Het nieuwe seizoen van m’n favoriete serie 😉

‼️Nieuwste Podcast afl. 97 #CoronaVirusUpdate met @KorinnaHennig en @c_drosten‼️

Goed nieuws ivm milder verloop #Covid_19 bij jonge #kinderen en mogelijke strategieën om ervoor te zorgen dat scholen #veilig open kunnen blijven!
Bij gebrek aan informatie moest men bij #scholen uitgaan van een volledige begrenzing, ook wegens gevaar (zoals in de rest van de maatschappij) voor multiplicatie van het virus, dat het virus de pan uit rijst.
Men moest de incidentie dus laag houden en meticuleus controleren, maar dat kan men nu een beetje loslaten. Ouders, broers en zussen zijn immers beter beschermd door vaccinatie.
Binnen dit klimaat moet nu in #scholen gemanaged worden. Een veiligere schoolomgeving organiseren kán, zeker omdat 12-17j zich kunnen laten vaccineren (wat uiteindelijk ook weer een positieve invloed heeft op de volledige vaccinatiegraad). @SDicht
Goed nieuws! Er is nu ook wetenschappelijk bewijs (o.a. Studie in Heidelberg en aan de Charité) waarom de COVID-19 infectie bij #kinderen milder verloopt:
#kinderen hebben namelijk een sterkere en snellere immuunafweer (De oorzaak ligt bij de “pattern record mission receptoren”, dus de patroonherkenning-receptoren in het interferonsysteem MDA-5).
Prof. @IsabelleMeyts u bent specialiste in dit vakgebied. Correct verwoord?
Men kan nu dus ook een beperkt infectieniveau in #scholen toelaten en hoeft niet meer dogmatisch te proberen om élke besmetting te verhinderen.
Men moet ervoor zorgen dat #scholen de winter doorkomen en níet gesloten moeten worden, door de leeromgeving te beschermen mét maatregelen (😷 in de klas, testen,…).
HÓE?

Strategie 1️⃣
Een goede methode is het nauwkeurig testen met #PCR #pooltests #lollytests.
Is de pool positief? -> meteen alle #kinderen testen en alleen de positieve kinderen in isolatie. De andere kinderen blijven les volgen en worden een paar dagen later opnieuw getest.
Als er een uitbraak ontstaat, vindt men dus altijd de positieve #kinderen en kan men alleen díe kinderen isoleren. #PCR #Lollytests ontdekken het virus immers vroeger. @ProfHGoossens @vanranstmarc @BenWeyts @HarrySpoelstra
Strategie 2️⃣:
Alleen symptomatische #kinderen met #PCR testen. Blijkt een kind positief, dan heeft het kind met 100% zekerheid, ondanks maatregelen, al andere kinderen in de klas besmet, want #Delta is nu eenmaal veel besmettelijker.
En slechts 20-30% zal symptomen krijgen.
In dit scenario moeten klassen dus in korte quarantaine (5d).

“We willen niet alle besmettingen zien, alleen díe met symptomen” = compromis tussen wetenschap en politiek.
Strategie 3️⃣:
Alleen symptomatisch testen met #AGtests. Nadeel: positieve AG-tests moeten altijd nog bevestigd worden met #PCR en dat is tijdverlies. Een cluster moet ASAP aangepakt worden. #PCR #pooltest geniet duidelijk de voorkeur. Bovendien detecteren ze vroeger!
Stukje over #LongCovidKids

Het is niet oké om #LongCovid niet te erkennen, want er is ondertussen wetenschappelijk bewijs voor.
Hoe komen deze studies tot stand? Een kritische noot bij de Zwitserse studie met controlegroep. Studie onder 🏥kinderen en die hebben nu eenmaal chronische ziekten. Het percentage kinderen met chronische ziekten is daar ongeveer dubbel zo hoog. Ook het percentage van #LongCovid.
Maar als men naar de symptoomdefinitie kijkt, ziet men dat er nauwelijks een afgrenzing is tussen de symptomen van LongCovid en de symptomen van chronische ziekte. LongCovid vervaagt op de achtergrond bij symptomen van een chronische ziekte.
Wat stellen we nu eigenlijk in vraag?
1.Of niet-besmette kinderen precies zulke symptomen hebben?
2.Of dat besmette kinderen dezelfde symptomen hebben?
Eens men heeft erkend dat men uit deze analyse maar amper iets kan afleiden, kan men de data dieper gaan analyseren en dan ziet men dat de niet-chronisch zieke kinderen apart werden beoordeeld.
Als men dan een preciezere definitie van #LongCovid betracht, bijvoorbeeld „het zijn meerdere symptomen gecombineerd“, dan pas kan men écht zeggen „het is niet alleen concentratiestoornissen en vermoeidheid, (die elke kind wel eens heeft gehad).
Als men dit beeld wat scherper definieert met een combinatie van symptomen, dan zijn er in de groep van besmette kinderen ongeveer 3x zóveel kinderen die deze symptomen hebben. En dat is statistisch hoog-significant.
De significatie-test moet men zélf gaan berekenen, want die staat niet eens in de paper. Ik vraag me soms toch af hoe precies zulke papers precies worden beoordeeld alvorens men met grote statements in de media komt.
Bron:
ndr.de/nachrichten/in…
@KorinnaHennig und
Prof. @c_drosten ❤️Dank. 💐

Ich würde aber gerne auch noch mal von Ihnen hören wie wichtig #Ventilation #CO2Meter #Luftfilter in der Bekämpfung dieser Pandemie sind, denn in #Belgien gibt es kaum noch NPI 😢
#COVIDisAirborne

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sophie VM

Sophie VM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SMeerbeeck

13 Sep
Het medische tijdschrift The Lancet publiceerde onlangs een stellingname van deskundigen die erop wijzen dat het aanvaarden van massale infecties in onderwijsinstellingen om verschillende redenen géén optie is.

