Sophie VM Profile picture
30 Mar, 45 tweets, 17 min read
#PIMS/#MISC uitgelicht.
Samenvatting van #NDR #Podcast #Coronavirusupdate #Folge81 met @KorinnaHennig , @CiesekSandra en prof. Christian Dohna-Schwake, #Kinderheelkunde, #ICU, #infectioloog Leider IC UZ Essen 🇩🇪over #PIMS #MISC
@HarrySpoelstra @kwinkslager @SDicht @PESCOV19
U bent kinderarts en u heeft zelf ook vier kinderen. Als u de situatie bekijkt op scholen. Er is nog steeds geen regelmatige testing en de besmettingen van kinderen stijgen volgens het RKI. Er zijn verschillende redenen om de scholen open te houden of te openen.
Hoe beoordeelt u de situatie van scholen in Duitsland, beroepsmatig en privé? Ergens heb ik een beetje geluk bij het formuleren van mijn antwoord, want de paasvakantie staat voor de deur.
Met de RKI cijfers en de aanwijzingen dat het aantal besmettingen bij jongeren en kinderen duidelijk toenemen, was het belangrijk geweest om de scholen onder de loep te nemen. Voor mij was het zinvol geweest om de scholen nog even dicht te houden, met misschien een uitzondering
voor de laatstejaars. Voor mij was het zinvol geweest om de scholen nog even dicht te houden, met misschien een uitzondering voor de laatstejaars.
U woont en werkt in NRW. Daar was veel ruzie omdat er gemeenten waren met hoge incidentie, die de scholen wilden sluiten, maar de deelstaat heeft het verboden.
Wetenschappelijk gezien is een regionale aanpak toch dat wat epidemiologische en pedagogische eisen het best met elkaar kunnen overeenkomen, toch? Ikzelf begrijp dit ook niet omdat de regionale overheden hun verantwoordelijkheid opnemen voor wat er bij hun gebeurt.
Wat de rol van kinderen in het infectiegebeuren betreft, is alles ondertussen toch wel duidelijk geworden. Er is een wetenschappelijke consensus bereikt.
Samengevat:
- besmettingen bij kinderen verlopen vaak asymptomatisch of met milde symptomen
- hoe jonger, hoe minder kinderen getroffen worden, maar bij hoge incidentie worden ook jongere kinderen meer besmet.
Hoe gaat het er nu aan toe in de dagelijkse praktijk? Kunt u deze bevindingen uit studies ook beamen? Is dat ook wat u ziet in de dagelijkse praktijk?
-Ja, we zien zo goed als geen zwaar verloop van acute infecties
-Zeer zelden bij risicogroepen (immuunzwakte, oncologische achtergronden, structurele longziekten,)
Hoeveel kinderen heeft u op de kinder #IC in Essen met #PIMS behandeld?
Op IC hebben we er 10 gehad. Gewoon gehospitaliseerd waren dat er 19. Dat komt overeen met wat we in de literatuur terugvinden.

