Profile picture
Max Waterman󠁧󠁿 @MaxTheDragon
, 144 tweets, 9 min read Read on Twitter
#FvD in #Deventer. Max is erbij. Tijd voor wat verslaggevende tweets. (Ik ben kritsch geinteresseerd. Ik ben geen lid en distantieer mij in de meeste gevallen van het gedachtegoed van FvD)
Sta in de foyer van de schouwburg. Opkomst ong. 250 mensen. 85% man.
20:00 begint het. Vragen aan de sprekers (Baudet en Hiddema) moeten vooraf op een blaadje ingevuld worden. Geen idee of er in de zaal straks nog spontaan vragen mogen worden gesteld.
Veel mensen uit andere plaatsen. Kwamen vanaf het station.
We mogen de zaal in.
Zal zit al vol. Niet op de drukte gerekend blijkbaar. Gelukkig is iw verslaggever 2 mtr lang.
*uw
Veel sjaaltjes. Veel leden vermoedelijk. Jongerenafdeling JFVD doet de techniek. Wekt de indruk van een faciliterende afdeling i.p.v. losstaande jongerenafdeling.
(Hoofdtechniek nog wel door schouwburgpersoneel)
Ik moet op de trap staan/zitten.
Over 5 min begint het.
Leeftijd aanwezigen. Grote groep dertigers. Grote groep 65+
Ik spot dr (volgens mij) voorzitter JFVD. Nog geen Baudet en Hiddema in het zicht.
Het is nog niet begonnen...
Nu wel. Partijfilmpje wordt ingezet.
Beelden uit TK. Cijfers over zetels en leden. Applaus uit zaal.
Thierry en Theo op podium.
Baudet verontschuldigt zich voor kleine zaal t.o.v. drukte.
Baudet begint over kinderen en de vrees dat NL voor meer dan helft allochtoon is.
In de toekomst. Uw verslaggever is ook allochtoon.
Baudet spreekt over de gevolgen daarvan voor sociale samenleving. Segregatie.
We mogen niet benoemen volgens Baudet en dat is de reden dat we hier zijn volgens hem.
Nu over Harbers en kinderpardon. Betreurt dat Harbers overstag is gegaan.
Fvd gaat daar wat aan doen aldus Baudet.
Grootste tegenstander niet islam of partijkartel. Maar apathie in de samenleving over politiek.
Fvd wil dat vertrouwen herstellen aldus Baudet. Nu filmpje 2.
Nederlandse landschappen in beeld.
Sporters. Unox nieuwjaarsduik.
Industrie.
Bedrijvigheid
Applaus uit zaal. Man schreeuwt Nederland als antwoord op vraag Baudet waarom we hier zijn.
Man in zaal spreekt. Zegt SGPer te zijn. Vertrouwen kwijt in die partij qua christelijke waarden. Wil jeugdlid worden.
Vrouw met aangrijpend persoonlijk verhaal uit de zaal nu.
Baudet stelt vrouw gerust.
Andere man in zaal spreekt. Klaagt over ontwikkelingen in NL en het niet kunnen benoemen. Applaus.
Oudere man over confrontatie Baudet met Hans de Boer. Lof maar kritisch op Baudets opmerking dat hij de Boer eruit zou laten bliegen.
Roept Baudet op om meer naar Hiddema te luisteren.
Baudet antwoordt dat hij de opmerking prima vond. Benadrukt dat FvD niet met meel in de mond spreekt.
Je moet mens durven blijven zijn aldus Baudet. Verwijst naar Trump en Fortuyn.
Noemt ook zn zwembadfoto en de ophef.
Baudet spreekt nu over demonisering van zn partij met "FRS-woorden": Facisme racisme en seksisme.
Je moet dingen met een knipoog blijven doen aldus Baudet.
Hiddema voegt er iets aan toe over machtsposities. Beetje onsamenhangend.
Hiddema spreekt over het liegen in Den Haag. Zaal stemt in.
Hiddema spreekt over Hutsis en de Toetsies. En dat juist dat het toonbeeld van racisme is.
Hiddema spreekt nu over Blok-affaire.
Betreurt dat Blok moest inbinden. Vergelijkt met kwestie Harbers. Zegt dat dat de onbetrouwbaarheid van de politiek toont.
Ollongren passeert ook de revue.
Hiddema noemt P. R. de Vries de opperayatollah. Uw verslaggever moest ook even grinniken.
Hiddema vervolgt over het niet hebben van een rechte rug van politici. En de politiek zou het bestaan van genetica ontkennen.
Mensen moeten dit niet pikken volgens Hiddema. D66 en VVD stonden ooit nog aan de goede kant op liberaal vlak. Nu niet meer volgens Hiddema.
