Profile picture
Denkjewel @Denkjewel
, 9 tweets, 2 min read Read on Twitter
De dag van de definitieve moord op het referendum toch nog even afsluiten met een rant. Komt ie.
We zijn weer terug in 1848. Gefeliciteerd mensen!
Het toch al zo kleine groepje politiek betrokken mensen kan weer een eeuw verder met democratietje spelen, zoals lobbybelangen uitvoeren die in geen enkel partijprogramma staan en onuitvoerbare, slechte wetgeving doordrukken.
In een ingewikkeld land met een zeer hoogopgeleide miljoenenbevolking is dit "systeem" inmiddels een onhoudbare anomalie. Niemand weet meer waarvoor ie naar de stembus gaat, anders dan dat het een soort songfestival tussen mediapersoonlijkheden is.
Dat juist D66 de trekker heeft overgehaald is zeer bedenkelijk. De wil om burgers nou eens echt serieus bij politiek te betrekken is er dus eigenlijk nooit geweest. Shame on them.
Deze hele achteruit hollende toestand van onze democratie komt nog eens bovenop een autocratische tendens in de wereld, een maar nipt democratische superstaat in wording (de EU) en een bijna complete afwezigheid van journalistiek in lagere politieke gremia.
Anders gezegd: het gaat slecht met de democratie (de eerste die nu "maar we hebben het toch goed voor elkaar met z'n allen" zegt is af).

Also:

- nul participatie
- flutinspraak op speeltuintjesniveau
- geen democratische scholing
- partijen zijn slechts nog mediabedrijfjes
En het beetje entameren van politieke betrokkenheid komt niet verder dan gefrut met jeugdparlementjes en tranentrekkende debatwedstrijden.
De wil om onze democratie naar de 21ste eeuw te trekken is er gewoon niet.
Dus politici en stomme ouwe knetterrijke zelfgenoegzame lobbycraten, kom ook maar niet meer om stemmen leuren bij de volgende verkiezingen. Jullie weten het toch allemaal beter, en Koninklijke Olie knows best nietwaar?
Jullie hebben het voorgoed verknald bij de moderne burgerij.
En luister vooral naar ons Homerisch gelach als straks blijkt dat de helft van de mensen niet eens meer gaat stemmen, jullie geen goeie bestuurders kunnen vinden en er uiteindelijk ook hier Trumpjes (of erger) de boel overnemen. Jullie hebben dit zelf zo gewild.
Welterusten.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Denkjewel
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!