Ongeveer de helft van de kinderen met #PIMS/#MISC komt op #IC terecht.
Hoe oud zijn die kinderen?
Het leeuwenaandeel ligt bij schoolkinderen, 5 tot 17-jarigen, maar ook uitzonderlijk jongere kinderen. Er was zelfs een volwassene van 37 die PIMS had.
Wat zijn nu de symptomen die u heeft gezien?
1⃣Koorts; hoge koorts, koorts die blijft duren
2⃣Gastro-intestinale klachten: buikpijn, diarree en overgeven (4/5). Zodanig erg dat men de verkeerde diagnose blindedarmontsteking zou kunnen stellen.
Het is al gebeurd dat patiënten werden geopereerd omdat men dacht dat het een blindedarmontsteking was, maar later bleek het dat dan niet te zijn.
3⃣Huiduitslag:
4⃣Bindvliesontsteking aan de ogen (conjunctivitis)
Storingen in cardiovasculair systeem die de ziekte gevaarlijk maakt. Voor de ene is het hart erbij betrokken, bijvoorbeeld een hartspierontsteking (myocarditis)
wat ervoor kan zorgen dat het hart, zonder medicatie, niet meer voldoende bloed in de bloedsomloop. Het kan ook tot een shock komen, die ontstaat doordat bloedvaatjes in de musculatuur in het onderhuidse vetweefsel open staan en doorlaatbaar wordt voor plasma,
zodat er te weinig bloed en bloedbestanddelen in het bloedvatenstelsel zijn en zo ontstaat er dus door de symptomen van deze shock een zuurstoftekort. Dat maakt alles zo gevaarlijk.
Is er ook een verschil tussen jongens en meisjes?
Inderdaad vaker jongens!
#PIMS is geen acute infectie
Slechts bij zeer weinige patiënten vindt men nog een lage virusconcentratie in de keel of neus na een neuswisser. De acute infectie is dus afgelopen. Na 4 tot 6 weken ontstaat dan een niet-specifieke reactie van het immuunsysteem.
De antistoffen die werden opgebouwd, die normaal gezien dus zgn. virusspecifiek zijn bij sommige patiënten niet allen specifiek voor dat virus, maar ook tegen zg. gastheerantigenen. De gastheer is in dit geval de mens, de antilichamen hechten zich en door deze verbinding
komt het dan tot een vrijmaken van ontstekingsmediatoren. Maar dat treedt pas met een vertraging van vier tot zes weken na de besmetting op. Dit vrijmaken van ontstekingsmediatoren, die ook cytokinen worden genoemd, leidt dan tot de symptomen, koorts
en tot een verandering van de vaten, waaronder o.a. de hartspierveranderingen.
Dat betekent, bijvoorbeeld, als het zes weken geleden is sinds de infectie...en er is niets gebeurd, dan is het risico om de ziekte te krijgen nul?
Ik zou niet zeggen nul. Maar hoe langer de infectie duurt, hoe kleiner het risico. Ik zou de limiet niet op zes weken zetten, maar wel op acht tot tien weken. Als dat voorbij is, tenminste, ik heb er geen weet van dat er dan nog een duidelijk verhoogd risico bestaat.
Is er een verband, voor zover u weet, tussen de vraag of kinderen überhaupt symptomatisch ziek waren van Covid-19, ook al was het misschien maar in lichte mate of treft het ook asymptomatisch besmette kinderen die de infectie helemaal niet opmerken?
Daar lijk het wel op ja. Ik kan dat zeggen uit eigen ervaring, omdat we zeker de een of andere patiënt hebben verzorgd, waarbij niet alleen de patiënt, maar ook de hele familie niet wist dat ze ooit besmet waren.
Toen de antistoffen positief bleken, waren ze natuurlijk erg verbaasd. Met andere woorden, het lichaam moest dus al met het virus hebben afgerekend.
Is de frequentie dan gelijk aan die van het Kawasaki syndroom? Ja, daar zijn al wel wat gegevens over. In de Duitse register verzamelt ook, de zgn. in ”echte” Kawasaki cases. Het register werd in april geopend en sindsdien werden er 60 “echte” gevallen van Kawasaki gemeld
