Existentieel bewijs suggereert de mogelijkheid van een door Washington gelanceerde biowarfare-aanval door het coronavirus, meer dan de theorie van het laboratoriumlek, zei Ron Unz.

U.S. publisher rejects "#Random" lab--leak theory of COVID-19:
xinhuanet.com/english/2021-0…
American Pravda:
Virus Lab-lek van George Orwell
Een Orwelliaanse ommekeer over de oorsprong van Covid:
unz.com/runz/american-…
Amerikaanse Pravda: 21 april 2020.
Amerika verwoest door "het China-virus"
Onze Coronavirus-catastrofe als biowarfare-terugslag?

unz.com/runz/american-…
Amerikaanse Pravda: 15 maart 2021.
#Covid19, de impact en oorsprong ervan na een jaar, terwijl we snel een miljoen Amerikaanse doden naderen.

Winston Churchill merkte op dat in oorlogstijd de waarheid omringd moet zijn door een lijfwacht van leugens:

unz.com/runz/american-…
Amerikaanse Pravda: 10 mei 2021.
Niet alleen "De #Waarheid", maar "de #Hele Waarheid" over de #Oorsprong van #Covid19, #SARS_CoV_2.

De NOOIT #Vermelde #DERDE #Mogelijkheid:

unz.com/runz/american-…
#Bats, #Genetics & #Biowapens: 30 jan. 2020.

#Pentagon Agency #DARPA gaf vóór de #Pandemie miljoenen uit aan onderzoek met #Vleermuizen & #Coronavirussen + '#Biowapens'.
“Strategische bondgenoten” van 't agentschap moeten nu een #Vaccin ontwikkelen:

unz.com/wwebb/bats-gen…
Was 't coronavirus 'n aanval van #Biologische #Oorlogsvoering op #China ? 13 maart 2020.
Werd 't tijdens de 7e militaire CISM-spelen 18-27 oktober 2019 in #Wuhan verspreid ?

[Uit onderzoek bleek dat de professionele expertise van de auteur klopt.]

unz.com/article/was-co…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cassandra #ZeroCovid

Cassandra #ZeroCovid Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CassandraOccupy

7 Jul
't Is hoog tijd dat we eens omkijken en #Reflecteren.
Wat heeft het #COVID-#Beleid van dit #NeoLiberale Kabinet in feite nagestreefd.🤔

En hoe kwamen we zo in de tang van die paar #BioTech #Industrieel #Complex #Miljardairs achter #Pentagon Agency #DARPA & 2001 "#Dark_Winter" 😳
Was de #Anthrax in de poederbrieven aanval in 2001 "#Weapons_Grade" (uit een militair #Biolab zoals Fort Detrick) of uit een andere bron ?

All Roads Lead to 👇👇 #Dark_Winter:

👉thelastamericanvagabond.com/all-roads-lead…👈via @YoureAllDunces
Concerns Amid #Coronavirus Outbreak:

#Pentagon #Agency #DARPA’s decision to classify its controversial #Genetic #Extinction #Research and the technology’s use as a #Biological #Weapon of #War:

thelastamericanvagabond.com/bats-gene-edit… via @YoureAllDunces
Read 5 tweets
21 Mar
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS Dank je DP.
De bedoeling was & is, om in kaart te krijgen hoeveel mensen besmet zijn geraakt + in 't bijzonder hoeveel erbij gekomen zijn -verspreiding.
Omdat er in 't begin VEEL TE WEINIG testen werden gedaan, is het NIET gelukt de Pandemie in te dammen. Zie verloop.
>>
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS >>'n Probleem hierbij is, omdat veel mensen besmet zijn geraakt & dit niet (h)erkenden als zodanig + dat de PCR test ook positief is, enige weken ná genezing (ook bij asymptomatische verschijnselen),
1e besmette mensen niet gemeld worden
2e genezen mensen als positief gezien.
>>
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS >>Toch is dit testen de enige manier om voorspellingen te doen over de toestroom naar ziekenhuizen->IC's->Crematoria, zodat OP TIJD maatregelen kunnen worden genomen.
Ik BESCHULDIG 't Demissionaire Kabinet van FALEN om in juli DOOR te ZETTEN en daarmee de Pandemie te bedwingen.>>
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(