Discover and read the best of Twitter Threads about #dtv

Most recents (4)

Vragend nadenk-#draadje:

Is het inconsequent / intern tegenstrijdig als je voor een grotere VVMU bent (zoals in de VS) maar ook voor het verbieden van organisaties die als doel hebben om democratie omver te werpen? Én voor het (mogen) weigeren van haatpredikers bent? /1

#dTV
Denk het niet want verbieden organisatie die jou omver wil werpen is zelfverdediging, en intolerantie voor intolerantie moet kunnen, is zelfs een sine qua non als je wilt voortbestaan. Daarnaast zijn organisaties iets anders dan verspreiden ideeën / gedachten / VVMU /2
Dus de individuen mogen zeggen wat ze vinden maar als ze een clubje vormen met als doel 'de omverwerping van de organisatievorm die heerst in het gebied waar zij verblijven' mag die organisatievorm ingrijpen. /3
Read 6 tweets
Goeie start van @rudmer die bij het debat #passendonderwijs begint bij het kind...
Helemaal eens met @peterkwint dat het hier gaat om een structureel probleem omdat niet naar behoren is vastgelegd waar kinderen aanspraak op kunnen maken.
We kunnen niet wachten op krenten in de pap.... terecht wijst @harmbeertema er op dat in deze 13e voortgangsrapportage #passendonderwijs er weer sprake is van herhaling van zetten...
@harmbeertema: het is aan de Tweede Kamer dat al die moties #passendonderwijs worden uitgevoerd!
Read 47 tweets
Dhr. Wierd Duk vindt kliklijnen nooit oké.

Hij prefereert andere methodes, zoals reflectie a.k.a. een krantenartikel waarin alt-rechts-politieke standpunten een podium krijgen, zonder enige reflectie vanuit andere vergezichten.
Uhm... of het excuus van Baudelaire helpt om het rookgordijn weg te wuiven, is zeer de vraag. Want Baudet gebruikte het woord "boreaal" niet in een onschuldige context. 👉🏼
Rookgordijn: FOG (Fear, Obligation, Guilt) drie emoties waarmee u wordt bestookt 👉🏼 angst ("kapotgemaakt"), plicht ("beschavingsfamilie"), schuld ("mensen die ons juist zouden moeten beschermen").
Read 10 tweets
[1] Man-made Global Warming (#MMGW) is een hardnekkige mythe. Do the math!
[2] #MMGW is een van oorsprong wetenschappelijke these, die al jarenlang agressief wordt gepromoot door een linkse kongsi van politiek, milieuorganisaties en media. Daarbij wordt geen tegenspraak geduld.
[3] Een groot deel van het bedrijfsleven heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en zich er ook maar bij aangesloten. Dat is het resultaat van een soort maatschappelijke chantage. Zouden die bedrijven dat niet doen, dan kunnen ze rekenen op...
Read 36 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!