Daarom is er nu FvD. Zaal applaudiseert. Nu toch spontane vraagmogelijkheid voor de zaal.
Man in zaal begint over EU en identiteit. Vindt het belangrijk om je NL te voelen. Terug naar de kleine schaal. Zaal applaudiseert.
Baudet begint over Rutte en "zn baantje in EU.". Rutte denkt niet meer namens NL in EU.
Trekt parallel met managers en zorgbestuurders. Noemt belang directe democratie.
Man vraagt welke onderwerpen. Baudet wil aan de bevolking overlaten.
Uw verslaggever gaat proberen een vraag te stellen over Baudets uitspraken over atheisme in 2016.
Man vraagt aan Hiddema wat OM moet doen met aangiftes. Hiddema noemt legaliteitsbeginsel.
Vergelijking met Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen.
Politieman moet verplicht zijn/worden om wat met aangiftes te doen. Uw verslaggever kan het niet helemaal volgen.
Baudet begint over immigratie en noemt zn voorkeur voor Australisch model. Roept nog eens op om FvD groot te maken. Applaus.
Filmpje 3 wordt getoond. Historische evaluatie volgens FvD. Hoog VOC gehalte.
NLse ondernemingsdrift en wetenschappelijke verworvenheden worden bejubeld.
Deltawerken in beeld. Wordt glorieus genoemd.
Boodschap lijkt dat dit niet verloren mag gaan. Applaus uit de zaal.
Medeoprichter Henk Otten nu op het podium.
Noemt kwestie Hans de Boer. Zegt dat FvD randverschijnsel lijkt. Maar FvD wordt platgebeld door ondernemers voor kennismaking etc.
Is zelf econoom. Wil generieke belastingverlagingen. Noemt eerdere confronratie daarover met Hans de Boer.
Geluncht met hem waarin dat besproken werd. Was snel voorbij. Nooit meer wat van de Boer gehoord. Zaal applaudiseert.
Otten spreekt nu over belang van goede mensen bij de partij ook in deze regio. Zegt dat leden meer betrokken rol gaan spelen.
Noemt peiling dat 94% voor Baudet is onder leden van de partij. Hoogste van alle partijen. Zaal applaudiseert.
Roept mensen op om te stemmen bij prov. Statenverkiezingen voor zetels in EK. Zaal applaudiseert.
Baudet noemt Europese verkiezingen. FvD gaat als 'embedded reporters' verslag doen van wat er zich in de EU afspeelt.
Uw verslaggever voelt zich ook een beetje een 'embedded reporter'.
Baudet wil een type Farage in EU parlement neerzetten.
Noemt Hongarije kwestie. Zegt Orban te steunen. Noemt Hongaarse geschiedenis t.a.v. onderdrukking.
Baudet noemt baantjesdrift van Europese politici.
Weer oproep om te stemmen. Noemt potentie voor opkomst. Lage opkomst is meer invloed per stem. Zaal applaudiseert.
Livestream mag ook vragen stellen aldus intervenierende dame. Vraag over Lili en Howick kwestie.
Hiddema vergist zich in naam staatsecetaris.
Baudet heeft het nu over subsidie Vluchtelingenwerk. 50+ miljoen. Wordt volgens Baudet genruikt voor procederen.
Het is een industrie volgens Baudet. "Pervers systeem.". Baudet wil ook de vergunning van de Postcode Loterij intrekken.
Zaal applaudiseert.
Hiddema noemt rechtsbijstand. Als iets niet gesubsidieerd wordt begint een advocaat er niet aan volgens Hiddema.
Vraag uit zaal over kinderpardon en dat dat misleiding.
is.
Baudet nu over impact massaimmigratie op samenleving. Moet ophouden volgend hem. Alle sectoren raken er door beinvloed. Noemt weer Australisch model.
Filmpje over dit model nu.
Systeem met punten. Immigranten worden beoordeeld op allerlei criteria zoals opleiding etc.
Wederom applaus zaal.
Man uit Papua uit de zaal nu. Baudet zegt solidair te zijn met Papuas vanwege wat hen overkomen is.
Man zegt dat NL bijdraagt aan het uitmoorden van Papuas.
Baudet komt man knuffel geven. Is het roerend met hem eens.
Man zegt nooit zn hand de hebben opgehouden. Zaal vindt hem een Nederlander.
Nu vraag over de afbouw van gas. Vraagsteller is kritisch daarover. Baudet vindt idd slecht plan.
Baudet vindt dat overheid verkeerd aanpakt. Groningers moesten onmiddellijk schadeloos gesteld worden. Maar gaswinning moet doorgaan.
Noemt allerlei klimaatopinici zoal Al Gore. Zaal lacht.
Baudet noemt belang Thorium reactoren.
