Discover and read the best of Twitter Threads about #uran

Most recents (1)

1. Minns ni uranförbudet? Dvs förbudet att utvinna uran som klubbades igenom tidigare i år trots att samtliga expertmyndigheter och lagrådet sågade förslaget. Hur bra blev det egentligen? #uran #kärnkraft #klimat #målkonflikt
lagradet.se/yttranden/Forb…
2. Utvecklingen av #förnybart och batterier kräver stora mängder #vanadin. I Sverige finns förekomster av vanadin som skulle kunna komma den förnybara utvecklingen tillgodo och sätta Sverige på kartan som föregångsland. En målkonflikt uppenbarar sig...
3. Vanadin förekommer i alunskiffer tillsammans med uran. Pga uranförbudet kan inte det uran som tas upp tillsammans med vanadinet tas tillvara. Istället gör man urangips av det och lägger det på deponi.
nyteknik.se/premium/gruvfo…
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!