Discover and read the best of Twitter Threads about #tweedegolf

Most recents (6)

1/Voor hen die dachten dat de #tweedegolf nooit zo groot kon worden als de #eerstegolf, even dit draadje.
Het zijn momenten waarop de diverse aantallen in de 2e golf die van de 1e overstegen. Ik loop ze even door van recent tot minst recent.
2/Op 10 januari 2021: meer geregistreerde covid sterfgevallen.
3/Op 26 december 2020: meer covid patienten in ziekenhuis overleden.
Read 7 tweets
Serieus en feitelijk draadje aan alle mensen die het hebben over een #tweedegolf van #corona;

1. aantal testen is vertienvoudigd, dus aantal 'positieve uitslagen' logischerwijs omhooggegaan, zónder dat dit aantoont dat er méér besmette mensen zijn als voorheen. simpele logica
2. de testen die worden afgenomen middels een swap zijn zgn. PCR testen. welke volgens officiele informatie GEEN verschil kan zien tussen infectieve en non-infectieve sporen.
Sporen ja, geen virusdeeltjes of antistoffen, maar een RNA spoor wat van covid kán zijn, hoeft niet
3. Er is volgens de officiele grafieken van het RIVM géén enkele golf opkomende of in zicht qua ziekenhuisopnames en maar 38 op de IC (80+)

Het AMC heeft zelfs rectificatie uit doen gaan dat in tegenstelling tot wat de media schrijven zij GÉÉN volle IC's hebben, zelfs verre van
Read 22 tweets
What we know now:

A thread about lasting effects from #COVID19 on young healthy people

Draadje : schade aan gezondheid jonge gezonde mensen door #Corona

You DONT want to spread this virus any further!

#coronamaatregelen #coronavirus #breekdegolf #tweedegolf
Read 82 tweets
Ik begrijp deze oproep wel. Maar we moeten deze verantwoordelijkheid niet alleen bij ondernemers neerleggen. Je vraagt nogal wat van mensen: het is praktisch vaak ondoenbaar en ook nog eens slecht voor de klandizie. Het kabinet moet optreden en leiderschap tonen.
In het begin van de crisis gebruikte de regering werkelijk alle middelen die zij ter beschikking heeft om mensen massaal te laten doen wat er gedaan moest worden. Dat werkte toen, en kan nu weer werken.
Het versoepelen van de maatregelen doet denken aan het weghalen van een stoplicht vanwege de afname van het aantal ongelukken.
Read 4 tweets
Het 7-daags zwevend gemiddelde van nieuwe #coronavirus besmettingen in Nederland steeg:
Periode 10 juli-24 juli: van 51 naar 163
Periode 10 maart-24 maart: van 52 naar 551
En dat is dus het verschil !
Bron:
worldometers.info/coronavirus/co…

#Covid_19 #COVID19NL #COVID19 #Corona #COVID__19 Image
Het 7-daags zwevend gemiddelde van nieuwe #Coronavirusnl infecties steeg in de periode:

10 juli-25 juli: van 51 naar 164
10 maart-25 maart: van 52 naar 623

De geldende maatregelen leiden nu dus tot een duidelijk #FlattentheCurve effect !

Bron:
worldometers.info/coronavirus/co…

#COVID19 Image
Het 7-daags zwevend gemiddelde van nieuwe #Coronavirusnl infecties steeg in de periode:

10 juli-26 juli: van 51 naar 174
10 maart-26 maart: van 52 naar 710

Het #FlattenTheCurve effect zet dus door !

Bron:
worldometers.info/coronavirus/co…

#Covid_19 #COVID19NL #coronavirus #COVID19 Image
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!