Vraag over BPM. Baudet schuift vraag door aan Hiddema. Hiddema geeft een generiek antwoord over belastingen. Lijkt geen FvD onderwerp te zijn...
Baudet zegt nog wat over het verlagen van specifieke belastingen. BPM zou daar een voorbeeld van zijn.
Man in zaal vraagt nog wat over gaskwestie. Vraagt zich af waarom mensen niet in opstand komen.
Baudet noemt lamgeslagen bevolking. Politiek komt toch overal mee weg volgens Baudet.
Grap over Rutte's maagdelijkheid....
Man uit zaal stelt vraag. Wil straks in contact komen met Papua meneer. Stelt vraag over Defensie. Baudet roept op om leger in te zetten 'in onze buitenwijken'. Zaal klapt.
Hiddema over Syriers en participatieverklaring. Noemt ingrijpen in Syrie. Missies zijn zinloos. "Stop ermee" aldus Hiddema.
Baudet noemt "Kuifje wereldbeeld" en baantjesdrift politici als verklaring voor dit beleid.
Man stelt vraag over "Nederlandse Propaganda Omroep". Zaal lacht.
Linkse indoctrinatie in het onderwijs en media wordt besproken door Baudet.
Fake News bestaat maar vaak is het juist een ongemakkelijke waarheid.
aldus Baudet.
Ongewenste meningen en plannen worden weggehouden van de camera volgens Baudet. Mensen moeten zelf gaan uitzenden via bijv. YouTube als alternatief op NPO.
Noemt Cafe Weltschmertz als voorbeeld.
Het gaat nu over klimaat.
Gooi de TV het huis uit, aldus Baudet.
Man uit zaal nu over zn woonsituatie. Woont naast Somalisch gezin. Moeder spreekt geen NL. Kinderen wel. Wat gaat FvD doen voor integratie vraagt man zich af.
"Keihard optreden" aldus Baudet. Noemt ook remigratiemogrlijkheden.
Man vraagt over Australisch model. We zijn geen eiland dus hoe doen we dat hier. Baudet noemt zn trip naar Hongarije en hun grensbewaking.
Wij kunnen dat in twee weken volgens Baudet. Noemt kuststrook Egypte 200 jaar geleden.
Baudet zegt dat handel er niet door wordt geschaadt. Noemt digitaal vignetsysteem als optie voor grenscontrole. Wil certificering voor bedrijven met ranking (triple A)
Roept zaal op om Rutte niet te geloven als hij zegt dat het niet kan.
Als immigrant de grens overgaat zonder toestemming moet dat als overtreding gelden. Dan hoef je ook niet meer op te nemen vlgs int. recht.
Baudet roept wederom op om te stemmen. Het is simpel om uit te voeren.
Man uit zaal stelt vraag over Schengenverdrag en kosten.
Man zegt dat grenzen niet optimaal bewaakt worden omwille van migratiepolitiek.
De termen "omvolking" en "oikofobie" worden nu door Baudet genoemd.
"De Europeaan is een bedreigde diersoort." aldus Baudet. Uit de EU en Euro dus aldus Baudet.
Zelf handel drijven als soeverein land. Kan prima aldus Baudet.
Nu vraag van uw verslaggever over atheisme.
Baudet bevestigt nog eens zn uitspraken. Vertelt verhaal over invloed christendom op historie.
Uw verslaggever merkt op dat hij geen volgeling van Jezus is. "Het is flauwekul."
Baudet erkent dat maar daagt me uit om een historie te schrijven waarin onze verworvenheden zonder christendom tot stand kwamen.
(Kan ik wel maar uw verslaggever vervolgt zn werk voor nu)
Hiddema nu over salarissen. Roept op tot een soort "opstand op de werkvloer".
Baudet voegt toe dat groot deel kosten in de zorg door bureaucratie komen.
Kongsi met VVD en zorgverzekeraars.
Noemt belang vakministers. O.a voor zorg. Marcel Levi. Is PvdAer maar het gaat Baudet om de kennis dus is niet erg.
Baudet wil ambtelijke top ontslaan maar kan niet vanwege ontslagrecht zegt hij.
Baudet eindigt met belang directe demicratie en oproep om lid te worden.
Zaal appladiseert enthousiast.
Einde. Zaal loopt leeg. Wellicht nog wat tweets uit foyer.
Oordeel van uw verslaggever: Thuiswedstrijd. Standaardonderwerpen en vragen uit de zaal. Voelt als een soort eerbetoon van gasten aan partijstandpunten i.p.v. informatiebehoefte.
Sfeer op zich wel aangenaam.
Thierry signeert wat boeken.
Beeld uit foyer. Thierry voor de verandering een keer aan de linkerkant. 😋
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Max Waterman󠁧󠁿
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!