en 245 #PIMS-gevallen. Het is dus overduidelijk dat er in verband met de Coronapandemie een cumulatie is van #PIMS. Kawasaki is typisch voor kleine kinderen en #PIMS niet.
Bij #kleine #kinderen een diagnose vaststellen, is moeilijk. Waar moeten we echt op letten?
Hoge (en lang aanhoudende) #koorts is erg vaak voorkomend en #buikpijn in het bijzondere is een belangrijk signaal.
Het is natuurlijk wel zo dat een deel van de patiënten de besmetting niet gevoeld hebben, maar het grootste deel weet het wel. Dit, samen met 1⃣koorts en 2⃣buikpijn maken me wel achterdochtig. Wat heel vervelend is dat 3⃣#huiduitslag meestal wat later pas optreedt.
Het is natuurlijk wel zo dat een deel van de patiënten de besmetting niet gevoeld hebben, maar het grootste deel weet het wel. Dit, samen met #koorts en #buikpijn maken me wel achterdochtig
Hoe ontstaat die #buikpijn?
De buikpijn is waarschijnlijk ook een gevolg van deze werking van de cytokinen aan de bloedvaten en die ontsteken dan. Men weet ook over andere ziekten met ontsteking van de bloedvaten (vasculitis) dat die ook buikpijn kunnen veroorzaken.
Waarschijnlijk door een moment van #zuurstoftekort, dat zich dus in #buikpijn manifesteert.
Is het ook mogelijk dat, wanneer de diagnose verkeerd wordt gesteld, zo een kind van zelf van een zulke infectie ook weer zal genezen? Of is dat dan bijna altijd een dramatisch verloop?
Uit eigen ervaring en uit de literatuur is het daadwerkelijk zo dat de patiënten eigenlijk allemaal zodanig ziek zijn dat ze opgenomen moeten worden.
Het is uiterst belangrijk om er razendsnel bij te zijn, omdat het goed te behandelen is. Dat is dan toch iets positiefs aan deze ziekte. Als de diagnose eenmaal is gesteld, dan zijn er twee pijlers voor de #therapie, die beiden het overmatig reagerende immuunsysteem behandelen.
2 Pijlers:
1⃣De ene is het geven van #immunoglobulines
2⃣De andere is een hoge dosis #cortisonen.
Er bestaat een beetje onenigheid over of beiden gelijktijdig moeten worden toegediend. In ons ZH geven we eerst immunoglobulines. Is er na 12u geen verbetering, dan cortisonen.
Hoe snel werkt de therapie?
Voor ons als IC-arts werkt het snel, na een 2 tot 3-tal dagen ziet men een duidelijke verbetering. Uit een vergelijkende studie is gebleken dat kinderen die alleen maar immunoglobulines kregen, nog 5d koorts maakten.
Kinderen die beiden toegediend kregen, maakten nog slechts gemiddeld 2d koorts.
#PIMS #Langetermijnschade
Uit het Duitse register is gebleken dat men bij 7% van de #kinderen langetermijnschade ziet. Voorbeelden zijn onregelmatigheden in de maandstonden, concentratiestoornissen, extreme vermoeidheid.
Hoe vaak treedt #PIMS op?
Het aantal gevallen ligt ongeveer tussen 1 op 1000 en 1 op 5000 Covidbesmettingen. Het is dus zeldzaam, maar er zijn zeker nog veel zeldzamere ziekten, dat moet gezegd.
Moeten we ons zorgen maken?
Bij een stijgende incidentie onder kinderen wel. Dit zien we duidelijk in Engeland. Daar werd het hoogtepunt van de Tweede Golf begin januari bereikt en bijna precies 4 weken later, begin februari dus, werden daar de meeste #PIMS gevallen geregistreerd
Over heel Engeland verdeeld, waren er een 100-tal kinderen met #PIMS op #IC.
Veel #kinderartsen zeggen dat we dringend een vaccin nodig hebben voor #kinderen.
#Moderna heeft in de VS en Canada een #studie lopen voor #kinderen vanaf 6mnd en #Biontech vanaf 12j.
De afweging is zwaar. Enerzijds komt #Pims redelijk zelden voor en anderzijds moet men weten dat #vaccins bij kinderen zware reacties uitlokken. In principe zou ik een vaccin zeker aanmoedigen. Ik vind dat, alleen al de ziekte #PIMS, rechtvaardigt om #prefentief te handelen!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sophie VM

