Discover and read the best of Twitter Threads about #Coronawet

Most recents (17)

1/9 Hebben jullie dat ook? Als je zo je tweets bekijkt dat je denkt 'wat is er in godsnaam gebeurd?'. Ik maak muziek. Ik wil dit allemaal niet. Maar ik moet wel omdat de geflipte overheid mij anders volspuit met experimentele rotzooi die 2 jaar geleden zelfs bij wet verboden was.
2/9 Ja, want zo zeggen ze, het dodelijke #ebola is hier uitgebroken. Een vreselijke A-ziekte: #COVID19. En als jullie je niet laten prikken ga je dood en sterft de rest van de wereld met je mee. Laat ik januari 2020 nu net covid hebben gehad en ik ben er nog steeds. Ebola? Heus?
3/9 En als ze die gekte nou tot hun eigen clubje beperkt hadden, nee, iederéén moet platgespoten worden anders ben je asociaal. Om die woorden kracht bij te zetten werd ons land stilgelegd, mocht ik niet meer reizen en mensen die protesteerden werden zo 't ziekenhuis ingeslagen.
Read 9 tweets
Het is duidelijk wat de regering wil: permanente wetgeving om #lockdowns en een #coronatoegangsbewijs mogelijk te maken.
Maar wat wil jij?
#coronawet #spreekjeuit
In de coronacrisis hoorde ik vaak artsen, wetenschappers en politici klagen over de "17 miljoen virologen" in ons land. Ze vonden dat burgers geen rol hadden in de discussie. Onterecht. Want het gesprek van de coronacrisis ging niet alleen over antistoffen en virus deeltjes.
Het gesprek ging over het inperken van grondrechten, lichamelijke integriteit, het uitsluiten van burgers, en het opofferen van de belangen van bepaalde groepen ten behoeven van anderen. Het ging over normen en waarden. En iedereen had recht van spreken.
Read 7 tweets
do you find the most relevant new slots here, but we also impartially review them, so you receive an honest assessment. #Coronawet #woke
Much of what designers can do relies on the tools available to them. Since technology moves at a breakneck pace, new slots take advantage of a host of things previous generations could only dream university.imgtec.com/forums/profile…
The constant upgrade means new online slots possess better graphics, sound, features, and effects.

It's no secret online gambling is a competitive industry, so software providers come up with increasingly original ideas to help them stand out. foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
do you find the most relevant new slots here, but we also impartially review them, so you receive an honest assessment. #Coronawet #woke
Much of what designers can do relies on the tools available to them. Since technology moves at a breakneck pace, new slots take advantage of a host of things previous generations could only dream university.imgtec.com/forums/profile…
The constant upgrade means new online slots possess better graphics, sound, features, and effects.

It's no secret online gambling is a competitive industry, so software providers come up with increasingly original ideas to help them stand out. foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
Generally speaking, most software developers produce at least one new slot per month, although many, such as Yggdrasil Gaming, NetEnt, Play'n GO and Red Tiger, have a production rate that tends to far exceed that #Coronawet #frenkiedejong
It's also common practice for developers to strike deals with individual casinos to produce exclusive material, although they usually turn out to be reskins of old games. university.imgtec.com/forums/profile…
It has also become a trend for established developers to partner up with smaller independent studios, foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
Generally speaking, most software developers produce at least one new slot per month, although many, such as Yggdrasil Gaming, NetEnt, Play'n GO and Red Tiger, have a production rate that tends to far exceed that #Coronawet #frenkiedejong
It's also common practice for developers to strike deals with individual casinos to produce exclusive material, although they usually turn out to be reskins of old games. university.imgtec.com/forums/profile…
It has also become a trend for established developers to partner up with smaller independent studios, foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
Generally speaking, most software developers produce at least one new slot per month, although many, such as Yggdrasil Gaming, NetEnt, Play'n GO and Red Tiger, have a production rate that tends to far exceed that #Coronawet #frenkiedejong
It's also common practice for developers to strike deals with individual casinos to produce exclusive material, although they usually turn out to be reskins of old games. university.imgtec.com/forums/profile…
It has also become a trend for established developers to partner up with smaller independent studios, foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
Generally speaking, most software developers produce at least one new slot per month, although many, such as Yggdrasil Gaming, NetEnt, Play'n GO and Red Tiger, have a production rate that tends to far exceed that #Coronawet #frenkiedejong
It's also common practice for developers to strike deals with individual casinos to produce exclusive material, although they usually turn out to be reskins of old games. university.imgtec.com/forums/profile…
It has also become a trend for established developers to partner up with smaller independent studios, foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
The majority of states cannot enforce gambling as a legal obligation due to state rules. They have lost a lot of money because of their gambling addiction. The playing field is sometimes uneven. #frenkiedejong #Coronawet
You have to pay a certain amount of money to participate in the game, regardless of the outcome. The lottery, for example university.imgtec.com/forums/profile…
There are over 100 software developers specializing in the field of online gaming and together they combine to produce a significant number of slots each month. With such a large quantity of online slot foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
The majority of states cannot enforce gambling as a legal obligation due to state rules. They have lost a lot of money because of their gambling addiction. The playing field is sometimes uneven. #frenkiedejong #Coronawet
You have to pay a certain amount of money to participate in the game, regardless of the outcome. The lottery, for example university.imgtec.com/forums/profile…
There are over 100 software developers specializing in the field of online gaming and together they combine to produce a significant number of slots each month. With such a large quantity of online slot foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
The majority of states cannot enforce gambling as a legal obligation due to state rules. They have lost a lot of money because of their gambling addiction. The playing field is sometimes uneven. #frenkiedejong #Coronawet
You have to pay a certain amount of money to participate in the game, regardless of the outcome. The lottery, for example university.imgtec.com/forums/profile…
There are over 100 software developers specializing in the field of online gaming and together they combine to produce a significant number of slots each month. With such a large quantity of online slot foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
The majority of states cannot enforce gambling as a legal obligation due to state rules. They have lost a lot of money because of their gambling addiction. The playing field is sometimes uneven. #frenkiedejong #Coronawet
You have to pay a certain amount of money to participate in the game, regardless of the outcome. The lottery, for example university.imgtec.com/forums/profile…
There are over 100 software developers specializing in the field of online gaming and together they combine to produce a significant number of slots each month. With such a large quantity of online slot foro.zendalibros.com/forums/users/k…
Read 7 tweets
Draadje - De #coronawet wordt per 1 juni verder beperkt. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dit een positief iets is, totdat je tussen de regels door gaat lezen en ziet wat het kabinet ervoor terug wil. #coronapas 👇
1. Bij het laatst genomen besluit voor de verlenging van de coronaspoedwet waren er steeds meer twijfels te horen in de Tweede Kamer over de noodzaak en proportionaliteit van deze tijdelijke wet. Toch stemde een meerderheid in met nogmaals een verlenging. nos.nl/artikel/241536…
2. Al bij het laatste debat werd duidelijk dat vooral de coalitiepartijen meer zien in permanente wetgeving als het gaat om coronamaatregelen treffen. Hiervoor willen ze de Wet publieke gezondheid aanpassen.
Read 8 tweets
"#coronawet wordt elke 3 maanden verlengd.
Tot nu toe kon het kabinet dat doen zonder instemming Kamer, want noodsituatie"

