای تار و مار کردن این شبح، متحد شده‌اند»
در اواخر فوریه ۱۸۴۸ یکی از مهم‌ترین آثار سیاسی تاریخ منتشر شد: مانیفست حزب کمونیست

۱۷۳ سال بعد، آیا مفاهیم مطرح شده در مانیفست همچنان موضوعیت دارند؟
#رشتو
۲
مانیفست در یک بزنگاه ویژه تاریخی و اندکی پس از شعله‌ور شدن آتش انقلاب در فرانسه نوشته شد. در زمانه‌ای که در امریکا همچنان‌ برده‌داری برقرار بود
#مارکس که بار اصلی نوشتن مانیفست را بر عهده داشت در آن هنگام جوانی۲۹ ساله بود و در تلاش برای بیان مواضع کلی یک سازمان سیاسی
۳
مانیفست از ۴ بخش تشکیل شده (متن کوتاهی است که ترجمه فارسی آن هم به راحتی در اینترنت قابل کشف است):
مهم‌ترین موضوع بخش نخست «پیکار طبقاتی» است:
«تاریخ تمام جوامعی که تا کنون وجود داشته‌اند تاریخ پیکار طبقاتی است»
پیکاری که سرنوشت محتوم آن از دید نویسنده «حاکمیت پرولتریا»ست
Read 18 tweets
#سرخ و #سیاه چگونه ترکیب جمعیتی ایران را بنفع رژیم آخوندی بر هم زده اند؟؟ #رشته_توییت
اول بزارید ببینیم حوزه نفوذ اینها کجاست؟؟
اول روستاها! حوزه نفوذ ارتجاع سیاه بوده اند که زیر سلطه ارباب و آخوندها بودن. مطلقا قصدم بحث شهری و داهاتی نیست. مطلقا!
اما این یک واقعیت است
۲-که جایی که امکان آموزش و #سواد کمتر باشد نفوذ #دین بیشتر است. وگرنه قطعا روستاییهایی هستن که یک تار مویشان به هیکل صدتای من می ارزد. هر دوی اینها به یک اندازه واقعیتند! ترکیب جمعیتی ایران پیش از عنقلاب ۷۰% روستایی و ۳۰% شهری بوده که نشان از خطر بالقوه ایی بود که ۵۷ بالفعل شد.
۳-حوزه نفوذ #ارتجاع_سرخ و #کمونیسم کمی متنوعتر است.
الف-کارگران
ب- زنان بویژه #فمنیسم
ج-تحصیلکردگان آرمانگرا، پیروان اندیشه های #مارکس
د-زاغه نشینان
Read 14 tweets
انقلاب چیست و #انقلاب آینده ایران از چه جنسیست؟ #رشته_توییت
بیشتر ما تصویر مشخصی از انقلاب و انقلابی داریم. ریش، پشم، اغتشاش، چریک، شعار، تخریب و...
اتفاقا این ۵۰٪ از تعریف مفهوم انقلاب است. چون دقیقا تصویر یک انقلاب در ذهن ما از نوع کمونیستی آن یا بهتر بگم نوع ضد بشریتی آن است.
۲- بدلیل تفاوت ماهوی انقلابها هنوز تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. تعریف من از انقلابهایی مانند ایران این است: جا به جایی اضداد! جا به جایی #سواد با بیسوادی، خرد با جنون، ثروتمند با فقیر و... این مورد آخر یعنی ثروت و #فقر جای بحث دارد ولی بهرحال اساس نوع خاصی از انقلاب است.
۳- انقلابهای مادر
انقلاب کبیر فرانسه
انقلاب روسیه
انقلاب چین
انقلاب آمریکا
تمام انقلابهای معاصر به نوعی زاده این انقلابها هستند. این توهم وجود دارد که انقلابها بوسیله مردم اتفاق می افتند در صورتی که اینطور نیست. انقلابها هنوز هم وابسته به مادرشان هستند!
Read 16 tweets
1/ توزیع #ثروت در #آمریکا

🔹 32% ثروت در ایالات متحده در اختیار 1% بالای #دهک درآمدی است.

🔹 75% ثروت در اختیار 10% بالای دهک درآمدی است.

🔹 90% جامعه حدود 25% ثروت را در اختیار دارند. Image
2/ سهم 70 درصدی دهک بالای درآمدی در سال 1990 حدود 55% بوده است. یعنی ظرف 30 سال گذشته سهم 10 درصد بالایی 15 درصد افزایش داشته است و سهم 90 درصد باقی جامعه به همین میزان کم شده است.
3/ مطالعات نشان می دهد در آمریکا تمام دوره های #رکود #اقتصادی به نفع 10% ثروتمند بالایی ، بویژه 1%هرم عمل می کند و این موضوع تا حد زیادی درباره سایر کشورهای دنیا از جمله ایران نیز صادق است. به عنوان مثال بعد از #بحران اقتصادی 2008 این نسبت به شکل پر شتابی دچار ناهمگونی شده است.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!