Discover and read the best of Twitter Threads about #ponniyinselvan1

Most recents (10)

தமிழ் சொற்களே மிக அரிதாகக் காணப்படும் தற்போதைய தமிழ் திரைப்படப் பாடல்களிலிருந்து பொன்னியின் செல்வன் - 1'இல் இடம் பெற்றுள்ள தேவராளன் ஆட்டம் எவ்வாறு தனித்தோங்கி நின்று இந்த நூற்றாண்டின் ஆகச் சிறந்த பாடலாக உள்ளது என்பதை விரிவாகக் காண்போம்

#PonniyinSelvan1 #ARRahman #ManiRatnam
1/n
வாசகர்களும், திரைப்படத்தைப் பார்த்த ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று இப்பாடல் நடக்கும் இடம் - கடம்பூர் சம்புவராயர் மாளிகை, சூழல் - சதி ஆலோசனைக்காகப் பெரிய பழுவேட்டரையர், சோழ சிற்றரசர்கள், அமைச்சர்கள், முதன் மந்திரிகள் அனைவரும் கடம்பூர் மாளிகையில்

2/n

🥁#DevaralanAattam🥁
சுந்தர சோழருக்கு அடுத்த படியாக மதுராந்தகருக்குத்தான் மணிமுடி சூட்டப் பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கக் கூடிய போது ...

3/n

#இளங்கோகிருஷ்ணன் @ilangokrishnan #IlangoKrishnan 🖊️
#thalaivARR @arrahman @MadrasTalkies_ #ManiRatnam #ARRahman @LycaProductions @hasinimani @rparthiepan
Read 50 tweets
What did people eat during the Rajaraja Chola times?
What were their favorite snack?
Did they consume meat? Did they drink alcohol in celebration?

A thread!

Warning: Reading this thread could trigger the foodie in you!

#PonniyinSelvan1
Kalki has documented some (not ALL) of the Chola's eating habits.
Mostly through Vandhiyadhevan!

Vanthiyathevan is the hero we always wanted: he flirts well, sleeps better, and eats like a king!

He relishes the good food served by Sendhan Amudhan's mom.
He Starts with Idiyappam and Coconut Milk, a combination straight from heaven.

Then moves on to Puliyodarai, and Corn Flour Paniyaaram.

Finishes off with curd rice.

Sumptous!
Read 15 tweets
Thanks2 #PonniyinSelvan1 & @ikamalhaasan, another not-so-new controversy is raging-There never was any Hinduism before British,there were multiple different religions which were mutually orthogonal to each other.This may sound appealing but it is a dumb & idiotic point of view.
The purpose is to create infuse confusion in the minds of west-brainwashed Desis so that they could be lured to Abrahamic religions. Let's see some points.
1.The west is trying to confuse people by evaluating Hinduism using their own yardstick of the definition of religion-
in the same way they ridicule Indian astrology as unscientific because of loose translation of "Graha" to "planet".Who are u 2 certify whether Hinduism is a religion or not? Hinduism is about seeking & personal experiences will differ based on their spiritual development &
Read 9 tweets
Raja Raja Cholan - A conqueror, A Temple Builder and An apologetic Hindu

Raja Raja Chola has built nearly 80 stone Hindu temples during his reign. All the temples acted as Economic epicentre & for Religious assimilation. UNESCO has recognised them as “Great Living Chola Temples”
He arranged the hymns written by three saint poets Sambandar, Appar and Sundarar, ensured that these were sung in all the temples, a tradition which is continued till date. He was known as ‘Tirumurai Kanda Cholan’ meaning one who saved the Tirumurai.
He has setup a clear Temple Administration. Devadana villages donated to temples were tax-free and the entire revenue from these villages was given to the temples for their sustenance. Revenue from the villages was settled orally. Donations done in cash or paddy
Read 8 tweets
(1/4)
Loved the spectacular costumes of #PonniyinSelvan1? Costume designer Eka Lakhani is the brain behind it.
@ekalakhani

“Everyone has their own imagination of the characters,” says Eka, adding that the design team made sketches of each character. Image
(2/4)
As a reference, they used the old drawings by artist Maniam for the weekly magazine Kalki.
(3/4)
Eka points out that while these drawings portray the royal characters during their public appearances, they had to imagine how #Kundavai, #Nandini or #Vanathy would look in their private chambers.
Read 4 tweets
#ManiRatnam’s #PonniyinSelvan1 respects its source material – a gentle rendering of love, war, conspiracy and female guile, writes @sowmya_rajen.
#PS1 #PS1Review #PonniyinSelvanReview
thenewsminute.com/article/ponniy…
Are you not familiar with Kalki's #PonniyinSelvan? Don't worry, here’s a cheat sheet for you by @sowmya_rajen.
#PonniyinSelvan1 #PS1
thenewsminute.com/article/haven-…
United by their love for #Kalki's #PonniyinSelvan, four women set off on a road trip to relive the Chozha era.
thenewsminute.com/article/love-p…
Read 7 tweets
#ManiRatnam talks about all things
#PonniyinSelvan in this #TNMExclusive with @Ahmedshabbir20 & @priyankathiru👇

#Replug | #TNMexclusive interviews with #PS1 cast🧵

In this interview with @priyankathiru, @rparthiepan speaks about his role in #PonniyinSelvan1, working with #ManiRatnam and more.

#Karthi speaks about playing the role of #Vanthiyathevan in #PonniyinSelvan1, his bond with the horse in the film, completing 15 years in cinema and more.
#PonniyinSelvan #PSI

Read 4 tweets
The scholar who rediscovered ‘Ponniyin Selvan’ Raja Raja #Chola.

As #PonniyinSelvan1 hits the screens tomorrow, this might seem hard to believe: There was a time not too long ago when no one knew who Raja Raja was.

A thread
(1/10)
People were not even aware just around 115 years ago that Raja Raja was responsible for building the big temple in Thanjavur in the early 11th century.

Some believed it was the Sangam age ruler Karikala Chola, who lived around 1,000 years earlier, who built it.
(2/10)
It took the epigraphist and historian Venkayya to rediscover Raja Raja based on the inscriptions in the Thanjavur temple.
(3/10)
Read 10 tweets
My first impression on #PS1 teaser #PonniyinSelvan1
1. Looks completely devoid of Shaivaite symbols. No Vibhooti/Thiruneeru on anyone's forehead.Cholas were stauch Shaivaites.. removing such symbols is a grave injustice.Remember Raja Raja called himself 'Sivapatha Sekaran' 1/n
2. Cholas were pioneers in engineering, spiritually, art, literature, democratic civic system, Navy. Yet, the teaser portrays them as some barbaric warlords
3. Chola's Shiva Bhakti is world renowned. Not an iota of this very important dimension is shown in the movie
2/n
In toto, looks like Manirathnam tried to make a secular version of Ponniyin Selvan. Kalki must be dejected wherever he is.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!