Discover and read the best of Twitter Threads about #فردوسی

Most recents (4)

۱/لطفا در صورت علاقه اطلاع‌رسانی(ریتوییت) شود:

◀️انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می کند:

"مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم #فردوسی و گرامیداشت روز زبان و ادب #فارسی"

📆روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری
⏰از ساعت ۱۷ تا ۱۹
⬇️⬇️⬇️
۲/

👤سخنرانان به ترتیب:
• حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
• بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان هنر
• میرجلال‌الدین کزازی چهره ماندگار، استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی
• علی رواقی استاد زبان و ادبیات فارسی، قرآن‌پژوه و شاهنامه پژوه
⬇️⬇️⬇️
۳/

• قدمعلی سرامی استاد زبان و ادبیات فارسی و فردوسی شناس
• امیرحسین ماحوزی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
Read 4 tweets
#اعیان_شیعه: #فردوسی بزرگ ترین شاعر پارسی گوی و مشهورترین زبان شناس ایران است. استاد مطلق همه شاعران و فصیحان پارسی گوی است و بر گردن همه شاعران متأخر پارسی‌گوی شایستگی دارد، چرا که دامنه‌ی بلاغت را برایشان وسعت بخشید، راه را برای گفتار هموار کرد.
روش شعر را آسان کرد و راه را گشود. با واضح ترین نشانه ها، در ایستگاه های مختلف، جهت های مختلف و ایده های متفاوت، با انواع عبارات و رنگ های استعاره آمد. در کمال فن بیان از غزل و حکمت، اعتذار، انذار، مدح، طنز، مرثیه سرایی، فخر، اندرز و دیگر اهداف شعری.
.. و احیای ملی گرایی، میهن پرستی و زبان فارسی و...،مردم در بازارها از آن صحبت می کنند و در مجالس در موقعیتی خاص شعر او را در شاهنامه می خوانند که احساسات و عواطف آنها را برمی انگیزد و عشق به وطن را در آنها تجسم می بخشد.
Read 16 tweets
این رشته توییت داستانی است که احتمالاً نشنیده‌اید؛
۲۵ اسفند سال ۳۸۸ خورشیدی #فردوسی با پایان داستان یزدگرد، کار سرایشِ شاهنامه را پس از ۳۰ سال تمام کرد اما این آخر داستان فردوسی نیست؛ در آن سال اتفاقات هولناکی به وقوع پیوست که احتمالاً در پایان کار او بی تأثیر نبوده باشد
۱
تاریخ دقیق روز پایان بزرگترین پروژه ادبی زبان فارسی را می‌دانیم چون شاعر به طور دقیق آن را ذکر کرده: سرآمد کنون قصهٔ یزدگِرد/به ماه سپندارمز (اسفند) روز اِرد(بیست و پنجم)
ز هجرت شده پنج هشتاد بار (سال ۴۰۰)/ به نامِ جهان‌داورِ کردگار
۲
اما سال ۴۰۰ چه روی داد؟ تاریخ‌نگاران و کُتب بسیاری به وقایع عجیب و هولناک آن سال اشاره دارند، فاجعه‌ای انسانی که از یک زمستان سخت آغاز شد. در زمستان آن سال چنانکه مورخان نوشته‌اند ۶۷ نوبت برف بارید! این برف سنگین باعث شد تا تمام غله‌ای که کشاورزان کاشته بودند از میان برود.
۳
Read 14 tweets
نظر رئیس عملیات #ساواک جناب #احمدفراستی درباره آگاهی و شناخت نسل جوان ایران از #تاریخ_معاصر

در ادامه تویت توصیه او به نسل جوان

بازنشر آن موجب امتنان است.
و توصیه جناب #احمد_فراستی به نسل جوان برای بازخوانی #تاریخ_معاصر ایران
وقتی جناب #احمد_فراستی با بُغض #شاهنامه #فردوسی بزرگ را می گشاید و شرکت کنندگان در #بلوای۵۷ را محاکمه می کند!
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!