, 13 tweets, 10 min read Read on Twitter
@Paul_van_Meenen Een paar opmerkingen wil ik hier wel bij maken. Een paar maar, maak je geen zorgen, Paul.
1) 1973, een rechterlijke uitspraak verbood wachtlijsten, van het ene moment op het andere kwam er een numerus fixus. Niemand was voorbereid, dus integraal loten. (minister De Brauw, DS'70)
@Paul_van_Meenen 2) 1975, Machtigingswet om het voorlopig definitief te regelen. Staats Ger Klein (PvdA) verdedigde integraal loten, oppositie juist selectie. Amendement Vermaat doorbrak dat: gewogen loting kreeg kamerbrede steun. Kamerbreed. Politici, ken uw geschiedenis.
@Paul_van_Meenen 3) Pais (VVD) gaf @Cito opdracht voor een toelatingstoets geneeskunde. Cito nam die onmogelijke opdracht aan, maar vond het op het laatste moment niet verantwoord hem op te leveren. Juist daarvoor had minister Van Kemenade de stekker eruit getrokken. benwilbrink.nl/publicaties/80…
@Paul_van_Meenen @Cito 4) Ritzen wilde van die loting vanaf, en stelde de Cie Drenth in. Drenth schreef later (NRC) dat zijn cie zich onder druk had laten zetten door zowel Ritzen als premier Kok om de loting af te zwakken (boven 8 direct toelaten) Documentatie, zie benwilbrink.nl/projecten/lote…
@Paul_van_Meenen @Cito vv En dan blijkt ‘Gewogen loting gewogen’ niet meer online beschikbaar te zijn bij rijksoverheid.nl. Probleempje. Ik ga eerst eens even kijken of ik zelf wel die pdf heb, dan kan ik hem alsnog beschikbaar stellen. Ongelooflijk trouwens dat zo’n belangrijk stuk weg is!
@Paul_van_Meenen @Cito Mijn eigen bijdragen aan ‘Gewogen loting gewogen’ zijn wel beschikbaar: ‘Opsomming van de discussie over toelating bij numerus fixus-studies’ benwilbrink.nl/publicaties/97… ‘Samenvatting van de Opsomming van de discussie over toelating’ benwilbrink.nl/publicaties/97…
@Paul_van_Meenen @Cito In de jaren na ‘Gewogen loting gewogen’ worden de stemmen voor selectie-aan-de-poort steeds sterker, vooral op basis van emotie, zelden kennis. Ik publiceerde er nog een paar dwars tegenin in TvHO benwilbrink.nl/publicaties/99… en benwilbrink.nl/publicaties/03…#paarlen & #zwijnen of zoiets.
@Paul_van_Meenen @Cito 6. In 2013 organiseert de KNAW een seminar over selectie-aan-de-poort, waar Pieter Drenth nog één keer waarschuwt voor slectie-kwakzalverij (mijn woorden): pieterdrenth.wordpress.com/2013/09/23/lot… Voor de overige bijdragen aan dit KNAW-seminar, zie de links in benwilbrink.nl/projecten/lote…
@Paul_van_Meenen @Cito 7. Kenmerkend voor de vele ‘onderzoeken’ over selectie-aan-de-poort is dat de onderzoekers telkens beginnen bij ‘Af’, en tot voorbarige conclusies geraken zodra ze bij ‘Brink, Ons Dorp’ zijn. In alle ernst: zonder expertise gaat het niet. Bijv. Zwick 2017 hup.harvard.edu/catalog.php?is…
@Paul_van_Meenen @Cito Voordat iemand verkeerde conclusies uit Amerikaanse bronnen trekt: NL en VS onderwijsstelsels zijn totaal verschillend. NL selecteert met eindexamens, de VS met aptitude tests (intelligentietests). We moeten de VS juist NIET navolgen, maar hebben dat dus wel gedaan. #stupid
@Paul_van_Meenen @Cito Pieter Drenth legt uit: Duijkerlezing 30 maart 1995; ‘In Nederland is selectie onmogelijk’ nrc.nl/nieuws/1995/03…
@Paul_van_Meenen @Cito Psychologen zijn over loten altijd stellig geweest (Warries, Hofstee, Drenth, Mellenbergh; CRWO), m.u.v. De Groot en Wiegersma eind 70er jaren. Wiegersma was de bestuursvz Cito die de opdracht voor een selectieve toets aannam, zijn opvolger Drenth wilde die juist teruggeven.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!