Toch formuleerde onze mediaviroloog @vanranstmarc
Onze mediaviroloog @vanranstmarc zei:“Bij lagere school kinderen ga je ook (veilig) natuurlijke immuniteit verwerven door natuurlijke infectie”. Dit terwijl collega’s uit andere landen het absolute tegendeel beweren? @MichiWagner4 @c_drosten @EckerleIsabella
@mdradvies
‼️Waarom worden kinderen niet beter beschermd tot er meer bewijsmateriaal is?
‼️Hoe nalatig is de huidige aanpak?

De gezondheid van de kinderen mag niet verder in gevaar wordt gebracht.
👉🏼Er moet nu actie worden ondernomen.
@DasUlrike @CarlvKeirsbilck @k_sienaert @mdc_martinus
Read 24 tweets
10 Sep
#aerosolen

Wat zijn ze?
Wat doen ze?
Wat drijft hen? ImageImageImageImage
Time is money!
#HEPA filters ImageImageImageImage
Hoe transmissie via #aerosolen stoppen? Image
Read 4 tweets
10 Sep
Gezien de overdracht van SARS-CoV-2 via aërosolen heeft het vanuit wetenschappelijk oogpunt weinig zin om bij een positief getest schoolkind een onderscheid te maken tussen kinderen die naast elkaar zitten en kinderen die verder weg zitten wat de quarantaine betreft.
@VrijeCLB
Bovendien hebben wij in de zgn “gorgelstudie” geen significante verschillen in de frequentie van infecties tussen leerlingen van de lagere school en oudere leerlingen geconstateerd. Daarom moeten zij in quarantaineregelingen gelijk worden behandeld, aldus @MichiWagner4
Read 5 tweets
2 Sep
Met deze vaccinatiegraad kunnen we de herfst niet ingaan.
Vaccinatiegraad <60j zou boven de 85% moeten zijn en voor >60j boven de 90%

Hoe zit dat hier? @BartMesuere @jorisvaesen

Bewerkte vertaling interview met @c_drosten 💐
‼️Massabesmetting v #kinderen: dat kun je niet maken‼️
…al was het maar uit VOORZORGSBEGINSEL. […]

In principe hebben we zekerheid nodig ivm wetenschappelijke data om de kinderen over te geven aan infectie en die data zijn er nog niet. 👉🏼Massabesmetting is dus uitgesloten.
#Kinderen hebben #school nodig. Hoe kunnen ze beschermd worden?
We moeten een manier vinden om scholen te laten functioneren, die niet leidt tot een exponentiële toename van het aantal besmettingen in deze onbeschermde leeftijdsgroep, …
@c_drosten @ProfHGoossens @MichiWagner4
Read 16 tweets
1 Sep
Zo zag de eerste schooldag er uit!

Lokaal: 96m3
Ramen: 4 stuks op kiepstand (meer kan niet)
Deur: 1
Leerlingen: 20

Ramen en deur 100% vd tijd OPEN. Geen extra verluchting mogelijk.

Wanneer ging ik met lln naar buiten? 😉
@CO2meetactie @DasUlrike @SStruyvelt @jdceulaer Image
En dit was de tweede schooldag. #klaslucht
Zelfde lokaal, zelfde ramen en deur 100% open.
Andere bezetting.

❓Vraag van de dag❓
Wat gebeurde er tussen 13.00-14.00u

@CO2meetactie @SStruyvelt @CarlvKeirsbilck @DasUlrike @realBertBlocken @Tweedle65921973 @science_dirk Image
Read 4 tweets
8 Aug
#Mobiele #luchtfilters in #scholen en #kinderdagverblijven: noodzaak

De recente officiële stellingname vd #DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) benadrukt dat het nalatig is om in het #onderwijs uitsluitend op #ventilatie met open ramen te vertrouwen (#verluchting).
@BenWeyts
⚠️#mobiele #luchtfilters moeten geïnstalleerd worden als maatregelen:

👉🏼technisch niet mogelijk zijn (geen ventilatiesystemen beschikbaar, te weinig ramen die open kunnen),
👉🏼fysisch niet doeltreffend zijn (geen temperatuurverschil tussen binnen en buiten, onvoldoende wind voor de ramen)

👉🏼onpraktisch zijn (onderbreking van arbeidsprocessen)

👉🏼onredelijk zijn (te koud, tocht, te veel lawaai buiten)

@CarlvKeirsbilck @HarrySpoelstra @PedroFacon
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(