Discover and read the best of Twitter Threads about #hugodejongekanniks

Most recents (2)

Dit huis aan huis blad is 100 procent zeker weten uiteindelijk gefinancierd door onze vriend V Putin. Destabiliseren al die Westerse landen. Het lukte met Oekraine referendum en gaat ook nu lukken bij #corona bestrijding...

Laten we zowel kritisch zijn als hoofd koel houden.
Ik zag het al aan de voorpagina, maar achterin staan veelzeggende artikelen. Allemaal Rusland vriendelijk. Door gezaghebbende personen die elite moeten aanspreken. Zoals K van Wolferen als hoofdredacteur.

Dit is echt kolfje naar de hand van @FTM_nl en @EricChrSmit

Wie fund?
Briljant artikel. Terwijl VS een parlementair college vaststelde dat rusland de verkiezingen 2016 had gemanipuleerd, klagen de russische ghostwriters dat het niet nog een keer gaat lukken.
Read 38 tweets
Draadje: @IsaKriens

In Januari heeft de ministerraad, besloten dat COVID-19 als lijst A ziekte geclassificeerd dient te worden. Daartoe is het nieuwe coronavirus 2019-nCoV aangemerkt als behorende tot groep A van de Wet Publieke Gezondheid.
Hiertoe heeft Bruno Bruins op 28 januari 2020 een ministeriele regeling op de website van het ministerie van VWS gepubliceerd, de 'Regeling 2019-nCoV'. wetten.overheid.nl/BWBR0043117/20…
Dit is mogelijk conform artikel 20 lid 1 van de WPG. Volgens lid 1 kan de minister bij een gegrond vermoeden van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid een infectieziekte of ziektebeeld aanmerken als behorend tot groep A, B1 of B2. wetten.overheid.nl/BWBR0024705/20…
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!