, 7 tweets, 8 min read Read on Twitter
@Invictusforlife @kampwesterbork @NvdV2019 @Tinekeceelen Wat ik niet begrijp is dat diverse zelfbenoemde vertegenwoordigers van "de Joodse gemeenschap" kennelijk niets geleerd hebben over wat er sinds pakweg 1935 in Nederland gebeurd is en het alleenrecht eisen op allerlei plekken in Nederland en haar geschiedenis.

1/
@Invictusforlife @kampwesterbork @NvdV2019 @Tinekeceelen (1935 omdat ik uit overlevering weet dat er al voor dit geboortejaar van mijn ouders al sprake was van vluchtelingen - niet beperkt tot joden - met name in het oosten van Nederland)

2/
@Invictusforlife @kampwesterbork @NvdV2019 @Tinekeceelen Er wordt zoveel gediscrimineerd in Nederland (ik zal de laatste zijn die beweer nooit te discrimineren ondanks dat ik er probeer scherp op te zijn het te vermijden), er zijn zo veel mensen op de vlucht in Nederland (meest naar Nederland, maar soms zelfs van of binnen),

3/
@Invictusforlife @kampwesterbork @NvdV2019 @Tinekeceelen dat ik niet begrijp dat juist mensen uit groepen die ooit vervolgd zijn, tegenstander zijn van het steunen van een actie vanuit @westerbork waar veel meer heeft plaatsgevonden dan alleen deportatie van joden. Natuurlijk is dat laatste vreselijk. Maar het mag nooit zorgen

4/
@Invictusforlife @kampwesterbork @NvdV2019 @Tinekeceelen @Westerbork dat de andere zaken die er hebben plaatsgevonden naar de achtergrond worden verdrongen.

Hetzelfde geldt voor het monument op de dam: ik vind dat het er staat voor de hele tweede wereldoorlog en alle vreselijke dingen die er zijn gebeurd, en dat het dient als baken zodat

5/
@Invictusforlife @kampwesterbork @NvdV2019 @Tinekeceelen @Westerbork we niet vergeten dat discriminatie en uitzondering aan een groot deel van de ellende ten grondslag lag en we dat dus niet meer mogen laten gebeuren.

Ik probeer anderen meer lief te hebben dan ikzelf, de grens trekkend bij dingen die ik gevoelsmatig extreem vind.

6/
@Invictusforlife @kampwesterbork @NvdV2019 @Tinekeceelen @Westerbork Soms vraag ik me af of ik (als atheïstische blanke man, met een achtergrond in zowel gereformeerde als katholieke kant, met een familie die in de tweede wereldoorlog vluchtelingen hielp) de enige ben die genuanceerd blijft.

Dan prijs ik me gelukkig de tweets van jou te zien.
/.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Jeroen Pluimers
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls (>4 tweets) are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!