Sophie VM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SMeerbeeck

25 Mar
Pas goed op jullie kinderen!
De vertaalde samenvatting volgt nog. (Na 14u te hebben gewerkt ben ik te moe nu 😢) Image
Als ooit het ware verhaal van de Coronapandemie geschreven wordt, zal een van de ergste nalatigheden de geschiedenis ingaan, nl.: wat onze regerenden kinderen -en hun ouders- hebben aangedaan toen ze verzuimden om scholen en kinderdagverblijven tot veilige oorden te maken.
dit is het begin van het artikel...
Read 25 tweets
24 Mar
12:12 een magische tijd! Zeven jaar geleden werd ik mama van Sebastian.
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Om 12u had ik nét m’n lunch op. Ze haalden me op met een team van 4 dokters, want ik moest met een SPOEDsectio bevallen.
Rond 16u werd ik wakker in een verlaten en donkere ziekenhuiskamer, die meer op een stockageruimte leek.
Daar lag ik dan... helemaal alleen. Géén belletje aan m’n bed, geen mobieltje in de buurt. Helemaal alleen en vergeten.
De uren gingen voorbij zonder dat iemand bij me langskwam.
Ik wist niet eens of mijn zoon gezond en wel ter wereld was gekomen... en of hij nog leefde. Die uren leken een lange week!
Tot er plots een verpleegster de kamer binnenliep, verrast mij daar te zien liggen.
Read 15 tweets
23 Mar
Podcast 81 - #NDR #CoronaVirusUpdate afl 81 met @CiesekSandra en @KorinnaHennig

ndr.de/nachrichten/in…
Samenvatting:
5- dagen lockdown zoals in Australie, puur epidemiologisch gezien, heeft dat zin?
We beginnen sowieso met een andere beginstituatie dan Australie.
Wij hebben een veel hogere incidentie en als men er dan ook nog voor kiest om het winkelen in de supermarkt op zaterdag nog toe te staan, dan zal het effect dat velen wensen uitblijven.
Rekening houdend met de incubatietijd en het feit dat echt iedereen zich eraan zou houden, wordt de infectieketen wel onderbroken, maar vind ik 5 dagen te kort om een sterk effect te verkrijgen.
Read 17 tweets
9 Dec 20
In de laatste stellingname van o.a. prof. @c_drosten wordt aanbevolen:
- om vanaf 14/12 de schoolplicht op te heffen. Die kinderen die thuis kunnen/willen blijven, blijven ook thuis.
- verlenging v kerstvakantie t/m 10/01.
- alle winkels dicht v 24/12 t/m 10/01.
... @DasUlrike
- 10 dagen in 'voorquarantaine' als je ouderen wil bezoeken
- 5 dagen zelfisolatie bij ziektesymptomen; ademweginfecties, ook bij rugpijn, hoofdpijn,
- antigentests invoeren (zijn maar 1 dag geldig!)

@vanranstmarc @ProfHGoossens @BenWeyts @alexanderdecroo @PedroFacon
"We hebben goede data uit een studie (React 1) in Engeland die beweert dat het infectiegebeuren in scholen boven de basisschool groter is dan in de maatschappij."
"We hebben hier in DE geen studie, maar er is geen reden om te denken dat het bij ons anders is." @Tweedle65921973
Read 12 tweets
8 Aug 20
Duitse topvirologen formuleren aanbevelingen om scholen VEILIG te kunnen openen.

Bevindingen:
1) De aanvankelijk aangenomen beperkte rol van kinderen in deze pandemie moet in vraag gesteld worden.

2) In bepaalde situaties is het mogelijk dat kinderen een niet te
verwaarlozen deel van de besmettingen met SARS-CoV-2 uitmaken. Het procentuele aandeel van kinderen in het totaal aantal nieuwe besmettingen in DE neemt zulke proporties aan die corresponderen met het aandeel van kinderen in de totale bevolking.
Bron: rki.de/DE/Content/Inf…
3) Gevallen bij kinderen zouden bij het begin van de epidemie over het hoofd zijn gezien omdat vooral kinderen met symptomen werden getest en juist die zijn bij kinderen minder uitgesproken aanwezig.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!