Neen @NRC, de Kamer stemde in met de verlengingen, weliswaar laat, maar dat ligt aan: systeem & korte termijn. Het is een Goedkeuringswet #Twm.
#coronadebat
#coronawet #coronadebat

"Indien een vd Kamers tot het niet-aannemen vh wetsvoorstel besluit of wetsvoorstel wordt ingetrokken vervallen bepalingen #Twm met ingang vd 2e dag na de dag waarop wetsvoorstel is verworpen of ingetrokken." Memorie v Toelichting

tweedekamer.nl/kamerstukken/w…
26 nov. #coronawet, stemming Eerste Kamer 30 nov. (!) #Twm 3e verlenging, periode 1 sep - 1 dec 2021👇
Read 4 tweets
Onze analyse was in mei:
- het "opschalen" van testen en BCO was halfslachtig, zou niet voldoende zijn
- dit is expres. Hou enige controle op de uitbraak zonder deze teveel te remmen: volksgezondheidstheater.
- dit klopte weer allemaal.⬇️
Sjaak de Gouw van @GGDGHORNL heeft 4 (vier) keer De Opdracht gekregen: schaal testen en BCO op om het land te redden door echt virus te gaan jagen. Het was volksgezondheidstheater.

En nu weet u waarom het taboe op "groepsimmuniteit" benoemen cruciaal is.
Niets aan het beleid is logisch zonder de realisatie dat Van Dissel mikt op juist snel het virus door de bevolking jagen, eventueel met immuniteitsopbouw als cadeau erbij.

Dat doet hij met de beste bedoelingen, overigens. Maar het is wel 100% gestoeld op onzin en amoraliteit.
Read 4 tweets
Draadje: @IsaKriens

In Januari heeft de ministerraad, besloten dat COVID-19 als lijst A ziekte geclassificeerd dient te worden. Daartoe is het nieuwe coronavirus 2019-nCoV aangemerkt als behorende tot groep A van de Wet Publieke Gezondheid.
Hiertoe heeft Bruno Bruins op 28 januari 2020 een ministeriele regeling op de website van het ministerie van VWS gepubliceerd, de 'Regeling 2019-nCoV'. wetten.overheid.nl/BWBR0043117/20…
Dit is mogelijk conform artikel 20 lid 1 van de WPG. Volgens lid 1 kan de minister bij een gegrond vermoeden van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid een infectieziekte of ziektebeeld aanmerken als behorend tot groep A, B1 of B2. wetten.overheid.nl/BWBR0024705/20…
Read 6 tweets
De basis van alle maatregelen, de #PCRtest ,wordt (bewust?) verkeerd geïnterpreteerd.
Nog 6 dagen tot de vergadering over de #coronawet trouwens (zie vastgemaakte tweet). Die wet baséért zich op deze test!!
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!